Bertheussen er tiltalt etter samme paragraf som kakekastere og kjente islamister

Laila Anita Bertheussen må tirsdag møte i retten, tiltalt for trusler mot sin egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara. En rekke andre statsråder er blitt truet de siste årene.

Mohyeldeen Mohammad, her avbildet i 2010, ble i oktober i fjor dømt til fengsel i to og et halvt år for å ha truet Abid Raja (V).

Det er ikke mange som tiltales for å ha brukt «trusler eller på annen rettsstridig måte å ha voldt fare for at et medlem av regjeringen eller Stortinget hindres eller påvirkes i sin virksomhet».

Siste kjente sak der denne paragrafen ble brukt, var mot islamisten Mohyeldeen Mohammad, som i fjor høst ble dømt for trusler mot daværende stortingsrepresentant Abid Raja (V).

Han ble i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i to år og tre måneder. Høyesterett skjerpet straffen til fengsel i to år og seks måneder.

Kulturminister Abid Raja (V) er en av statsrådene som er blitt truet de siste årene. Saken endte med en straffeskjerpelse i Høyesterett i oktober i fjor.

Straffen kan heves til 16 år

Høyesterett mener at slike trusler i realiteten er et angrep på kjerneverdiene i et åpent og demokratisk samfunn. Derfor må det utmåles en lengre ubetinget fengselsstraff.

Tirsdag starter rettssaken mot Laila Anita Bertheussen. Hun er blant annet tiltalt for samme paragraf (se fakta). Siden 55-åringen er tiltalt for syv episoder under paragraf 115, kan straffen heves til 16 år. I tillegg kommer andre punkter i tiltalen.

– Jeg kan ikke på nåværende tidspunkt si hva straffepåstand blir. Vi må i denne vurderingen også se hvem som truer og hva det trues med, sier statsadvokat og aktor Frederik Ranke.

Aktor: Familiær tilknytning har lite å si

Det som er spesielt i saken mot Bertheussen, er at hun er tiltalt for å ha truet sin egen samboer. Statsadvokat Ranke sier at det har lite å si om det er et familiemedlem eller en utenforstående som står bak truslene.

– Nå er det slik at denne bestemmelsen ikke opererer med et hensiktskrav, men et forsettskrav. Så lenge man kan bevise at det foreligger forsett om at det vil være fare for å påvirke en statsråd, vil man kunne dømmes, sier Ranke.

Det betyr at det ikke er nødvendig at formålet med handlingen har vært å hindre eller påvirke «maktpersoner». Man kan godt ha et annet formål, så lenge man holder det for sannsynlig eller innser muligheten av at handlingen kan påvirke eller hindre statsråden eller stortingsrepresentanten i dens virksomhet.

– Vi ser ikke mindre alvorlig på denne saken sammenlignet med andre saker der myndighetspersoner er blitt truet, legger Ranke til.

Statsadvokat Frederik Ranke er aktor i saken mot Laila Bertheussen.

– Hva er grunnlaget for tiltalen?

– Vi kommer tilbake til det i retten. Hovedårsaken til at Bertheussen ble pågrepet, var at eiendommen ble stadig bedre sikret. Etter den siste hendelsen kunne man utelukke at noen eksterne kunne stå bak dette. Da fikk man skjellig grunn til mistanke og rettens medhold i ransaking av boligen. Saken er etterforsket bredt. Vi ser også en sammenheng mellom de forskjellige hendelsene.

Har etterforsket bredt

– Er det riktig av dere å bruke paragraf 115 i denne saken?

– Når noen truer to statsråder og en stortingsrepresentant, må man regne med at det vil kunne bli tatt ut tiltale uansett hvem som truer, svarer Ranke.

– Blir sjelden brukt

Johannes Husabø, professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, og stipendiat Ingvild Bruce ved Universitetet i Oslo (UiO) sier at denne paragrafen blir sjelden brukt.

