Slik skal fastlegekrisen løses

Fastlegene skal få mindre å gjøre. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) lover kortere lister og forutsigbare arbeidsdager. Fastlege Hans-Christian Myklestul er forsiktig optimist.

Hans-Christian Myklestul er forsiktig optimist, men kunne ønsket seg mer forskning i allmennlegetjenesten

Med tilbakevirkende kraft la helseminister Bent Høie mandag frem handlingsplanen for allmennlegetjenesten for de neste fire årene.

Fastlegene har i flere år beskrevet en stadig mer presset arbeidssituasjon og arbeidsdager som varer mye lenger enn ti timer.

Noen fastleger opplever at de må gjøre arbeid som sykehuslegene tidligere utførte. Andre opplever at flere krav om attester og utredninger stjeler av tiden til pasientene.

I et par år har Bent Høie møtt utslitte fastleger som har fått lengre og tyngre arbeidsdager. Nå legger helseministeren frem forslag til lettelser for fastlegene.

Fastlege Hans-Christian Myklestul på Lillestrøm kjenner seg igjen i beskrivelsen av en arbeidshverdag med stadig mer å gjøre. Han har jobbet som fastlege siden 2006, og velger å være en forsiktig optimist etter å ha hørt Bent Høie legge frem handlingsplanen.

– Det er bra at det fjernes en del av attestene, og det blir spennende å se på samarbeid mellom sykehus og fastlege i de nye helsefellesskapene.

– I dag fungerer vi noen ganger som taxibestillerkontor for sykehusene, sier han.

Myklestul setter også pris på at grunntilskuddet øker.

– Det skaper forutsigbarhet for nye fastleger.

Han trekker også frem at det er klokt å gå gjennom takstene (det legene får fra staten for behandling av hver diagnose).

– Det betyr at man kan inkludere nye takster som kreves når verden går fremover, samtidig som man fjerner takster som er gått ut på dato.

Les også

Høie lover kortere arbeidstid for fastlegene

Iverksetter tiltak for å rekruttere nye fastleger

På pressekonferansen la Høie frem sine forslag:

  • Endre takstsystemet.
  • Avlaste fastlegen for oppgaver.
  • Færre attester.
  • Prøve ut nye måter å organisere legevakten på.
  • Grunntilskudd i to år for dem som begynner som fastleger og skal bygge opp sin praksis.
  • Knekkpunkt som gir bedre finansiering for de første 1000 pasientene for eksisterende praksiser.

Bent Høie: Vi trenger fastlegene

– Vi trenger fastlegene for å gi innbyggerne et godt helsetilbud og hjelp til å mestre livet der de bor. Fastlegeordningen har vært en suksess, men vi ser at ordningen nå er under press, og flere kommuner sliter med å rekruttere, sier helseminister Bent Høie.

Han mener dagens grep vil føre til at kommunene beholder leger som arbeider som fastlege i dag, at flere ønsker å jobbe som fastlege, og at de får brukt kompetansen og kreftene sine på pasientene.

Legeforeningen har hevdet at fastlegekrisen er akutt og må løses nå. Det tror president i Legeforeningen, Marit Hermansen, er mulig.

– De midlene som kommer i 2020 og 2021, treffer riktig. De styrker basisfinansieringen og treffer unge leger. Men det er ikke tilstrekkelig, sier hun.

Hun viser til at erfarne leger må gjøre noe med pasientlistene sine.

– Befolkningen er konstant. Hvis vi skal få unge leger inn, må erfarne leger gå ned på listestørrelsen sin. Ved å innføre et knekkpunkt får man mer økonomi inn som gjør at man kan gå ned på listestørrelsen sin. Der må vi finne en balanse, og den må vi diskutere mer regjeringen.

– Gjør vi det mer attraktivt å være fastlege, vil flere ønske å bli fastlege. Det er viktig at fastlegenes kliniske oppgaver vektlegges, sier leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin.

Leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Marte Kvittum Tangen, er glad for at regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenestene er en forpliktende opptrappingsplan, og sier den har et godt faglig innhold.

– Handlingsplanen tenner et etterlengtet håp for en fastlegeordning som lenge har vært i krise. Vi må fortsatt sammen arbeide hardt for å bruke opptrappingsplanen for å styrke og forbedre allmennlegetjenesten i kommunene, sier Marte Kvittum Tangen.

Hun sier likevel det gjenstår mye arbeid, og at gode rammevilkår er viktig for god fagutøvelse.

– Vi støtter at stabilisering og rekruttering er de viktigste strakstiltakene. Fastlegen skal fortsatt diagnostisere, behandle, støtte og veilede, og ha en koordinerende rolle.