Norge

Norge bruker milliarder på polarforskning, får lite oppmerksomhet tilbake

Norsk forskning i de kalde områdene har ikke gode nok funn til å bli sitert i utlandet. Selv om Norge er nummer tre i verden i antallet publiserte artikler om Arktis, så er det andre nasjoner som har de interessante og banebrytende resultatene.

OPT_ta8ad411_doc6o8cfz32drm1j8t1db9-aGnIUK_oMl.jpg Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

 • Ole Magnus Rapp

Mens norske forskere konsentrerer sin innsats om Svalbard, er forskere fra Canada, USA, Tyskland, Kina og Sverige dypt inne i Polhavet, og henter ut data ingen har hørt om før. Dette blir publisert og sitert i internasjonale journaler, og blir lagt merke til.

I utkanten

Norge har ikke de verktøy som skal til for å komme inn i uutforskede områder. Mens Sverige og Tyskland benytter isbrytere og går dypt inn i isen, må Norge enten få være med, eller holde seg i mer åpne farvann.

Med ett unntak; Den 73 år gamle geologiprofessoren Yngve Kristoffersen som i et år oppholdt seg på luftputefartøy og fulgte isens drift fra Nordpolen og ut Framstredet.

Han har signalisert at mye interessant skal publiseres internasjonalt, og dette knytter det seg stor spenning til.

Les mer om ekspedisjonen her:

Les også

De har vært 43 uker alene i «verdens nordligste enebolig»

Kan endre kursen

Forskerne Dag W. Aksnes og Kristoffer Rørstad ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning har kartlagt norsk polarforskning. Norges forskningsråd er oppdragsgiver, og konklusjonene kan være med på å endre kursen for dette satsingsområdet.

– Når vår Svalbard-forskning ikke oppnår å bli lagt nok merke til internasjonalt, så kan det tyde på at vi ikke er banebrytende nok, ser avdelingsdirektør Camilla Schreiner i Forskningsrådet.

Hun spør seg om den norske forskningen kunne kommet frem til mer spennende resultat dersom vi på Svalbard hadde delt mer data og infrastruktur, hadde hatt flere større samarbeidsprosjekter og hadde videreutviklet infrastrukturen for å gi nye muligheter for forskning.

– Må bli lagt merke til

– Svalbard er verdens mest tilgjengelige høyarktiske område, og Norge satser tungt på forskningstilrettelegging. Derfor er det viktig at vår forskning også blir lagt mer merke til internasjonalt, sier hun.

Undersøkelsen viser at Norges Svalbard-forskning blir 20 prosent mindre sitert enn verdensgjennomsnittet. Samtidig slår rapporten fast at Norge er nummer tre i verden innen Arktis-forskning, regnet etter antallet publiseringer.

Norge brukte i 2014 hele 1,8 milliarder på polarforskning, noe som er en realøkning på 15 prosent siden 2010. I samme periode økte den generelle, norske forskningen med ni prosent.

 1. Les også

  David Attenborough inn i kampen for for ren energi

 2. Les også

  Norge utvider Dronning Maud Land helt frem til Sydpolen

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Polarforskningen trenger vitenskapelige miljøer med stor bredde | Erik Røsæg

 2. DEBATT

  Et dristigere Kina er i ferd med å bli et Svalbard-problem

 3. KRONIKK

  Flere land blir i stand til å operere med militære styrker i Arktis. Dette er uheldig for Norge.

 4. NORGE

  Nobelprisvinneren frykter kaos i norsk forskning

 5. NORGE

  Forskere skal over på åpen publisering i 2020. - For dramatisk, for raskt, sier professor Kristian Gundersen

 6. MENINGER

  Forskningsrådet vil snu opp ned på hvordan forskning kvalitetssikres, forbedres, vurderes og deles