Norge

Bin Laden: Fra pengemann til fiende nr. 1.

Det er noen saudiarabiske forretningsmenn som støtter islamistiske grupper, forteller en ledende bankmann til en amerikansk diplomat i 1993. Som et eksempel nevner han Osama bin Laden.

Etter terroraksjonene mot amerikanske ambassader i Tanzania og Kenya i 1998, utlovet amerikanske myndigheter en belønning for Osama bin Laden. Da World Trade Center ble angrepet 11. september 2001, økte belønningen til 25 millioner dollar - død eller levende. Amerikanske piloters forening har i tillegg utlovet 2 millioner.
 • Tor Arne Andreassen
  Tor Arne Andreassen
  Journalist

Slik dukker USAs verste fiende frem i de amerikanske diplomatrapportene som ble lekket til Wikileaks 17 år senere. Osama bin Laden nevnes i forbifarten i et referat fra en samtale med en bekymret bankmann i Saudi-Arabia.

Den ledende bankmannen avslører at hans yngre bror har slåss for Mujahedin i Afghanistan. Nå som broren har kommet tilbake til Saudi-Arabia er familien bekymret for at han skal bryte med familien og vie seg til ekstrem islamisme.

Ekstremistene vil neppe lykkes med å ta makten i Saudi-Arabia, mener bankmannen. De fleste forretningsmenn i Saudi-Arabia støtter ikke ekstremistenes mål, sier han. Men, det finnes unntak, som bin Laden.

Til å begynne med omtales bin Laden som en mann som gir penger til ekstremistiske grupperinger. Snart omtales han som en mulig bakmann i forbindelse med terroraksjoner i flere land. Etter hvert som vi nærmer oss angrepet på USA den 11. september 2001, blir amerikanerne sakte klar over at saudieren er deres farligste fiende.

Pengemannen

Allerede året etter at Osama bin Laden nevnes av den bekymrede, varsler den amerikanske ambassaden om at bin Laden mistenkes for å støtte terrorvirksomhet i Jemen, Sudan, Afghanistan, Egypt, Libanon og i de palestinske områdene.

Bin Laden hadde da vært i Sudan i tre år og var blitt fratatt sitt saudiarabiske statsborgerskap på grunn av «sine uansvarlige aktiviteter i strid med kongedømmet interesser og til skade for søsternasjoner».

Amerikanerne mistenkte ham for å trene terrorister på flere «gårder» i Sudan. Frankrike tvilte, kan vi lese i en rapport fra desember 1994. De mente Sudan var for fattig til å støtte terrorisme. Amerikanerne mente bare det å la terroristene operere fritt, var støtte til terror.

Presset Sudan

I 1996 begynte Osama bin Laden å dukke opp i vestlig presse og magasinet Time møtte ham i Sudan. I et møte med Sudans Ali Osman Taha den 10. mai 1996 anklager amerikanerne Sudan for å ha lagt til rette for intervjuet.

Sudans utenriksminister avviste ikke anklagen, men mente kontakt med vestlige folk kunne bidra til at bin Laden så ting på en annen måte.

Sudaneren hintet til at han kunne sette bin Laden i kontakt med vestlige diplomater. Den amerikanske diplomaten kommenterte i sin rapport at det ville være bedre å få bin Laden utlevert til Saudi-Arabia enn å håpe på at han ville endre seg gjennom dialog.

Til Afghanistan

USA presset på for at Sudan skulle kaste ut bin Laden, og Sudan ga etter. Fremme i Afghanistan måtte bin Laden be det lokale eldsterådet i Jalalabad om å få bo der. De sa nei, og bin Laden måtte reise til Kabul for å be om beskyttelse hos den daværende statsministeren Gulbuddin Hekmatyar.

Da Taliban kort tid senere, den 27. september 1996, tok kontroll over Kabul, ga det amerikanske utenriksdepartementet beskjed til sine utposter om at de skulle forsøke å få Taliban til å kaste ut utenlandske terrorister. Osama bin Laden ble nevnt spesielt.

— Tilstedeværelsen av Osama bin Laden er ikke positivt for landets utvikling, ba utenriksminister Warren Christopher sine folk om å fortelle til Taliban.

Han er en enkel mann som lett lar seg påvirke av andre
En nær slektning beskriver Osama bin Laden i 1996

- En enkel mann

Omtrent samtidig får den amerikanske ambassadøren i Saudi-Arabia en beskrivelse av Osama bin Laden fra en av hans nære slektninger.

— Han er en enkel mann som lett lar seg påvirke av andre, fortalte slektningen. Osama sluttet i familiebedriften ti år tidligere fordi han mente det var imot islam å handle med banker. Han reiste til Afghanistan og ble hjernevasket av egyptiske ekstremister, ifølge slektningen.

