Norge

Rapport: En av tre samer har opplevd diskriminering

En av tre samer oppgir at de er blitt diskriminert de siste to årene. Det kommer fram i en ny rapport.

En av tre samer oppgir å ha blitt diskriminert de to siste årene. Det går fram i en fersk rapport.
  • NTB

I alt 21.000 personer fra Troms- og Finnmark har svart på spørsmål om levekår, språk, kultur og helse, ifølge NRK Sápmi.

Resultatene viser blant annet at en av tre samer har opplevd diskriminering de siste to årene. De fleste oppgir at de er diskriminert på grunn av sin samiske bakgrunn.

Mye skjer i sosiale medier

– Dette er nedslående. Fortsatt tror man at noen er bedre enn andre. Vi må jobbe enda hardere mot slike holdninger, sier faglig leder Ann Ragnhild Broderstad ved Senter for samisk helseforskning.

– I dag skjer mye av den utilbørlige adferden via kommentarfelter i sosiale medier og andre medier. Det er mer avansert enn det var før, fordi dette foregår på nettet, legger hun til.

Rapporten er laget av Senter for samisk helseforskning på oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Les mer om

  1. Samer
  2. Troms og Finnmark
  3. Diskriminering
  4. Netthets