Norge

Hele terrorkommisjonen vurderes som habil

En vurdering av uavhengigheten og habiliteten til medlemmene av 22. juli-kommisjonen konkluderer med at kommisjonen er habil.

Alexandra Bech Gjørv leder 22. juli-kommisjonen.

Kommisjonen har gjennomført det de selv beskriver som en «grundig vurdering» av både uavhengigheten og habiliteten til hvert enkelt medlem av kommisjonen som regjeringen har satt ned for å granske håndteringen av terrorangrepene 22. juli.

Konklusjonen er i samsvar med en juridisk betenkning som er utarbeidet av professor i forvaltningsrett ved Universitetet i Oslo, Erik Boe.

— 22. juli-kommisjonen er helt avhengig av samfunnets tillit. Vi tar derfor kommisjonens habilitet og uavhengighet på største alvor, og har gjennomført en grundig vurdering av dette. Jeg er glad for at konklusjonen er at kommisjonen er habil, og at vi kan gå videre med å løse vår viktige oppgave, sier kommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv.

Terrorkommisjonen er oppnevnt av regjeringen som et uavhengig organ. Det innebærer at det er kommisjonen selv som skal ta stilling til forvaltningsmessige spørsmål, som for eksempel spørsmål om egen habilitet.

Les også

  1. Disse skal være med i 22. juli-kommisjonen

  2. – Alexandra Bech Gjørv skal lede 22. juli-kommisjonen