Norske skip undersøker trolig rør rundt viktige gassknutepunkter

Aftenposten har identifisert to skip som trolig undersøker norske gassrørledninger. Fortsatt holdes eventuelle funn hemmelig.

Havila Subsea er blant skipene som sjekker norske rørledninger.

Havila Subsea er ett av skipene som undersøker de norske gassrørledningene nå. Aftenposten fortalte fredag hvordan skipet har fulgt Europipe 2 fra Kårstø i Rogaland og sørover mot Tyskland siden 5. oktober. Skipet er lastet med miniubåter.

Nye data viser at skipet tok en sving østover mot kysten av Danmark mandag. Det er sannsynlig at skipet følger den splitter nye gassrørledningen Baltic Pipe.

Den 900 kilometer lange rørledningen skal frakte gass fra de eksisterende gassrørene fra Norge til Polen. På veien krysser rørene Danmark. Allerede nå siver gass gjennom røret. Mot slutten av november skal den kunne nå full kapasitet.

Rørledningen ble erklært fullført av olje- og energiminister Terje Aasland. Det skjedde den samme morgenen som regjeringen ble kjent med mulig sabotasje ved Nord Stream 1 og Nord Stream 2.

Etter at Havila Subsea hadde fulgt Baltic Pipe inn til den danske kysten, returnerte skipet vestover og fortsatte nedover Europipe 2 mot Tyskland. Det viser data fra Marine Traffic.

Men det er flere norskeide skip ute på oppdrag.

Følger rør fra Nordsjøens knutepunkter

Akkurat nå seiler skipet Volantis nordover i Nordsjøen. Skipet er lastet med minst to miniubåter. De kan undersøke gassrør. Skipet eies av selskapet Deepocean.

Skipet «Volantis» følger gassrørledningene i Nordsjøen nå.

De siste dagene har Volantis fulgt gassrøret sørover fra Draupner-plattformene. Deretter vendte skipet nordover igjen. Da seilte det langs gassrørledningen som går til Sleipner-feltet.

Sleipner og Draupner er knutepunkter for gasstransport i Nordsjøen.

Deepocean er operatøren av skipet. Det er også en av Equinors underleverandører. Selskapet skriver til Aftenposten at de ikke vil svare på spørsmål.

Det er Equinor som utfører inspeksjoner av gassrør på vegne av Gassco. Equinor ønsker ikke å gå i detalj på hvordan det gjøres. De vil ikke bekrefte bruken av hverken Volantis eller Havila Subsea.

Sleipner R er et knutepunkt for gasstransport i Nordsjøen.

Holder helt tett

Gassco er statseid. De drifter norske gassrørledninger. De har også ansvar for å ivareta sikkerheten. Gassco opplyser at de har satt inn føre-var-tiltak på rørnettet. Det er fordi sikkerhetsnivået på norsk sokkel er hevet.

Gassco vil imidlertid heller ikke gå i detaljer.

Selv om usikkerheten rundt norske gassrørledninger er stor, har det i over en uke vært helt stille om eventuelle funn på norsk sokkel.