Utdanningsforbundet: Mange lærere er bekymret for at skolene åpnes etter påske

Mange lærere er bekymret for om de vil klare å håndtere smittevernreglene hvis skolene åpnes igjen etter påske.

– Vi har helt konkrete henvendelser fra lærere som er redde, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Vi har helt konkrete henvendelser fra lærere som er redde, enten de er i en risikogruppe eller ikke, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Hverdagen deres består i å jobbe tett med mange barn og elever, og de vet selv hvor vanskelig det kan være hele tiden å skulle holde avstanden som myndighetene krever.

Han sier Utdanningsforbundet nå jobber med å belyse alt som må til for at skolene skal kunne åpnes igjen på en måte som tar hensyn til smittevernreglene.

Handal sier skolene trenger retningslinjer for blant annet:

  • Hvor mange barn som kan være samtidig i et barnehagerom og antall elever i et klasserom.
  • Hvor stor avstand må det være mellom elever på skolene og mellom barn i barnehagene ved for eksempel morgensamlinger og måltider.
  • Hvordan skolene skal forholde seg til smitte og sykdom.
  • Tydelige råd til renholdsansatte.
  • Hvordan gi hygieneråd som barna klarer å følge.
Les også

Regjeringen bestemte at de dramatiske tiltakene skal fortsette. Dagen før ga ekspertene råd om å vurdere å åpne skoler.

– Spent på hva ekspertgruppen anbefaler

– Lærere og rektorer har mange spørsmål knyttet til praktiske situasjoner i løpet av arbeidsdagen. Hvis det må være større avstand mellom elevene enn i et vanlig klasserom, vil skolene ha nok personalet til å undervise mindre grupper? Det er ett av mange spørsmål vi stiller, sier Handal.

Han understreker at lærere erkjenner at skolene må åpnes igjen på et tidspunkt, og at de er klare for å gjøre samfunnsoppdraget sitt. Det er imidlertid viktig at skolene får god nok tid til å finne løsninger på alle disse praktiske utfordringene, før skolene gjenåpnes, mener Handal.

– Det er viktig at skolene får god nok tid slik at lærere, skoleledelse og foreldre har tillit til at det er trygt og forsvarlig at elever og lærere igjen skal tilbringe hverdagene på skoler og i barnehager.

– Smittevernreglene som gjelder ellers i samfunnet, må også gjelde på skolene. Vi er derfor veldig spente på hva ekspertgruppen anbefaler, sier Handal.

Helsedepartementet: Forstår lærernes bekymring

Et ekspertutvalg satt ned av regjeringen skal vurdere om skolene skal åpnes igjen etter påske. De gir sin konklusjon til myndighetene i dag, fredag.

Anbefalingene fra ekspertgruppen blir imidlertid først gjort offentlig kjent etter at regjeringen har fattet sin beslutning. Det skjer onsdag 8. april.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) ønsker ikke å kommentere lærernes bekymringer før regjeringen legger frem sin konklusjon.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier at de forstår lærernes bekymring.

– Vi er glade for at lærere og rektorer vil være med på å tilrettelegge for å hindre spredning av smitte. Vi vil komme tilbake til dette når regjeringen neste uke fatter vedtak om hvordan tiltakene skal videreføres etter påske, skriver Erlandsen i en e-post til Aftenposten.

Flere fylkesmenn bekymret for sårbare barn

Flere kommuner erkjenner at de sliter med å sikre god nok oppfølging av sårbare barn nå når skoler og barnehager er stengt. Det viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet, som nylig ble omtalt i Aftenposten.

Rapporten baserer seg på informasjon fra fylkesmennene pr. 25. mars. Den gir et blandet bilde av kommunenes oppfølging av sårbare barn og unge.

Mange kommuner sier de klarer å ta godt vare på utsatte barn og unge mens barnehager og skoler er stengt. Men flere kommuner melder om en utfordrende situasjon, og om at de ikke har kapasitet til å følge opp alle utsatte barn og unge på en god nok måte.