Arbeiderpartiet: Ikke tillitvekkende og alvorlig om kampflyene

Arbeiderpartiet mener forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) med overlegg tilslører fakta i kampflysaken.

ARROGANT: SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er arrogant og ikke innser alvoret i kampflysaken.

(Bergens Tidende): SV-leder Audun Lysbakken sier BTs avsløring av at flere og dyrere våpen til kampflyene koster milliarder «gjør at alvoret i saken øker betydelig».

Sps forsvarspolitiske talsperson, Liv Signe Navarsete, mener regjeringens fremstilling av saken i statsbudsjettet minner om triksing med tall og støtter SVs krav om en redegjørelse i Stortinget, skriver Bergens Tidende.

– Oppslagene de siste dagene etterlater et inntrykk av at forsvarsministeren gjennomgående og bevisst forsøker å tilsløre utviklingen i kampflyprogrammet for å unngå ubehagelige debatter i Stortinget, sier Marianne Marthinsen. Hun er et av Aps medlemmer i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Dollargevinsten som forsvant

Bergens Tidende avdekket tirsdag at regjeringen har justert ned dollarkursen for resten av kampflykjøpet med nesten ni prosent. Men innsparinger på 3,1 milliarder kroner er ikke å spore i statsbudsjettet.

Forsvarsdepartementet har forklart til BT at milliardene i hovedsak er spist opp av flere og dyrere våpen til kampflyene. Utgiftene har også økt for en planlagt oppgradering av flyene, samt at det er besluttet å bygge opp et større reservedelslager globalt.

ALVORLIG: Aps Marianne Marthinsen – her i prat med partileder Jonas Gahr Støre i Stortinget – kaller opplysningene om kampflysaken i BT for alvorlige og varsler flere spørsmål til statsråden.
Les også

Slik forsvant 3,1 milliarder kroner i kampflyenes budsjett

Informerte BT, men ikke Stortinget

Marianne Marthinsen mener tilsløringen av fakta «er alvorlig».

– Arbeiderpartiet kommer til å følge opp med spørsmål til ministeren. Stortinget var klar over at det var usikkerhet, særlig knyttet til dollarkurs den gangen kampflykjøpet ble vedtatt, men det er allikevel helt avgjørende for oss å ha full innsikt i hvordan kostnadene utvikler seg, ikke minst av hensyn til de andre investeringsprosjektene i Forsvaret.

– Det er ikke tillitvekkende at det først er på direkte spørsmål fra en journalist at departementet oppgir at våpnene til flyene blir dyrere enn antatt, sier Marthinsen.

SV-leder Audun Lysbakken er også skarp i reaksjonene:

– For det første fremstår grunnlaget for optimismen når det gjaldt fremtidig dollarkurs som noe pussig. Vi må spørre statsråden om begrunnelsen.

Regjeringen valgte å redusere anslagene for fremtidig dollarkrus fra 8,44 til 7,70 i statsbudsjettet for 2019. Da siste hånd ble lagt på budsjettet lå dollarkursen rundt 8,40.

Saken vokser i omfang og politisk alvor

Men enda alvorligere ser Lysbakken på informasjonen til Stortinget:

– Hvorfor velger regjeringen, når kostnadsrammen er under press og styringsrammen sannsynligvis er forlatt, å ikke informere Stortinget om at våpensystemene blir mer omfattende og dyrere? Det må vi også stille spørsmål om.

– At de ikke gir den informasjonen i budsjettet, gjør at saken vokser i omfang og politisk alvor.

Lysbakken sier dette er alvorlig fordi regjeringen har en plikt til å informere Stortinget om vesentlige kostnader som Stortinget burde vite om, når det vedtas budsjett.

– Stortinget skal ha det fulle kostnadsbildet. Det er vanskelig å se at vi har fått her, sier Lysbakken.

FULLMAKT: Regjeringen ba om, og fikk Stortinget med seg, på å bestille seks kampfly med levering i 2023 i statsbudsjettet for 2019.

Han mener det er «ekstra pikant» fordi det omhandler bestilling av den nest siste bolken av totalt 52 fly.

Stortinget ga fullmakt til bestilling av seks fly da budsjettet ble behandlet, med en samlet kostnadsramme på 7,1 milliarder kroner.

Uroen vokser

– Økte kostnader gjør at det blir mer diskusjon rundt bestillingen og det blir ubehagelig for dem som ønsker å bestille maksimalt antall fly. Min frykt er at opplysninger er holdt tilbake for å unngå negativ oppmerksomhet rundt kampflykjøpet, sier Lysbakken.

Han mener reaksjonene så langt viser at «regjeringen er arrogant og ikke innser alvoret i saken.

– Regjeringen håper at saken skal dysses ned, men jeg registrerer at uroen vokser i opposisjonen, også hos de partier som har støttet hele kampflykjøpet. Og uroen vokser i de andre delene av forsvaret som er de som får regningen. Når kampflyregningen øker vil hæren og sjøforsvaret få redusert sin kampkraft, sier Audun Lysbakken.

REDEGJØRELSE: Sps forsvarspolitiske talsperson, Liv Signe Navarsete, sier hun støtter SVs krav om at forsvarsministeren redegjør i Stortinget om kampflysaken.

Minner om triksing med tall

Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson, Liv Signe Navarsete, sier Stortinget nå må få fullt innsyn i alle deler av kampflykjøpet, enten det gjelder fly, våpensystemer, baser i Norge og i utlandet, og luftvern.

– Om BTs opplysninger er rette, burde Stortinget helt klart vært informert. Dette kan minne mistenkelig om triksing med tall, for å få budsjettet til å gå opp, sier Navarsete.

Hun mener saken dreier seg om så store summer og kan ha hatt innflytelse på andre prioriteringer, som flytting av de maritime overvåkingsflyene fra Andøya.

– Derfor må Stortinget orienteres. Hun støtter SVs krav om en redegjørelse av forsvarsministeren «for å få frem informasjon», men understreker at Sp hele tiden har støttet kampflykjøpet og behovet for inntil 52 fly. Kravet om redegjørelse er så langt ikke drøftet i Sps stortingsgruppe.