Norge

Flere nordmenn dropper kontroll av brannslukkingsapparater

I hvert tiende hjem er brannslukkingsapparatet minst ti år. Over halvparten av disse apparatene har aldri vært på service eller kontroll, viser en undersøkelse.

Brannslukkingsapparater må sjekkes av fagfolk. I mange norske hjem sjekkes apparatene for sjelden.
  • NTB
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Det kommer frem i en spørreundersøkelse utført for Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If. 1.034 personer er intervjuet.

Brannslukkingsapparater i private boliger skal kontrolleres av fagfolk minimum hvert femte år. Skumslukkere skal til service hvert femte år, mens pulverslukkere skal til service hvert tiende år. Pulveret kan ha lang levetid, mens skummet må byttes hvert femte år.

Husbrannslanger bør sjekkes minst én gang i året. Det kan man gjøre selv.

Eierens ansvar

En etikett på apparatet viser når apparatet sist var på service eller kontroll, og eieren er selv ansvarlig for at dette gjennomføres, understreker administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

Andelen gamle brannslukkingsapparater i norske hjem kan være enda større enn det undersøkelsen viser.

Nesten hver fjerde spurte svarer nemlig at de ikke vet hvor gammelt slukkeapparatet deres er, eller ikke husker det fordi de har overtatt det etter andre, ifølge branningeniør Anders R. Ellingbø i If.

Snu apparatet opp ned

DSB anbefaler at man snur pulverslukkere opp ned én gang i kvartalet og legger øret inntil. Lytt etter lyden av pulver som sildrer nedover. Dette motvirker at pulveret forsteiner seg.

I tillegg bør man sjekke at manometerpilen på apparatet står på det grønne feltet, og at plomberingen er intakt.

Les mer om

  1. Samfunnssikkerhet