Meddommer må fratre fra terrorsaken

Meddommer Thomas Indrebø må fratre sitt verv i terrorsaken som følge av å ha sendt meldinger om dødsstraff for Anders Behring Breivik på Facebook.

Følg vår direktedekning her!

— Hans uttalelser er imidlertid egnet til å svekke tillit. Retten har etter dette enstemmig kommet til at meddommer Indrebø er inhabil, sa tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen da retten ble satt på nytt rett etter klokken 10.

Dermed rykker varameddommer Anne Elisabeth Wisløff (71) inn som meddommer.

Hvis en av de andre meddommerne faller fra, kan retten fortsatt fortsette, fordi det er en såkalt utvidet meddommerrett.

Krevde dødsstraff

  1. juli klokken 14.34 skrev Thomas Indrebø, en av tre meddommere i terrorsaken, innlegget «Dødsstraff er det eneste rettferdige i denne saken!!!» på VG Debatt, noe som trolig medfører at han må slutte som meddommer etter én dag.

Tingrettsdommer Wenche Arntzen gjorde det klart da retten ble satt at meddommeren erkjenner å ha kommet med disse uttalelsene 23. juli.

Les også

«Dødsstraff er det eneste rettferdige i denne saken!!!»

Samtlige av partene fikk uttale seg ved rettsstart i dag, og sa at de mente det var riktig at meddommeren skulle fratre.

Det var nettstedet vepsen.nosom avslørte meddommerens uttalelse sent mandag kveld.

Partene krevde avgang

Partene i rettssaken ble også orientert om saken mandag kveld. Etter det Aftenposten.no erfarer, skal politiet ha arbeidet med saken om meddommeren og orientert aktoratet.

Da rettsmøtet startet klokken 09.05, tok rettens administrator, tingrettsdommer Wenche Arntzen, opp forholdet og ba om uttalelse fra partene.

— Vi er av den oppfatning at meddommeren bør vike sete, sa statsadvokat Svein Holden.

Bistandsadvokatene ønsket også at han skulle fratre, og det samme var forsvarerteamet klare på. Advokat Geir Lippestad viste til domstollovens paragraf 108 (se nederst i artikkelen) og til menneskerettighetene om at man har krav på en rettferdig rettergang.

Domstollovens § 108: «Dommer eller lagrettemedlem kan heller ikke nogen være, når andre særegne omstendigheter foreligger, som er skikket til å svekke tilliten til hans uhildethet. Navnlig gjelder dette, når en part av den grunn krever, at han skal vike sete. »

Thomas Indrebø (helt til venstre) la ut en melding på Facebook 23. juli som kan koste ham vervet.