Norge

NVE kartlegger kvikkleire på Vestlandet

En storstilt kartlegging av kvikkleire på Vestlandet skal gi kunnskap som kan hindre ulykker. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) står bak prosjektet.

Rissaraset i april 1978 var det største kvikkleireraset på 1900-tallet. Mer enn 20 hus og gårdsbruk ble tatt av raset hvor én person omkom.
  • NTB

Det er Trøndelag som historisk sett har vært utsatt for de største kvikkleireskredene, melder NRK.

Siden Rissaraset i 1978 har det vært vanlig å kartlegge hvor det kan finnes kvikkleire, men det har ikke vært gjort omfattende undersøkelser på Vestlandet ennå, selv om geologene mener det kan være betydelige farer i regionen.

– Det er ofte en skjult utfordring som vi ikke ser i dagen, men det kan få store konsekvenser om det går hull på en kvikkleirelomme. Det er viktig å ha kunnskap og treffe tiltak i forkant, så man kan unngå skred, sier regionsjef Brigt Samdal i NVE.

– Vi bygger mer i tettsteder der vi kjenner til at det er kvikkleire. Derfor trenger vi kunnskap så vi kan hindre ulykker, sier han

Direktoratet skal gjøre undersøkelse i seks kommuner i Møre og Romsdal og fem i Sogn og Fjordane.

Les mer om

  1. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  2. Ras
  3. Skred