Norge

Dikemark stiller egen diagnose

Psykiaterne på Regional sikkerhetsavdeling Dikemark sier det er utenkelig å behandle Anders Behring Breivik (33) på bakgrunn av en sakkyndig rapport bestilt av retten.

Avdelingsoverlege ved Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark, Anne Kristine Bergem, utelukker ikke at legene på nytt vil vurdere Anders Behring Breivik som ikke psykotisk. EIRIK BJØRKLUND

 • Tine Dommerud
 • Andreas Bakke Foss
  Journalist

Sykehuset utelukker ikke at de vil vurdere Behring Breivik som ikke psykotisk, selv om terroristen i morgen skulle bli dømt til tvungent psykisk helsevern som utilregnelig.

I morgen faller dommen i terrorrettssaken mot Anders Behring Breivik, og vi får svaret på om de fem dommerne mener han var psykotisk eller ikke da han drepte 77 mennesker 22. juli i fjor.

Dersom han dømmes til overføring på tvungent psykisk helsevern som utilregnelig, er det likevel psykiaterne og spesialistene ved Regional sikkerhetsavdeling (RSA) på Dikemark i Asker som avgjør om han skal behandles.

- Opp til oss

Og Anne Kristine Bergem, avdelingsoverlege ved Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark utelukker ikke at legene ved Dikemark på nytt vil vurdere Behring Breivik som ikke psykotisk, og at han dermed ikke blir behandlet til tross for at retten finner ham utilregnelig.

- Dersom Anders Behring Breivik dømmes til overføring til tvunget psykisk helsevern, vil et behandlingsteam fra RSA se på dette som en ny utrednings— og behandlingsoppgave på samme måte som med alle nye pasienter

- Hvis han blir dømt utilregnelig, blir dere da diktert av retten til å behandle ham?

- Det eneste som blir pålagt oss ved en overføring til tvungen psykisk helsevern, er rammene. Han skal ivaretas i et psykiatrisk sykehus, og utover det er det opp til oss som faglig ansvarlige å bestemme og utforme innholdet i behandlingen, sier Bergem.

Avdelingsoverlegen er klinkende klar på at de kun behandler pasienter når de finner grunn til behandling.

- Den samme tankegangen gjelder i psykiatrien som i somatikken. Man gir ikke antibiotika dersom det ikke foreligger en infeksjon. For oss er det utenkelig å behandle en pasient på bakgrunn av en sakkyndig rapport. Vi behandler når vi har stilt en diagnose på en behandlingstrengende tilstand, sier hun.

Ikke psykose

Og tilstanden til Behring Breivik har Dikemark vurdert før:

På oppdrag fra Oslo tingrett ble Behring Breivik tvangsobservert og fulgt hvert eneste sekund i egne observasjonslokaler i Ila fengsel fra 29. februar til 21. mars i år.

Maria Sigurjonsdottir, som er psykiater og overlege ved Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark sykehus, ledet observasjonen bestående av et stort team med psykiatere og spesialister.

Hun regnes som en av landets fremste eksperter på diagnosen paranoid schizofreni, en diagnose tiltalte fikk av psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim i november i fjor.

I observasjonsrapporten og i samtalene med Sigurjonsdottir beskrives Behring Breivik uten tegn til psykose. Han beskrives som oppmerksom, konsentrert og organisert.

Han snakker, ifølge Sigurjonsdottir, adekvat og sammenhengende. Han forholder seg til tre-fire samtalepartnere uten problemer.

Ikke en eneste gang observeres noe i Behring Breiviks adferd som kan tolkes i retning av hallusinasjoner, hverken med tanke på syn, hørsel, smak eller lukt, ifølge overlegen.

Hun beskriver at Behring Breivik har en «adekvat tankeprosess» med logisk tankeinnhold og struktur.

- 18 behandlere i et team fra Dikemark og Universitetet observerte Anders Behring Breivik i tre uker, døgnet rundt. De fant ham ikke psykotisk. Hva skjer hvis dere på nytt kommer til samme resultat?

- Vi er ikke fremmede for tanken på å eventuelt være uenig i tidligere diagnoser hos noen pasienter vi får til behandling. Vi har tidligere hatt en pasient i avdelingen med dom på tvunget psykisk helsevern hvor vi kom frem til at det ikke forelå en psykoselidelse, sier Bergem.

Psykiaternes oppgave i slike situasjoner er å formidle vår vurdering til påtalemyndigheten. Påtalemyndigheten må da vurdere dette.

-  Helsevesenet har ikke myndighet eller mandat til å oppheve dommer, og vi kan ikke skrive ut en pasient fra tvunget psykisk helsevern når han er på dom, sier Bergem.

Og hun sier det er uaktuelt å tvinge frem en behandling.

- De som trenger det skal få behandling, men de som ikke oppfyller kriteriene for tvungen behandling etter lov om psykisk helsevern ska ikke ha behandling under tvang.

Behandling

Dersom dommerne mener Behring Breivik var utilregnelig 22. juli i fjor, og behandlerne på Dikemark mener han er psykotisk, er det ifølge Bergem umulig å si hvor lang tid en eventuell behandling vil ta.

- Mange faktorer spiller inn. Vi er pålagt å avgi statusrapport om behandling og pasientens tilstand til påtalemyndigheten med jevne mellomrom. Hvis vi mener at pasienten ikke lengre er psykotisk, vil det senest komme påtalemyndigheten for øret etter et år, da første statusrapport skrives, sier hun.

 1. Les også

  Politisk ondskap eller klinisk galskap?

 2. Les også

  Slik blir Behring Breiviks hverdag

 3. Les også

  Samme sikkerhet for Breivik uansett dom

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  For syke for fengsel, for farlige til å gå fri. Nå er 215 dømt til tvungent psykisk helsevern.

 2. DEBATT

  «Jeg håper mange seere er forskrekket over det som kom frem i NRKs Brennpunkt»

 3. KRONIKK

  Breivik-saken viste at «gal» ikke er ensbetydende med utilregnelig

 4. KRONIKK

  Advarer mot ny utilregnelighetsbestemmelse

 5. NORGE

  Aktor ber om 12 års forvaring i Vinstra-saken

 6. NORGE

  Mann dømt til tvungent psykisk helsevern etter drapet på Galina Sandeva