Norge

Rapport: Lyntog-utbygging gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

FS00011161.jpg Foto: Bjørge Stein J/Aftenposten

 • Ntb

På 57 prosent av de aktuelle strekningene vilklimaeffekten være negativ, heter det i delrapporten som NRK harfått tilgang til.

Produksjon av sement og stål, samtborttransportering av fjellmasser som er sprengt ut, vil føre til enormeCO2-utslipp, og byggingen vil i et perspektiv på 60 år gi langt høyereklimautslipp enn i dag, ifølge rapporten, som er utarbeidet av konsulentselskapetAsplan Viak.

Grundig gjennomgang

SamferdselsministerMagnhild Meltveit Kleppa (Sp) minner om at alle sider ved høyhastighetstog skalgjennomgås grundig.

– Det er derfor vi har bestilt en omfattendeutredning laget av våre fremste fagmiljøer, sier hun i en kommentar tildelrapporten.

– Jeg har løselig fått referert konklusjonenei utredningen, men regjeringen har ikke tatt stilling til høyhastighetstogeller ikke. Regjeringen skal ta stilling til høyhastighetstog våren 2013,fortsetter samferdselsministeren.

Bryter med erfaringer

HallgeirLangeland, SVs transportpolitiske talsperson, sier tallene i rapporten brytermed internasjonale erfaringer, som viser at lyntog gir store klimagevinster.

– Det er mulig å lage dårlige løsninger, menvi må lære av de beste eksemplene og tilpasse løsningene til norske forhold.Uansett viser erfaringene at lyntoget er mye bedre for klima og miljø ennalternativene, sier han.

De positive klimaeffektene er også store iland med høy andel av banen i tunnel, som for eksempel Japan og Spania, sierLangeland i en pressemelding.

Frp ikke overrasket

Samferdselspolitisktalsmann Bård Hoksrud i Fremskrittspartiet sier han ikke er overrasket overkonklusjonen i rapporten.

– Vi vet det vil koste formidable summer åbygge slike togtraseer. Når vi i tillegg vet at klimaregnskapet er negativt deren trenger tunnel, betyr det at denne og de andre rapportene bør puttes isøppelkassa, så er vi ferdig med dem. Deretter bygger vi ut en moderne,effektiv jernbane med fart opp til 200 til 250 kilometer i timen, sier Hoksrudtil NRK.

Sluttdokumentet fra Høyhastighetsutredningen legges fram 25. januar. Det vil tafor seg samfunnsøkonomi, driftsøkonomi og utbyggingskostnader, samt inneholdeet miljøregnskap.

 1. Les også

  Dette er Kleppas muligheter

 2. Les også

  Lyntog til 400.000 kroner meteren

Relevante artikler

 1. OSLO

  Ny studie: Elektriske hurtigbåter på Oslofjorden om fem år

 2. DEBATT

  Vindkraftutbygging i torvmyr kan gi negativ klimaeffekt

 3. KOMMENTAR

  Politikerne bruker for mye penger på vei og bane | Andreas Slettholm

 4. POLITIKK

  Frp frykter symbolpolitikkk og vil bruke penger på kutt ute. Den politikken er passé, sier Ap.

 5. NORGE

  Viktigste klimatiltak: La norsk natur i fred

 6. NORGE

  Plutselig var ikke kollektivutbygging i Oslo lønnsomt likevel