Aftenposten har funnet frem til syv saker der straffelovens paragraf 115 eller dens forgjenger (paragraf 99 i den gamle straffeloven) er brukt de siste årene. Det er fullt mulig at paragrafen er brukt i flere enn disse sakene.

Daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) er fornærmet i saken der hans samboer Laila Anita Bertheussen er tiltalt.
Den 22 år gamle kvinnen som her angriper daværende statsråd Solveig Horne med en kake, ble dømt for brudd på samme paragraf som Bertheussen er tiltalt for. 22-åringen ble dømt til fengsel i 45 dager.
Mannen som signerte brevet til Trine Skei Grande (V) med «Leiemorder», ble dømt i 2018.
  • Studenten som kastet en kake på daværende finansminister Kristin Halvorsen (SV) i 2005, ble også tiltalt. Han ble dømt i lagmannsretten, men dommen ble opphevet av Høyesterett fordi det ikke fremgikk av ting- og lagmannsrettsdommene om mannens forsett (skyld) var riktig vurdert. Saken endte til slutt med at mannen fikk en påtaleunnlatelse med prøvetid. Det er den mildeste reaksjonen man kan få.
Mannen som kastet en kake på daværende finansminister Kristin Halvorsen (SV) i 2005, slapp til slutt unna med en påtaleunnlatelse.
Les også

Først fire dager før justisministerens samboer ble pågrepet, fattet politiet interesse for henne

Jusekspert: Har overtrådt paragraf 115

Ingvild Bruce er stipendiat på institutt for offentlig rett ved UiO.

Hun sier at selv om Bertheussen eventuelt hadde et annet formål med handlingene i tiltalen, for eksempel å få det til å fremstå som de var begått av noen andre, er ikke det til hinder for at hun dømmes etter tiltalen.

Her bærer politiet ut beslag fra boligen til justisminister Tor Mikkel Wara og Laila Bertheussen på Røa i Oslo 14. mars 2019. Tirsdag starter rettssaken mot Bertheussen.

– Dersom Bertheussen faktisk har utført de handlingene som er beskrevet i tiltalen, har hun etter mitt syn også overtrådt paragraf 115, sier Bruce.

Hun presiserer at selv om formålet med bestemmelsen primært er å beskytte politikere mot personer som prøver å hindre dem i å gjøre jobben sin, oppstiller den ikke noe krav om at vedkommende har dette som hensikt eller formål, sier Bruce.

Les også

Skriftanalyser av trusselbrev peker mot Bertheussen

Les også

Bertheussen kartla familien til regissøren bak teaterstykket

Ingvild Bruce er stipendiat på Institutt for Offentlig Rett ved Universitetet i Oslo

Hun legger til at det er tilstrekkelig at Bertheussen forsto at handlingene sannsynligvis var egnet til å påvirke Wara og Tybring-Gjedde i deres virksomhet som henholdsvis statsråd og stortingsrepresentant.

Bruce viser til en dom fra Høyesterett fra 2007 der det blant annet heter at det er «viktig ut fra demokratihensyn at en statsråd ikke ved ulovlige midler hindres i å utøve sin virksomhet, uansett hvilket motiv den som er ansvarlig for hindringen har».

– Dette tilsier at Bertheussens også vil kunne dømmes uavhengig av om hun rent faktisk ønsket å påvirke eller hindre Wara og Tybring-Gjedde i deres virksomhet som politikere.

Elden: Treffer ikke med paragraf 115

Det er advokatene John Christian Elden og Bernt Heiberg som skal forsvare Bertheussen i retten.

Elden skriver i en e-post til Aftenposten at «vi mener straffeloven § 115 om angrep mot demokratiet er å skyte over mål i denne saken, men hun nekter uansett skyld i de handlinger hun er anklaget for. Hvordan påtalemyndigheten vurderer sine egne bevis i media før en rettssak, legger vi mindre vekt på».