Norge

Avslutter trolig Sleipner-saken for godt

 • Jeg er veldig skuffet og må summe meg, men det blir nok ikke aktuelt å gå videre med saken, sier den tidligere Sleipner-kapteinen Sverre Johan Hagland til NTB.

Høyesteretts kjæremålsutvalg avgjorde onsdag at Hagland ikke får fremme saken sin for Høyesterett.

Hagland ble i Gulating lagmannsrett dømt til seks måneders betinget fengsel med to års prøvetid for å ha opptrådt uaktsomt da «Sleipner» grunnstøtte og forliste i november 1999. 16 mennesker mistet livet i ulykken.

Sleipner-rederiet Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) ble frifunnet i lagmannsretten.

Kjenner Rocknes-losen

Hagland og hans forsvarer, advokat Per Magne Strandborg, anket over det de mente var saksbehandlingsfeil.

— Jeg er skuffet over at lagmannsretten tok lett på det og at Høyesterett tok lett på det. Dette er en grusom og alvorlig sak slik som Rocknes-forliset er en grusom og alvorlig sak, sier Hagland til NTB.

Hagland vil tilbringe onsdag sammen med familien.

— Vi må diskutere hva vi skal gjøre videre. Jeg har fått snakket med døtrene mine og de er veldig skuffet. Det er jeg også, forteller Hagland.

Det var Hagland som hadde ansvaret om bord i hurtigskipet «Sleipner» som var på vei fra Stavanger til Bergen 26. november 1999. «Sleipner» grunnstøtte og sank ved Store Bloksen utenfor Haugesund samme kveld.

Tiden som er gått siden forliset har vært tøff for den tidligere kapteinen som nå er erklært arbeidsufør. Han er uførepensjonert på grunn av posttraumatisk stresslidelse. Da «Rocknes» forliste 19. januar i år og 18 mennesker omkom, strømmet minnene på nok en gang.

— Jeg har jo jobbet sammen med losen på «Rocknes» i HSD og kjenner ham. Han overlevde, sier Hagland stille.

- Selvmotsigende

Haglands advokat og forsvarer mener dommen fra lagmannsretten er selmotsigende.

— Vi er selvfølgelig skuffet over at kjæremålsutvalget ikke har sett selvmotsigelsene i dommen fra Gulating lagmannsrett når det gjelder de navigasjonstekniske forhold. Dommen er etter vår mening innbyrdes selvmotsigende, sier Strandborg til NTB.

Han påpeker at det ikke finnes flere ankemuligheter i Norge.

— Det finnes en teoretisk mulighet for å bringe saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men jeg tror vi vil se en avslutning på saken, ikke minst av hensyn til kapteinen selv. Han har levd i usikkerhet om utfallet av saken siden 1999 og det er en stor belastning. Det tror jeg alle kan forstå, sier Strandborg.

Tidligere har Riksadvokaten besluttet ikke å anke Gulating lagmannsretts frifinnelse av HSD til Høyesterett.

Dermed er dommen fra lagmannsretten i Sleipner-saken rettskraftig.

(NTB)

  Mest lest akkurat nå

  1. 1
   KOMMENTAR
   Publisert:

   Dette er sjelden kost i norsk politikk

  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5