På ti år har moskeen mottatt nær en million for å gi gutter leksehjelp. Da kommunen for første gang gjennomførte tilsyn, fant man ikke tegn på leksehjelp.

Tilsyn avdekket at Det Islamske Kultursenter ikke hadde gitt leksehjelpen det fikk tilskudd til.

Da Aftenposten fikk omvisning i Det Islamske Kultursenters moskésenter i Oslo, viste menigheten frem klasserom. Menigheten hevder barn får hjelp til skolearbeidet, men kommunen fant ingen tegn på leksehjelp der guttene i menigheten holder til etter skoletid.

Nå skal den kommunale støtteordningen til leksehjelp fra foreninger granskes.

I år har Oslo kommune fordelt 4,6 millioner kroner til private foreninger for å tilby leksehjelp for barn og unge. I løpet av de neste årene kan det bli slutt på at frivillige organisasjoner får slik støtte.

Les hele saken med abonnement