Eksplosiv økning av tjukke nordmenn

Norge er landet i OECD som har hatt størst økning av antall fete voksne de siste ti årene.

Nordmenn blir stadig tjukkere. Selv om vi fremdeles i gjennomsnitt er ganske tynne, går utviklingen i feil retning.
  • Ola Mjaaland

På ti år har det blitt 66 prosent flere tjukke voksne nordmenn. Da regnes det altså ikke med overvektige.

Bekymring

En rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) viser de dramatiske fakta i de 28 landene som er med i statistikken. OECD ser med stor bekymring på den økende fedmen, som er en kjent årsak til en rekke sykdommer.

Tar man med dem som også er overvektige, viser statistikken at mer enn halvparten av den voksne OECD-befolkningen er overvektig eller tjukk, og i 19 av 34 OECD-land økte den andelen av befolkningen med mer enn 50 prosent fra 2000 til 2009.

Island og Norge verst

Tallene som kom onsdag bygger på statistikk som foreligger nærmest 2000 og 2009, i medlemslandene. For Norge viser tallene en økning fra seks prosent i 1998 til ti prosent 2008. Hver tiende voksne nordmann er altså tjukk, og det er en økning på 66 prosent. Bare Island er i nærheten av en slik økning, med 62 prosent. Andre land ligger på mellom 5 og 41 prosent økning.

Vi er fortsatt blant de tynneste i Europa, men har blitt for tunge til å holde oss helt på toppen.

Er du overvektig?

Definisjonen de ulike landene bruker for å beregne tallene som OECD bruker, er noe forskjellige. Verdens helseorganisasjon (WHO) regner deg som ”obese”, altså tjukk eller fet på norsk, om du har en kroppsmasseindeks på mer enn 30.

Dersom du veier 75 kg og er 1,80 m høy vil KMI bli følgende: 75 kg / (1,8 m x 1,8 m) = 23,15 BMI.

WHO regner folk med en KMI på mellom 25 og 30 som overvektige.

Bedre i Asia

Norge var det OECD-landet i Europa med minst andel tjukke ved forrige måling, i 2000. Nå har vi passert Sveits på grunn av den store økningen. Likevel er vi langt bak land som USA (33,8 prosent feite), Mexico (30 prosent) og New Zealand (26,5 prosent).

Også i Asia blir det flere og flere tjukke voksne, men utgangspunktet var bedre her, så både Korea og Japan har fortsatt en andel på under fire prosent tjukke, langt bedre enn Norge.

Kvinner øker mest i vekt

Økningen av fedme i landene er størst blant kvinner. Av alle norske barn (5-17 år) var det 14,7 prosent overvektige eller tjukke jenter. Tilsvarende tall hos guttene var 12,9 prosent.

OECD forklarer årsakene til den økende fedmen med samfunns— og atferdsmessige faktorer i industriland, som billigere realpriser på mat og mer inaktivitet.

Det har ikke lyktes Aftenposten å få en kommentar fra helsedirektøren i kveld.