Folk vil møte på nye løsninger når de henter medisiner

Rasjonering av legemidler og eksportforbud er de viktigste tiltakene mot legemiddelmangelen akkurat nå.

Når det er legemiddelmangel, kan tillatelse gis fra Legemiddelverket til å produsere enkelte legemidler.

Legemiddelmangelen i Europa fører til at folk møter nye løsninger når de henter medisinene sine. Noen må vente til apoteket får medisinen. Mange får beskjed om rasjonering, eller de får en annen tablettstyrke. Salg av utenlandske pakninger som ikke har norsk pakningsvedlegg. er nå tillatt.

Direktør for næringspolitikk Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen sier at myndighetene ikke har fullstendig oversikt over hvilke legemidler det blir mangel på fremover.

– Prosessen med å bygge opp et større beredskapslager fortsetter. Og det vurderes hvilke legemidler vi kan produsere i Norge. Mange medisiner er beskyttet av patent, så de kan ikke lages i Norge, sier Tysnes.

– I 2020 blir det nok en fordobling i stans av forskjellige legemidler, som vi må finne en løsning på. Koronaviruspandemien har gitt oss ekstra utfordringer i tillegg til den store legemiddelmangelen vi allerede har, sier farmasøyt og rådgiver Anne Markestad ved Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten.

Mangelsenteret jobber hardt for å sikre Norge tilgang til viktige legemidler.

Les også

Island massetester befolkningen. Funnene gir et innblikk i barns rolle som smittespredere.

Sjekker at folk ikke tar ut dobbelt mengde medisiner

Det globale legemiddelmarkedet er i ubalanse. Det medfører et stadig avbrudd i forsyningene til Norge. I 2019 foretok Helsedirektoratet en gjennomgang av legemiddelmangelen. I 2018 lagde Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en risikoanalyse.

Markestad var med i arbeidet på rapportene:

– Flere tiltak fra rapporten til Helsedirektoratet hasteinnføres nå med hjemmel i smittevernloven, sier hun.

Å rasjonere legemidler og å kunne nedlegge eksportforbud er blant de viktigste nå.

Legemiddelverket rasjonerer nå azitromycin (luftveisinfeksjon), oksazepam /sobril (angst) , prednisolon (betennelsestilstander), hydrokayklorokin/ Plaquenil (malaria og autoimmune sykdommer) , insulin (diabetes type 1 og type 2), metformin (diabetes type 2) og paracetamol (smerter og feber).

– I tillegg har vi innskjerpet at ingen bør få legemidler for mer enn tre måneder av gangen. Og vi har bedt apotekene sjekke at det virkelig har gått riktig tid mellom to uttak på apotek, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

– Vi prøver ut mange tiltak nå. Den økende legemiddelmangelen kan bli enda mer merkbar på grunn av koronakrisen, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk.

Har en todelt utfordring i Norge akkurat nå

Det er også stor konkurranse på det globale markedet om de viktigste legemidlene som benyttes til intensivbehandling av Covid-19 pasienter. Anne Markestad sier at vi har en todelt utfordring i Norge:

– I 2020 kan vi vente en fordobling i stans av forskjellige legemidler til Norge. Vi har god kontroll på dette, sier farmasøyt Anne Markestad ved Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten.

– Vanligvis planlegger vi for 400 intensivpasienter. Nå planlegger vi for 1200 intensivpasienter. Samtidig prøver vi å få tak i legemidler, i likhet med resten av Europa. Alle kjøper fra de samme produsentene.

Den andre utfordringen er lockdown i India, problemer med å få noe ut fra Kina og at mye legemiddelproduksjon foregår i Nord-Italia.

– Og hvis dere ikke får tak i ett spesielt legemiddel?

– Vi har oversikt over generiske alternativer, dvs. legemidler som er likt et annet legemiddel og kan brukes i stedet. Vi har oversikt over alternative behandlingsmetoder. Vi skaffer nok 95 prosent av det vi trenger. Akkurat nå ønsker vi å få tak i mer muskelrelakserende legemidler til intensivpasientene, sier Markestad.

Les også

Beredskapssjef: Frykter koronaviruset kan gi forsyningssvikt for mat og legemidler

Enkelte legemidler kan få forlenget holdbarheten

Oddbjørn Tysnes sier at apotekene arbeider mye for at pasientene skal kunne få gode alternativer i hverdagen, som for eksempel utenlandske pakninger eller generiske alternativ (legemiddel med samme virkestoff.)

– Kan man bruke medisiner som leveres tilbake til apotek?

– Vi vet ikke hvordan legemidler som har vært hjemme hos noen er oppbevart og kan ikke garantere kvaliteten. Derfor kan vi ikke selge dem. De destrueres.

– I all hovedsak har vi legemidlene folk trenger i hverdagen. Men kom på apoteket to uker før du trenger medisinen. Ikke vent til du har to tabletter igjen, sier direktør næringspolitikk Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

-Mange legemidler har mye lengre holdbarhet enn det som står på pakningen?

-Det stemmer. Legemiddelverket vurderer om enkelte legemidler kan få forlenget holdbarhetsdato.

– Kan vi produsere mange flere legemidler i Norge?

– Noen kan vi produsere. Å bli selvproduserende blir en illusjon, fordi det finnes mange tusen legemidler. Men derimot bør EU og Europa satse på å ikke være avhengig av råvarer fra andre verdensdeler, sier Tysnes.

Advarer mot å følge opp ryktespredning

Da koronaviruset begynte å bli kjent, dukket mange og foreløpig udokumenterte forslag til behandling av virusinfeksjonen opp. Dette førte til hamstring og lagre som tømmes raskt. Folk ønsket blant annet å få tak i Plaquenil / (hydroxyklorokinfosfat som blant brukes mot malaria og ved autoimmune sykdommer som lupus og Sjøgrens syndrom) og azitromycin (som brukes mot luftveisinfeksjoner).

Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket advarer mot å følge opp slik ryktespredning fremover.

– Vi vet ikke nok om dette viruset ennå, og det er rundt 50 forskjellige legemidler som prøves i behandling av det, sier han.