Legevakten slår alarm om unge alkoholikere

De er unge, de lever tilsynelatende normale liv, men de har et svært uvanlig drikkemønster. Legevakten i Oslo ser et økende antall unge som er avhengige av alkohol.

Endre Sandvik, sjef for legevakten i Oslo, forteller at en undersøkelse de har gjort i 2011 har avdekket et økende alkoholforbruk blant unge mennesker.

Det siste året har Legevakten i Oslo kartlagt ungdom under 23 år som kommer dit med et rusproblem. Flere hundre har et avhengighetsproblem, som oftest til alkohol.

Mange har også kombinert alkoholen med andre stoffer, som hasj og heroin. For noen er beruselsen så farlig at de blir innlagt på Ullevål sykehus.

Den mest typiske ungdommen i prosjektet er mellom 18–20 år og bringes inn fra gaten av en ambulanse på grunn av rusmiddelforgiftning.

Les også

Norske studenter drikker mer

Overraskende mange

Da legevakten satt i gang prosjektet forventet de på bakgrunn av tidligere erfaringer at det ville komme omtrent 200–300 ungdommer i løpet av ett år. Men bare i løpet av fire måneder hadde tallet passert det de forventet. Ved utgangen av august hadde de hatt omtrent 530 ungdommer inne.

— Vi regner med at det vil komme 200–300 flere i løpet av siste halvår, så du kan trygt si at antallet er overraskende høyt, sier direktør ved Oslo legevakt, Endre Sandvik. Den endelige analysen av tallene fra august og ut 2011 blir ikke ferdig før i januar.

Han har vært leder for legevakten i seks år, og ser med bekymring på det store antallet ungdom som kommer dit på grunn av misbruk av rusmidler.

— 119 av ungdommene oppgir å bruke rusmidler hver dag. En tredjedel av ungdommene har etter vår vurdering et permanent rusproblem, flertallet med alkohol. Dette er skremmende høye tall, og de viser en utvikling vi ikke er glad for å ha, sier Sandvik. Han forteller at det har vært en betydelig økning over de siste ti årene.

Lever "normale" liv

Odd Martin Vallernes er stipendiat som har jobbet med prosjektet for Legevakten. Han påpeker at mange av ungdommene dette gjelder lever tilsynelatende normale liv.

— En stor del av disse er ungdom som ser helt vanlig ut, men de har et uvanlig drikkemønster. Mange drikker daglig, og mange drikker i risikosonen. Det er derfor de havner her. Det er i oppfølgingssamtaler med oss på Legevakten at de selv har sagt at de har et avhengighetsproblem, forteller Vallernes.

Han viser til at tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser at ungdom totalt sett drikker mindre nå enn før.

— Det vi dessverre ser er at de som drikker, drikker mer enn det som var vanlig før, og mange havner i en avhengighet i en veldig ung alder.

Les også

Tre ungdommer til sykehus etter GHB-overdose

Oppfølging

Legevaktdirektør Sandvik forteller at det i ulike perioder har vært foretatt kartlegginger av det pasientgrunnlaget som er knyttet til rusproblematikk. Det var på bakgrunn av bekymring for et jevnt og høyt antall unge pasienter under 23 år at Legevakten i 2011 gjennomførte denne kartleggingen.

— Vi har der det har vært mulig hatt samtale med ungdommene når de kommer til hektene, enten dagen etterpå, eller de kalles inn noe senere, sier Sandvik.

Han forteller at mange trenger en realitetsorientering for å unngå at det skjer igjen, mens de som har et avhengighetsproblem hjelpes inn i ulike helse- og sosialtilbud.

Over nyttår skal legevakten lage anbefaling om hvordan denne gruppen skal møtes med en permanent ordning.

— Det vi vet er viktig er at vi får til et godt samspill mellom oss, politiet og de andre ulike aktørene i helsevesenet og sosialtjenesten.

Han viser til et prosjekt i Stockholm hvor senteret Maria Ungdom sørger for et tett samarbeid mellom disse aktørene, og derved fanger opp og hjelper et langt større antall unge.

— Vi er mer splittet enn i Sverige. I Stockholm kommer politiet med ungdommer uten at de er helt sanseløse, fordi politifolkene mener de trenger hjelp. Her har vi noe å lære.

Jenter drikker mer

— Vi har patruljer ute på nettene i helgene, og vi ser jo mye av det legevakten er bekymret for, sier Kathrine Paulsen, avdelingsleder i Uteseksjonen i Oslo, som er underlagt Rusmiddeletaten.

Hun tror noe av grunnen til at stadig flere kommer inn til legevakten er at jenter drikker mer enn før.

— Tallmaterialet til legevakten viser også at det er flere jenter enn gutter som kommer inn. Jenter tåler alkohol dårligere enn guttene, og trenger derfor raskere legebistand.

Paulsen tror høyt alkoholinntak ofte kommer i skyggen av misbruk av andre rusmidler, som hasj og andre illegale rusmidler.

— Vi må ikke glemme at alkohol er det største samfunnsproblemet. Ute på nettene ser vi overstadig berusede folk, også de helt unge. I enkelte tilfeller må vi kjøre hjem ungdom mellom 18 og 25 fordi de er for fulle til å klare det selv, sier Paulsen.