UDI gir opphold tross mistanke om tvangsekteskap

– Tvang foregår i langt større omfang enn det vi klarer å bevise, sier områdeleder Anne Kari Kollstrøm i Utlendingsdirektoratet (UDI).

De siste tre årene har Utlendingsdirektoratet (UDI) avslørt 19 tvangsekteskap.

De siste tre årene har Utlendingsdirektoratet (UDI) avslørt 19 tvangsekteskap. I samme periode innvilget de cirka 1800 søknader om ekteskap fra land hvor tvangsekteskap er svært utbredt.

– Dette er et utfordrende felt. Vi ser at økningen i pågangen hos hjelpeapparatet for tvangsekteskap ikke gjenspeiles i antall avslag på søknader om familieinnvandring, sier områdeleder Anne Kari Kollstrøm i UDI.

UDI har hjemmel for å avslå en søknad om familieinnvandring dersom ekteskapet er inngått mot en av partenes vilje. Det gjelder i situasjoner hvor søkeren gir opplysninger som tyder på tvangsekteskap eller der UDI etter egen vurdering mener det er sannsynlig at ekteskapet er inngått ved tvang.

– Vi mener det foregår tvang i et langt større omfang enn det man klarer å sannsynliggjøre. Det betyr at vi mistenker tvang i et langt større antall saker enn det vi faktisk klarer å avslå, sier hun.

Saboterer egen søknad

Tvangsekteskap avdekkes først og fremst gjennom intervju i forbindelse med familieinnvandring. Personer under 25 år kan ikke hente ektefellen til Norge før de selv har returnert og blitt intervjuet av utlendingsmyndighetene. På den måten vil UDI hindre at noen blir presset til å inngå ekteskap mot sin vilje under ferieopphold i utlandet.

Les også

- Arrangerte ekteskap og tvangs- ekteskap er i hovedsak det samme.

UDI har i tillegg flere generelle regler som skal motvirke tvangsekteskap. Blant annet må søkeren i en del tilfeller ha jobbet eller studert i fire år for å hente inn en ektefelle. – Vi ser at enkelte aktivt saboterer sin egen oppfyllelse av disse kravene i håp om at søknaden avslås. Enkelte kontakter oss også anonymt og sier de er tvunget inn i et ekteskap. De tør ikke å stå frem, men ønsker at vi avslår på grunn av manglende oppfyllelse av inntektskravet, sier Kollstrøm.

Hevder det er kjærlighet

I følge statistikken til Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse var UDI i 2012 melder i 79 av 360 saker.

– Vi har også en del tilfeller der den ene parten i løpet av søknadsprosessen likevel ikke samtykker til at søkeren kommer til Norge. Vi avslo 43 slike saker i 2011 og 19 i 2012. Vi har grunn til å tro at tvangsekteskap er blant grunnene i noen av disse sakene, sier Kollstrøm.

Det er imidlertid ofte andre familiemedlemmer som styrer prosessen med familieinnvandringen. Det gjør det vanskeligere å avdekke tvangsekteskap.

– Ofte får man inntrykk av at de ønsker å vestliggjøre historien ved å fremstille et arrangert tvangsekteskap som et kjærlighetsekteskap. I stedet for at de forteller at familien arrangerte og bestemte ekteskapet, later de som om partene ble forelsket i hverandre og spurte sine foreldre om lov. Det gjelder i samfunn hvor vi vet at arrangerte ekteskap er normen, sier hun.

Frykter egen familie

Hun mener terskelen for å melde fra om tvangsekteskap til UDI er høy fordi den utsatte frykter sanksjoner fra sin familie. Politiinspektør Terje Bjøranger leder utlendingsseksjonen ved Romerike politidistrikt og mener UDI har en vanskelig oppgave med disse sakene.

Politiinspektør Terje Bjøranger.

– Det er lett å forstå at mange vegrer seg for å stå opp mot familien. Samtidig er det slik at de da ikke gir myndighetene noe annet valg enn å godta søknaden fra ektefellen, dersom ekteskapet er lovlig inngått i utlandet, sier Bjøranger. Politiinspektøren mener UDIs regleverket kan brukes enda mer offensivt når det kommer til å avslå en søknad basert på myndighetenes egen vurdering. UDI selv jobber med å utarbeide nye retningslinjer for håndtering av slik saker. De vil også la en tredjepart evaluere tiltakene og vurdere hjemlene mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket.