Snusende gutter har noe lavere ambisjoner

Men ikke så lave som røykerne....

Studien gir få holdepunkter for å si at snus er en «inngangsport» til røyking,

— Studiene våre gir få holdepunkter for å si at snus er en «inngangsport» til røyking, sier Elisabeth Larsen, stipendiat ved Statens Institutt for Rusmiddelforskning, SIRUS. Hun forsvarer doktorgraden sin fredag denne uken om psykologiske aspekter ved ungdom som snuser.

Larsen har analysert svarene til et representativt utvalg på rundt 800 gutter i alderen 15-18 fra hele landet som ble telefonintervjuet i 2006, og fulgt opp ett år etterpå. De fikk spørsmål som skulle kartlegge syv forskjellige forventninger til røyking.

Les hele saken med abonnement