Vil kjøpe medisin for 162 mill.

Sosial- og helsedirektoratet anbefaler at beredskapen mot fugleinfluensa styrkes med å øke lageret av influensamedisin til 1,4 millioner behandlingskurer.

  • Morten Andersen

Verdens helseorganisasjon (WHO) vurderer fugleinfluensaen i Sørøst-Asia som en mulig forløper for en influensa-pandemi (internasjonal epidemi).

Derfor anbefaler Sosial— og helsedirektoratet at Helse- og omsorgsdepartementet trapper opp beredskapen i Norge med å øke lageret av influensamedisinen Tamiflu fra 200 000 til 1,4 millioner behandlingskurer.

En pandemi vil kunne medføre at 20-50 prosent av befolkningen blir syke.

I tillegg anbefales det at myndighetene kjøper 12 millioner dagsdoser av medisinen amantadin, som er til forebyggende bruk.

Medisinregningen kommer på 162 millioner kroner. Sosial- og helsedirektoratet ber også om at det settes av 6 millioner kroner til drift og øvelse.

Flere EU-land har kjøpt inn kurer med Tamiflu nok til å dekke 25-30 prosent av befolkningen.

Fugleinfluensa er først og fremst en sykdom som rammer fjærkre, men i Asia er 55 personer bekreftet døde etter å ha blitt smittet av fugler. Dødeligheten er ifølge WHO på 75 prosent for det siste utbruddet.

Den store skrekken er at viruset som forårsaker sykdommen skal mutere slik at sykdommen kan smitte mellom mennesker.

Arbeidere på en kyllingfarm i Ho Chi Minh-byen i Vietnam beskytter seg mot fugleinfluensa.