52 grunnstøtinger langs norskekysten i 2019

I 2019 var det 52 grunnstøtinger langs norskekysten. Det er fire færre enn året før, opplyser Kystverket.

Kystverket legger ut oljelenser rundt den havarerte russiske tråleren Bukhta Naezdnik ved kai i Breivika Havn i Tromsø.

– Det er ofte tilfeldigheter som avgjør om det blir et større utslipp når et fartøy grunnstøter, opplyser Kystverket.

De har de siste årene økt innsatsen innen forebyggende tiltak. Dette dreier seg blant annet om styrket overvåking og beredskap.

– Disse tiltakene bidrar til å avverge ulykker. Men hyppigere ekstremvær skaper nye utfordringer for både sjøsikkerhet og oljevernberedskap, slås det fast.

Kystverket jobber blant annet for å avverge ulykker og forhindre at hendelser fører til akutt forurensing. Årlig mottar de mellom 1000 og 1400 varsler og meldinger om akutt forurensning eller fare for dette. Trolig er det en del hendelser som aldri blir innrapportert, ifølge etaten.

Blant hendelsene Kystverkets miljøberedskapsvakt måtte håndtere i fjor, var brannen i den russiske tråleren Bukhta Naezdnik i Tromsø i september og cruiseskipet Viking Sky som fikk motorstans og kom i havsnød på Hustadvika mellom Kristiansund og Molde i mars.