Norge

Åpner for å ta med filosofer

Tor Langbach, direktør i Domstoladministrasjonen, mener spørsmålet om hvor samfunnet skal legge listen for straff i stor grad er et spørsmål om livssyn og menneskers ansvarlighet.

Justisminister Grete Faremo (Ap), sier det er viktig å sette ned et bredt sammensatt utvalg som skal se på spørsmålet om tilregnelighet og rettspsykiatriens rolle i straffesaker. Arbeidet til utvalget, som vil få god tid, skal ende i en offentlig utredning. FREDRIK VARFJELL

 • Andreas Bakke Foss
  Journalist

Justisministeren skal nå sette ned et utvalg som skal gjøre en vurdering av straffelovens regler om utilregnelighet, regler som fikk mye oppmerksomhet under rettssaken mot Anders Behring Breivik.

18 måneder

Faremo sier det er selvsagt at jurister og psykiatere skal være representert i et slikt utvalg, men mener det må være bredt sammensatt.

— Når vi skal drøfte så grunnleggende spørsmål som skyld, ansvar og utilregnelighet, er det viktig å sikre at utvalget er bredt, balansert og ikke for stort. Jeg stiller spørsmål om vi også skal ta med den etiske siden, gjerne filosofer, sier hun.

Etter det Aftenposten erfarer blir utvalget til Faremo trolig på mellom fem og ti personer. De vil få god tid, minimum 18 måneder, til å lage en offentlig utredning.

Endringer i fremtiden

Tor Langbach, direktør i Domstolsadministrasjonen, satt i det såkalte Rognum-utvalget som i 2001 anbefalte en langt strengere kontroll og kvalitetssikring av sakkyndige i straffesaker. Han mener spørsmål om straff og ansvar i prinsippet ikke bare er et juridisk og rettpsykiatrisk spørsmål.

- Tilregnelighetsregler er et lovgiverspørsmål, og det ligger mye prinsipiell tankegang i bunnen når man tar stilling til et slikt spørsmål. Der kan filosofer og historikere bidra med perspektiver som gir Stortinget bedre grunnlag for å ta stilling til et slikt spørsmål på egen kjøl.

Han mener det også er avgjørende at hele prosjektet har en politisk forankring.

- Justisdepartementets arkivskuffer er fulle av offentlige utredninger på justisfeltet som det er skjedd lite med. Nå er det viktig at dette ikke bare blir en ny utredning, men at det faktisk er politisk vilje til å ta tak i saken.

Gjennomgang av kommisjonen

Faremo mener det er viktig å signalisere at samfunnet tar lærdom av alle sider ved terrorrettssaken som forrige fredag ble avsluttet.

Derfor ønsker hun også en ny gjennomgang av rettpsykiatriens rolle i straffesaker.

- Dette er opplagt en disiplin som skal ha en rolle i straffesaken. Likevel er det viktig å se hvordan dette skal organiseres, og hvilken plass det skal ha i rettspleien. Slik det medisinske prinsipp råder i vårt rettssystem, må vi ta det opp til vurdering og stille spørsmålet om det også skal anvendes på samme måte fremover, sier Faremo.

Også ordningen med Den rettsmedisinske kommisjon (RMK) bør gjennomgås, mener hun.

- Det er etter min oppfatning riktig og viktig å gå grundig gjennom mandatet til kommisjonen. Det kan jo selvsagt være en mulighet å utvide den.

Unødvendig

Forsvarsadvokat Frode Sulland, tidligere leder av Forsvarergruppen av 1977 og nå forsvarernes representant i hovedstyret i Advokatforeningen, satt også i Rognum-utvalget i 2001. Han mener utvalget Faremo nå skal sette ned kun bør konsentrere seg om utilregnelighetsreglene.

- Når det gjelder rettspsykiatriens rolle i straffesaker bør man gå direkte til handling istedenfor enda en utredning som blir lagt i en skuff. Vi trenger ikke et nytt utvalg for dette, sier Sulland.

Han viser til at flere utvalg allerede har gitt klare anbefalinger om en omorganisering og strukturering av både kommisjonen og rettpsykiatrien.

andreas.bakke.foss@aftenposten.no

 1. Les også

  Smerten i tvilens ansikt

 2. Les også

  I håp om en juridisk utvei

 3. Les også

  Kan ikke tvile seg bort fra tvilen

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Breivik-saken viste at «gal» ikke er ensbetydende med utilregnelig

 2. DEBATT

  Afghanistan-utvalget svikter om folkeretten | Geir Ulfstein

 3. POLITIKK

  Han skal lede regjeringens korona-granskning

 4. POLITIKK

  Her er utvalget som skal granske Høyre

 5. DEBATT

  Forsvarsministeren om ny etterretningslov: Vi kan ikke ha en e-tjeneste som henger igjen i en analog verden

 6. NORGE

  Helseministeren vil ha «havarikommisjon» når noe går galt på sykehus