Mulla Krekars anke forkastes av Høyesterett

Høyesterett har forkastet anken fra mulla Krekar i utleveringssaken. Nå kan den havne i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

  • NTB-Marius Helge Larsen og Hege Tannæs-Fjeld

Med avgjørelsen i Høyesterett er det i første omgang opp til Justisdepartementet å bestemme om Krekar kan utleveres til Italia.

Dersom departementet kommer til at han skal utvises, varsler Krekars forsvarer Brynjar Meling nye runder i retten med midlertidig forføyning, stevning og eventuelle anker.

I tillegg vil han anke den inn til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Vi er i gang med å ta saken til Strasbourg allerede nå. I en vanlig sak måtte vi muligens ha ventet til departementet hadde behandlet saken ferdig. Men siden vi har en inhabil regjering med valgløfte om å få ham ut av landet, mener vi at grunnlaget er til stede, sier Meling til NTB.

Kallmyr: - Blir behandlet på lik linje med andre

Saken blir nå sendt videre til Justisdepartementet via Riksadvokaten.

– Departementet avgjør ved vedtak om begjæringen skal etterkommes eller ikke. Hvis vedtaket påklages, avgjør Kongen i statsråd endelig spørsmålet om utlevering, skriver pressetalsmann Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet i en epost til Aftenposten.

Justisminister Jøran Kallmyr sier i en uttalelse at han «registrerer Høyesteretts avgjørelse».

– Vi behandler denne saken når den kommer inn til departementet, på lik linje som andre utleveringssaker, sier Kallmyr i en uttalelse sendt på epost.

– På et generelt grunnlag er det sjeldent at utenlandske borgere ikke utleveres til straffeforfølgelse i andre land i Europa som også etterlever EMK. Denne saken må vurderes konkret, på lik linje med alle andre utleveringssaker.

– Politisk spill

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Ifølge italienske myndigheter ledet Krekar et terrornettverk kalt Rawti Shax.

Krekar møtte i november i Oslo tingrett. Han nektet da for forholdene han er dømt for og motsatte seg utlevering til Italia.

– Saken er bare et politisk spill, sa Krekar i retten.

Tingretten kom imidlertid til at Krekar kunne utleveres, en avgjørelse både lagmannsretten og nå Høyesterett har opprettholdt.

– Saksbehandlingsfeil

Forsvarer Brynjar Meling mener det er blitt gjort en saksbehandlingsfeil i tingretten og lagmannsretten, og han er derfor skuffet over at Høyesterett avviser anken.

Bakgrunnen er at Meling har prøvd å få avspilt flere lydopptak i både tingretten og lagmannsretten som han mener viser at den italienske dommen er feil.

Lydopptakene var del av etterforskningsgrunnlaget i Italia, men norske rettsinstanser la den italienske dommen til grunn uten å gå nærmere inn i den.

– Det hadde vært greit nok hvis de ikke hadde fått tilbud om å få beviser for at dommen er feil – og nektet å høre dem. De har valgt å lukke øynene for åpenbare feil gjort av italiensk påtalemyndighet, sier Meling.

Mulla Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. Han ble i 2003 pågrepet og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Siden har han vært involvert i en rekke rettssaker, blant annet om hvorvidt han kan utvises.

Dette er saken om mulla Krekar: