Norge

Hvem regnes som «kritiske samfunnsfunksjoner»? – Har du ikke med renhold, kan ikke de andre gå på jobb

Gulv og inngang blir vasket grundig ved politistasjonen i Bergen. Mange av tiltakene mot koronaviruset handler om renhold. Men renholdsarbeiderne regnes ikke som en «kritisk samfunnsfunksjon»

– Det nytter ikke å vaske fingrene om vasken er skitten, sier Siri Marie Sandbakken, som jobber med renhold på en skole i Målselv kommune.

  • Anders Veberg
    Anders Veberg
    Journalist

Regjeringen har stengt skoler, forbydd større arrangementer og gitt ordre om karantene til svært mange nordmenn for å bremse spredningen av koronaviruset. Her kan du lese om tiltakene.

Som en del av tiltakene kom et viktig unntak: Kritiske samfunnsfunksjoner skal opprettholdes.

Og for at det skal skje, skal det skal være et skole- og barnehagetilbud til barn av foreldre som jobber i disse funksjonene (se faktaboks).

– Har du ikke med dem som driver med renhold, kan ikke de andre på listen gå på jobb, sier Siri Marie Sandbakken. Hun jobber med renhold på en skole i Målselv kommune.

Renholderne havnet ikke på listen, selv om viktigheten av nettopp renhold og hygiene understrekes hyppig om dagen.

– Det nytter ikke å vaske fingrene om vasken er skitten, sier Sandbakken.

– Har du ikke med dem som driver med renhold, kan ikke de andre på listen gå på jobb, sier Siri Marie Sandbakken. Hun jobber med renhold på en skole i Målselv kommune.

– Det nytter ikke å vaske fingrene om vasken er skitten

Sandbakken sitter også i kommunestyret i Målselv for Arbeiderpartiet. Tirsdag forteller at hun og kollegene er blitt omdisponert også til å vaske i barnehager, slik at andre foreldre kan gå på jobb.

– Vi blir også holdt mest mulig adskilt for å unngå stor spredning av smitte. Så nå begynner også vi å merke at det er viktig at vi holder oss friske og er på jobb, sier Sandbakken.

  • Hør podkasten Forklart:

Fagforeningene: – At renholderne ikke er på listen, vil føre til mer spredning

Renholderne er fagorganisert to steder: De som jobber for det offentlige, sogner til Fagforbundet. Resten hører til Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF). Begge to er enige med Sandbakken i at renhold bør regnes som ekstra viktig nå, og de har jobbet for å gi renholderne samme fordeler som yrkene på Justisdepartementets liste.

– På nyhetene ser du folk som vasker hele tiden. Man trenger renholdere, og ikke minst dem som har kompetanse, slik at man kan unngå at smitten sprer seg, sier Anita Johansen, forbundsleder i NAF.

Anita Johansen i NAF og Odd-Haldgeir Larsen i Fagforbundet er enige: Renhold gjort av fagfolk bør regnes som ekstra viktig nå.

Odd-Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet, mener at smitterenhold er viktig uansett hvor vi går nå, ikke bare på sykehusene.

– Jeg er overbevist om at flere renholdere bør være på den listen, både i det offentlig og i det private, sier Larsen.

Han forstår at det er hektiske tider og at departementet holder litt tilbake de første dagene.

– Men det er på tide å gjøre noe nå, vi har ikke mer tid. At renholderne ikke er på listen, vil føre til mer spredning. Det er fagfolk vi snakker om, de som kan jobben sin godt, sier Larsen.

I Målselv regnes renhold som samfunnskritisk

I Målselv, der Sandbakken holder til, regnes renholderne som samfunnskritiske. Det vurderte kommunen lokalt, forteller rådmann Frode Skuggedal til Aftenposten.

– Hos oss ser vi at vi ikke vil klare å få bukt med viruset uten et slikt tiltak. Derfor har vi prioritert renhold som en sentral samfunnskritisk funksjon, sier Skuggedal.

I praksis betyr det at også de som jobber i renholdsbransjen får tilgang på barnehage, SFO og lignende ved behov.

– For å bekjempe den typen smitte er vi avhengige av topp renhold. Det tok vi konsekvensen av, så vi utvidet listen, forteller Skuggedal.

– Er dere rustet til dette økonomisk?

– Målselv er en gjennomsnittlig kommune i Norge. Så langt håndterer vi situasjonen godt, men vi er helt avhengige av nasjonal hjelp senere, sier Skuggedal, som legger til at han er fornøyd med statens håndtering så langt.

Barnevern, sjåfører og veterinærer havnet på listen

Etter at listen over kritiske samfunnsfunksjoner ble aktuell torsdag, er den blitt utvidet. Først kom barnevernet på listen, så noen av dem som leverer matvarer og drivstoff. Mandag kom en oppdatert liste fra Justisdepartementet (se faktaboks).

Det er 14 funksjoner på listen. Men renholdsarbeiderne er ikke blant dem. Da den ble lagt frem, understreket justisminister Monica Mæland (H) at dette er første versjon av listen, og at den kan endres.

– Listen er heller ikke perfekt, men den er så god som vi klarer å lage den nå. Vi vil fortløpende vurdere endringer som kan gjøre den bedre, sa Mæland til NTB.

Aftenposten har spurt Justisdepartementet om en kommentar om renholdernes rolle. Vi har ikke fått et svar, men i en e-post til VG skriver departementet at også dem som ivaretar kritiske støttefunksjoner for at de andre skal kunne gå på jobb, regnes som kritisk.

– For eksempel gruppen «styring og kriseledelse» som blant annet omfatter konstitusjonelle organ, departementer, direktorat, fylkesmenn og kommuner, «redningstjeneste» og «ekomtjenester». Denne formuleringen er ment å også omfatte støttefunksjoner som renhold. Vår vurdering er derfor at renhold i all hovedsak er ivaretatt i eksisterende liste, skriver Justis- og beredskapsdepartementet til VG.

Søndag la regjeringen frem en krisepakke for norsk næringsliv. Da fortalte statsminister Erna Solberg at nærings- og justisministeren har hatt møter med næringslivet søndag om hvem som skal regnes som samfunnskritiske.

Solberg: – Vår oppfordring er at man først og fremst forsøker å finne andre løsninger

Søndag etablerte regjeringen et korona-krisefond på minst 100 milliarder kroner. Det kommer på plass for å redde flest mulig arbeidsplasser når denne krisen er over.

Statsministeren fikk spørsmål fra Aftenposten om hvem som nå regnes som «samfunnskritiske». Hun understreket at selv om du regnes som samfunnskritisk og har mulighet til å sende barnet i barnehagen nå, betyr ikke det at du bør gjøre det. Det er av smittevernshensyn.

– Jo flere barn som går i en barnehage, jo mindre effekt har smitteverntiltakene. Vår oppfordring er at man først og fremst forsøker å finne andre løsninger, sa Solberg.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Målselv
  3. Justisdepartementet
  4. Vasking