Foreldre og stebror dømt for overgrep mot søsken

Etter år med vold og overgrep mot tre barn, er barnas foreldre og en stebror i Bergen tingrett dømt til opptil seks år i fengsel.

Aktor Rudolf Christoffersen beskriver livet i familiens hjem som et «trusselregime hvor hver minste feil de gjorde kunne medføre at de ble slått», skriver Bergens Tidende.

Faren er dømt til seks års fengsel for overgrep mot en datter. Moren er dømt to og et halvt år i fengsel for vold mot barna. halvannet år av dommen er gjort betinget. Halvbroren er dømt til fire år og en måned i fengsel, hvorav tre år og sju måneder er betinget. I tillegg er de tre dømt til å betale en halv million kroner i oppreisning til barna.

«Retten finner bevist at alle tre barn har vært utsatt for vold fra sin mor og at de to døtrene har vært utsatt for seksuelle overgrep fra sin halvbror», står det i dommen, som gjelder forhold i årene 2014 til 2017.

Farens forsvarer, Jan Christian Kvanvik, sier samtlige tiltaleposter og erstatningen vil bli anket. Moren har foreløpig ikke tatt stilling til anke, men forsvarer Thomas Klevenberg sier han og klienten er godt fornøyd med at hun ble frifunnet på flere punkter. Egil Jordan, som var forsvarer for stebroren, sier de skal ta stilling til ankespørsmålet i et møte senere i uken.