Nå som Osama hadde vendt tilbake til Afghanistan, var han ved veis ende, ifølge slektningen. Osama hadde gitt beskjed om at han kunne være villig til å vende tilbake til Saudi-Arabia dersom familien ville hjelpe ham med å få løslatt visse politiske fanger. Familien nektet å gjøre dette.

— Han er ferdig, mente slektningen.

Forvarsel om angrep

Amerikanerne lyktes dårlig med å presse Taliban. De mente «den saudiske prinsen» hadde vært en god hellig kriger som burde få være i Afghanistan under forutsetning av at han ikke involverte seg i terrorisme mot Vesten eller mot Saudi-Arabia. Taliban ignorerte at bin Laden hadde begynt å true med angrep mot amerikanske soldater i Saudi-Arabia.

Vinteren 1998 sørger Osama bin Laden for virkelig å bli lagt merke til, da han erklærer at alle muslimer kan drepe alle amerikanere hvor som helst i verden, militære og sivile. USAs utenriksminister Madeleine Albright sender straks ut ordre til sine ambassader om at de skal protesteres mot bin Ladens fatwa.

I mai 1998 hadde uroen vokst.

— Det finnes indikasjoner om at bin Laden er i ferd med å planlegge et nært forestående angrep mot amerikanske eller saudiske interesser i Den persiske gulf, skriver Albright i et notat den 30. mai.

Utilsiktet effekt

Drøye to måneder senere blir USAs ambassader i Kenya og Tanzania angrepet med bomber samtidig. USA svarer med å angripe tre treningsleirer for terrorister i Afghanistan og en melkepulverfabrikk i Sudan, men bin Laden blir ikke skadet.

USA ønsker utover høsten å øke presset på Taliban for å få dem til å utlevere bin Laden. USA ønsker å få mer hjelp fra Pakistan, men USAs ambassadør får ikke engang snakke med statsminister Nawaz Sharif om saken.

Pakistans helt

Samtidig rapporterer ambassaden i Islamabad at Osama bin Laden er blitt den fattige manns helt i landet.

— 90 prosent av folket har en meget fordelaktig oppfatning av Osama bin Laden og av Taliban, rapporterer en av den amerikanske ambassadens kilder i den folkerike Punjab-provinsen.

Ambassaden konstaterer oppgitt at Taliban vinner PR-krigen.

— De har kommet oss i forkjøpet flere ganger siden august, slås det fast i januar 1999. De viser til hvordan en pakistansk stiftelse i Karachi betaler for propaganda for bin Laden og mot USA, blant annet med bin Laden-plakater til 2 kr. stykket.

Foreslo islamsk rettssak

Taliban hevder i februar 1999 at bin Laden er ute av deres område, uten at amerikanerne tror dem. FNs sikkerhetsråd vedtar en serie resolusjoner der Taliban pålegges å utlevere bin Laden.

Sanksjonene har ingen effekt, men i april 2001 går det rykter om at Taliban vil la bin Laden bli dømt av en domstol i Qatar.

USA vil heller ha ham dømt i USA og myndighetene i Qatar forsikrer at det aldri vil bli noe av en slik sak mot amerikanernes vilje.

Den neste rapporten om Osama bin Laden kommer den 12. september 2001, dagen etter angrepet på USA den 11. september, som Osama bin Laden og Al-Qaida sto bak.

Les også

 1. Bin Laden truer Frankrike

 2. - Bestukket med 260 mill. kroner

 3. Franskmenn bortført i Niger

 4. Familiemannen som ble terrorist

 5. 14.05.1996: SUDAN: FOREIGN MINISTER ON CIVIL WAR, TERRORISM

 6. 23.01.1993: MY BROTHERS A MUJAHID, CONFESSES A SAUDI BANKER

 7. 09.12.1994: FRANCE ON SUDAN: SHOW US PROOF OF TERRORIST SUPPORT

 8. 07.04.2001: TALIBAN PROPOSAL FOR BIN LADEN ISLAMIC TRIBUNAL

 9. 18.09.1996: DEMARCHE TO THE TALIBAN ON TERRORISM

 10. 04.09.1996: AFGHANISTAN: WHEREABOUTS OF EXTREMIST SUPPORTER OSAMA BIN LADEN

 11. 23.11.1994: SAUDI ARABIA: 1994 ANNUAL TERRORISM REPORT

 12. 30.05.1998: TERRORISM: SEEKING HOST GOVERNMENT ASSISTANCE AGAINST OSAMA BIN LADEN THREAT TO U.S. FORCES