Norge

Foreldre ber Nav betale for barna

  • June Westerveld
    June Westerveld

Av unge arbeidsledige hos Nav i mars fikk omtrent 7500 såkalt «standard innsats», det vil si at de stort sett klarte seg selv. I overkant av 4300 unge ledige under 24 trengte mer hjelp og har vansker med å skaffe seg jobb selv. Foto: AP

  • Det ser ut som det har skjedd en endring i sammensetningen av de unge Nav-brukerne, forteller assisterende arbeids- og velferdsdirektør, Yngvar Åsholt. Han er bekymret for utviklingen.

I to rapporter har Nav kartlagt hvem de unge arbeidsledige er, og hvordan saksbehandlerne opplever å samarbeide med dem. Svarene de har funnet gjør dem urolige.

  • Så godt som ingen arbeidsledige under 20 år har fullført videregående. Bare en av fem ledige i alderen 20— 24 år har fullført videregående skole.
  • Stadig flere sliter med helseproblemer, og andelen som enten går på, eller har gått på trygd, øker.
  • Mange har foreldre som selv går på trygd, og som i flere tilfeller motarbeider Navs forsøk på å få ungdommen ut i arbeid.

Klarer seg

- Vi ser at gruppen arbeidsledige unge grovt sett kan deles i to, sier assisterende arbeids- og velferdsdirektør, Yngvar Åsholt.

Han forteller at den største gruppen er ungdommer som stort sett klarer seg selv, og som bare trenger litt bistand fra Nav før de enten går tilbake til utdannelse eller finner arbeid.

Omfattende problemer

Den andre gruppen er ungdommer som har mer omfattende problemer.

- Det er denne gruppen som bekymrer oss. Det er unge som gjerne ikke har fullført utdanning, en del av dem har en familiehistorikk med foreldre og besteforeldre som har dårlig tilknytning til arbeidslivet. Flere sliter med egen helse, både rusproblemer og psykiske problemer, sier Åsholt.

Av unge arbeidsledige hos Nav i mars fikk omtrent 7500 såkalt «standard innsats», det vil si at de stort sett klarte seg selv. I overkant av 4300 unge ledige under 24 trengte mer hjelp og har vansker med å skaffe seg jobb selv.

Foreldrene motarbeider

Nav har intervjuet ansatte ved 24 kontorer spredt over hele landet og fått tilbakemeldinger på hvordan de opplever å jobbe med de unge ledige. Flere forteller at de opplever at noen foreldre motarbeider Navs ønske om å få ungdommene i jobb. Mange opplever foreldre forventer at Nav skal forsørge ungdommene når de blir 18 år:

«… vi har foreldre som kommer kjørende med 18-åringen og sier at nå kan Nav overta’», sier én.

«... Foreldrene kan til og med være med og si at ’Nei, men vi har ikke råd til å fø dem. De er 18 år nå. Da må dere betale’», sier en annen.

Ifølge Nav er disse eksemplene representative for tilbakemeldingene de har fått fra de ulike Nav-kontorene.

-  Tilbakemeldingene jeg har fått, er at det er enklere å jobbe med disse ungdommene hvis de bor for seg selv. Vi vet derfor at noen kontorer har samarbeidet med kommunene for å få et botilbud til dem hvor de kan få bo midlertidig for seg selv mens de forsøker å få jobb, sier Åsholt.

Rettigheter, ikke plikter

Saksbehandlerne forteller også at ungdommer som har vært fulgt opp av barnevernet, kjenner Nav-systemet svært godt. De vet hva de skal si og er veldig klar over hvilke rettigheter de har.

« de er godt drevne på systemene […] De vet hva de skal si, […] De har ordformuleringer som forundrer meg mange ganger, […] vokabular som en bruker i helsevesenet», opplyser ett kontor.

« de er veldig tydelige på rettighetene sine, men de mangler pliktene. […] da blir det sånn at bestillingen er ’Jeg skal ha det og det og det’, og det første de spør om er ’Hvor lenge… Hvor tidlig kan jeg ta ut sykmelding? Hvor tidlig kan jeg være borte fra jobb?’», forteller et annet.

Følges opp i mange år

Nav-direktøren forteller at de nå har bestemt seg for å arbeide mer systematisk med denne gruppen.

-  Vi ser at det ofte er hensiktsmessig å sette av egne team med saksbehandlere som konsentrerer seg om disse ungdommene. Det er tidkrevende, ofte pågår oppfølgingen over mange år, og det kreves at saksbehandlerne er tålmodige og tilgjengelige, sier Åsholt. Han understreker at det å gjennomføre utdanning er den viktigste faktoren for å komme ut i arbeid.

—  De som ikke gjennomfører, går ofte inn og ut av arbeidsmarkedet nesten hele livet. For mange av de som kommer til oss, er den beste løsningen at de snus i døren og går tilbake til skolen for å fullføre.

Les også

  1. Ledigheten går ned

  2. Erna Solberg mener Nav gjør folk sykere

  3. Brukte én time på å finne flere datahull hos staten