Vy øker togkapasiteten på Østlandet – øker presset på Flytoget

Fra midten av desember blir det flere nye togavganger både i rushtiden, om natten og i helgene på Østlandet. Vy lover over 7000 flere seter i rushtiden i Oslo.

Det er ofte svært trangt å være togpendler på Østlandet. Nå skal det bli litt bedre plass. Dette bildet er fra lokaltoget mellom Oslo og Ski høsten 2017.

Det utvidede tilbudet, som også gir Flytoget økt konkurranse, skal være på plass fra søndag 15. desember.

Vy forklarer utvidelsen av tilbudet med at Norske tog, som leier ut togsett til Vy og selskapene som vinner konkurransene om å kjøre tog på norske linjer, har flere togsett tilgjengelige.

Samt, at staten via Jernbanedirektoratet finansierer deler av den økte kapasiteten.

I vår satte Aftenposten fokus på at det står togsett parkert rundt Oslo som både Vy, Bane Nor og Jernbanedirektoratet bekreftet at kunne settes inn i trafikk.

At jernbanen kunne øke tilbudet til pressede pendlere rundt Oslo, men unnlot å gjøre dette, høstet sterke reaksjoner hos publikum, ordførere i kommunene rundt Oslo og hos stortingspolitikere.

Omtalen fikk samferdselsminister Jon Georg Dale til å pålegge Jernbanedirektoratet å finne ut av hvor mye trafikken kunne økes, ved blant annet å ta i bruk parkerte tog.

Den 3. juni kunne Aftenposten fortelle at flere av de parkerte togene skulle tas i bruk, når man kom til desember. Linjen Moss-Skøyen får to timer ekstra i døgnet med halvtimesavganger i døgnet, mens linjen Ski-Stabekk får én ekstra avgang om morgenen.

Dette gjelder tog i begge retninger.

Halvtimesavganger i helgene

Men jernbanens gjennomgang av mulighetene til å utvide tilbudet også før nye InterCity-spor eller Follobanen er på plass, har gitt ytterligere gevinster.

Ikke minst som følge av egne poster i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Her har jernbanen fått 12,2 millioner kroner til flere avganger i helgene. Videre 6,6 millioner til å utvide rushtidstilbudet for lokaltrafikken i Oslo, og trafikken mellom Østfold og Oslo.

Togene som går mellom Ski og Stabekk får halvtimesfrekvens gjennom helgen.

Vy lover også nye tidlige og sene avganger og flere seter på Vestfoldbanen, fra Kongsberg og til og fra Lillehammer. Det vil være med på å bedre togtilbudet til og fra flyplassene på Gardermoen og på Torp, og legge ytterligere press på Flytoget.

En lang rekke nye avganger vil gå i direkte konkurranse med Flytoget.

7200 flere sitteplasser

– Vi gleder oss til å gi kundene våre et styrket togtilbud. Med nye avganger og flere seter håper vi at mange ønsker å velge toget fremfor bilen, og at det blir enklere å reise miljøvennlig, sier konserndirektør Arne Fosen i Vy tog i en pressemelding.

Pendlere som skal til og fra Oslo kan se frem til 4000 flere sitteplasser i morgenrushet og 3200 flere i ettermiddagsrushet.

Også strekningen mellom Oslo og Halden får flere avganger i rushtiden, mens Vy setter opp én ekstra avgang daglig mellom Oslo og Göteborg. Også Gjøvikbanen får flere rushtidsavganger.