Jusprofessor Benedikte Høgberg mener staten sjikanerer henne

En av landets mest kjente jusprofessorer antyder at Statsministerens kontor og Regjeringsadvokaten står bak rykter der professorer, dommere og folkevalgte stemples som kognitivt svekket.

Jusprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg liker ikke at Regjeringsadvokaten siterer en uttalelse hun har gitt i et intervju.

I mars skal Oslo tingrett behandle et søksmål fra tre av ofrene i trygdeskandalen. Den siste tiden har domstolen vurdert om den delvis hemmeligholdte NAV-rapporten fra 2014 skal legges åpent frem for retten.

Det har blant annet vært uenighet om navnene på dem som skrev rapporten, må offentliggjøres. I et skriv til tingretten viste regjeringsadvokaten til at debatten om NAV-saken er opphetet.

Deretter ble et sitat fra et intervju med den profilerte jusprofessoren ved Universitetet i Oslo, Benedikte Moltumyr Høgberg, gjengitt. Høgberg siteres på at departementene og Regjeringsadvokaten bevisst lurte Stortinget.

Slike anklager mener regjeringsadvokaten gjør at det er en risiko for belastende omtale i sosiale medier – dersom navnene skulle bli offentliggjort.

Denne koblingen får Høgberg til å tordne. Hun mener hun trekkes inn i en sak hun ikke er del av. Hun mener hun henges ut som en sikkerhetstrussel mot statsansatte.

Det kommer frem i et brev fra Høgberg til Statsministerens kontor (SMK). Aftenposten har fått innsyn i brevet.

Der spør jusprofessoren om staten har som hensikt å offentlig utsette henne for personsjikane.

Les hele saken med abonnement