Norge

Barneskoleelever har fått smittsom tarminfeksjon

To elever ved Auglend skole i Stavanger er smittet av bakterien Shigella sonnei, som gir diaré, magesmerter og feber. Smittevernoverlege Ruth Midtgarden sier det er snakk om en mild form for smitte.

To elever ved Auglend skole har fått påvist smitte av shigella-bakterien, mens det er meldt fra om at ytterligere 10 elever ved skolen har fått diaré. Foto: Pål Christensen

 • Janne Hagen
  Janne Hagen
  journalist

– Vi fikk beskjed fra Stavanger universitetssjukehus onsdag om at to barn hadde testet positivt på Shigella-bakterien. Denne bakterien heter Shigella sonnei, mens bakterien i samme bakteriefamilie som kan gi dysenteri, heter Shigella dysenteriae. Det er ikke denne siste bakterien som er påvist i Stavanger, understreker fungerende smittevernoverlege Ruth Midtgarden overfor Aftenbladet.

Det var VG som lørdag først omtalte saken.

Ikke dysenteri

– Vi har fått melding om at 10 andre barn ved skolen også har de samme symptomene som de to første, det vil si diaré, feber og magesmerter, sier Midtgarden, som altså presiserer at det ikke er snakk om dysenteri.

Hun forteller at det ene av de to barna er elev i første klasse, og at dette barnet var friskt igjen da prøvesvarene var klare sist onsdag.

Hun kjenner ikke til om noen av barna har hatt blodig diaré, men sier det ikke trenger å være mer dramatisk, selv om det er blod i avføringen.

– Hvis man oppdager blod i avføringen, ber vi likevel om at man oppsøker lege for å ta prøver. Da ønsker vi å vite om det er den samme bakterien det handler om, sier Midtgarden.

Ruth Midtgarden er fungerende smittevernoverlege i Stavanger. Foto: Privat

Husk håndhygiene og rikelig med væske

Skrivet til alle foresatte, elever og ansatte ved Auglend skole er først og fremst sendt ut for å begrense smitte, ifølge Midtgarden.

Det er spesielt to forhold som er viktige å få informert om:

 • Håndhygiene er veldig viktig.
 • Er du syk, er det aller viktigste å få i seg væske.

– Oftest er dette en bakterie man får i seg i utlandet, gjennom mat. Shigella gir diaré, magesmerter og feber, og gir vanligvis ganske milde utbrudd, som går over av seg selv etter tre til fem dager. I mer alvorlige sykdomsforløp kan den være uttørkende, forteller Midtgarden.

Hun vet ikke hva smittekilden kan være og sier det nå er Mattilsynets oppgave å eventuelt lete etter årsaken til smitten.

– Men det er viktig å få fram at vi anser dette som en ufarlig og uskyldig sak. Likevel oppfordrer vi foreldrene til å holde barna hjemme, for å begrense smitten. Det er jo vondt å være syk og det er unødvendig å spre smitten, sier hun til Aftenbladet.

– Regner du med at flere enn disse 12 er smittet?

– Det kan hende, men dette vil vi neppe få vite før over helgen.

– Når bør man eventuelt oppsøke lege?

– Hvis allmenntilstanden er dårlig bør, man gå til lege. Hvis den som er syk klarer å ta til seg drikke og holde på det, da går dette bra, sier smittevernoverlegen.

Smitte i samme klasse

– Vi har hatt Mattilsynet inne, og fått råd om hvordan vi skal håndtere dette, sier rektor Hege Wilhelmsen Kaada ved Auglend skole til Aftenbladet.

– God hygiene, ekstra nøye med håndvask, er det første vi har kunnet gjøre. Mattilsynet har sett på hvor vi er mest sårbare, og det er i forbindelse med matlaging.

Rektor er lørdag formiddag ikke informert om de ti andre som har fått omgangssyke.

– Dette er så nytt for oss ennå, så jeg har ikke full oversikt. Vi har lagt ut informasjon på hjemmesidene våre, så foresatte har nok tatt kontakt videre via der.

Rektor kjenner ikke til at eleven har vært på klassetur eller lignende som kan ha vært årsaken til smitte.

– Men alt dette blir undersøkt i regi av smittevernkontoret. Vi følger smittevernkontoret sine retningslinjer og prosedyrer med hensyn til informasjon og oppfølging, sier hun.

Mattilsynet sender ut spørreskjema

– Vi har kontakt med skolen og vil over helgen distribuere spørreskjema til alle som er eller har vært syke. Der spør vi blant annet om hvor de har vært, hva de har gjort og hva de har spist, opplyser Gyrid Espeland, avdelingssjef i Mattilsynet for Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord.

Mattilsynet har foreløpig kun vært i kontakt med foresatte til de to barna som fikk påvist bakteriesmitten sist onsdag.

– Så langt vet vi ingenting om de andre 10, siden det ikke er tatt bakterieprøver av dem. Men vi ønsker å snakke med foreldre til alle som har vært syke, sier Espeland til Aftenbladet.

Forebyggende tiltak

Smittevernkontoret har anbefalt dette i forbindelse med smitten ved Auglend skole:

 • Unngå ukokte grønnsaker og uvasket salat og frukt.
 • Hamburgere, kjøttkaker og annen farsemat bør være godt gjennomstekt eller gjennomkokt.
 • Andre kjøttprodukter bør være godt stekt på overflaten.
 • Vask hender etter toalettbesøk og før matlaging og måltider.

– Mor tok kontakt

– Det var en mor som tok kontakt og fortalte om denne smitten like før vi skulle ha foreldremøte onsdag. Jeg tok da kontakt med legevakten, smittevernkontoret og Mattilsynet angående hva informasjon vi skulle gi på foreldremøtet, sier avdelingsleder Mette Midhaug Eide, som også siden har hatt kontakt med foresatte.

Skolen, sammen med helsesøster, informerte da foresatte om at det hadde vært tilfeller av diaré med oppkast og feber ved skolen, og at det var viktig å være ekstra nøye med håndhygiene.

– Smittevernkontoret tok kontakt igjen torsdag morgen og fortalte om disse to tilfellene av bakterien shigellose sonnei som var påvist. De to elevene går i samme klasse.

Når det er to tilfeller, regnes det for et utbrudd, derfor var det viktig å få kartlagt eventuell smittekilde. Bakterien smitter ikke ved dråpesmitte, men ved kontakt.

– Vi har gått igjennom dette med Mattilsynet, og ingenting ble funnet, sier Midhaug Eide.

Mattilsynet var torsdag ettermiddag på befaring. De hadde en prat med SFO-leder og den aktuelle kontaktlæreren, og inspiserte SFO, klasserom, kjøkken og frysebokser.

– Ifølge Mattilsynet var det ikke nødvendig å vaske ned lokalene eller ta i bruk håndsprit, sier Midhaug Eide.

Les mer om

 1. Stavanger