Norge

NRK: Oslo ligger an til å få 400 millioner kroner mindre enn ventet i bominntekter

Foreløpige tall viser at Oslo kommune er langt unna målet i Oslopakke 3 om å få inn 3,6 milliarder i bompengeinntekter. Tallene viser at inntektsfallet ikke skyldes mindre trafikk.

Nye tall viser at Oslo kommunes bompengeinntekter i 2019 vil være om lag 400 millioner lavere enn ventet. Det kan gå hardt utover byrådets kollektivsatsing. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

 • Camilla Heiervang

– Slik det ser ut nå så blir bompengebidraget nærmere 400 millioner lavere enn ventet, sier finansdirektør og fungerende administrerende direktør Magne Liestøl Larsen i bompengeselskapet Fjellinjen, som er eid av Oslo og Akershus.

I juni i år ble det innført nye regler, og satt opp flere nye bomstasjoner i Oslo. Dette har føkt til et økt antall målte passeringer, samtidig som det er blitt billigere med korte turer.

Larsen sier til NRK at de samlede bompengeinntektene for 2019 er ventet å ende et sted mellom 3,2 til 3,3 milliarder kroner. Dermed kan deler av kollektivsatsingen i Oslopakke 3 måtte settes på vent.

Ikke mindre trafikk

Men inntektssvikten skyldes ikke redusert trafikk. Trafikktallene fra Fjellinjen i oktober viser at antall passeringer i bomringene har økt fra cirka 9,7 millioner i oktober i fjor til 34,8 millioner passeringer i oktober år. Av disse var 12,6 millioner passeringer gratis.

Dette skyldes en ny timeregel som ble innført i juni i år, der man kun betaler for én bompassering i timen i samme sone. I tillegg er det innført tak på antall betalinger i måneden. Dermed kan man maksimalt belastes for 60 bompasseringer i måneden innenfor bygrensen, og 120 passeringer i måneden for Osloringen og Indre Ring.

Det betyr at gjennomsnittlig inntekt per passering har sunket fra 14 kroner til 10 kroner.

Les også

Oslo-byrådet åpner for å overta klimatoppmøtet

Skulle fange opp flere turer

Leder av styringsgruppen for Oslopakke 3 og stedfortreder for veidirektør i Statens vegvesen Bjørne Grimsrud sier til NRK at de så en endring i inntektstallene umiddelbart etter at de nye reglene ble innført på starten av sommeren.

Han understreker at målet med de nye bomstasjonene og bomreglene var at flere av turene i Oslo skulle bli fanget opp, og at hver tur skulle bli billigere.

F.v.: Lan Marie Berg fra Miljøpartiet de Grønne, Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet og Sunniva Holmås Eidsvoll fra Sosialistisk Venstreparti under pressekonferansen om byrådsforhandlingene i Oslo i oktober. Byrådet har et uttalt mål om gjøre Oslo til en utslippsfri by innen 2030. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Byråd Berg: – Uaktuelt å øke bomtakstene

Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg (MDG) sier til NRK at hun er bekymret over at både reduksjonen i biltrafikken og bominntektene er lavere enn antatt. Ifølge Berg har byrådet foreløpig ikke en plan for hvordan de skal klare å ta igjen inntektstapet fra bomringen.

Bompengeinntektene skal finansiere flere store prosjekter i Oslopakke 3, blant annet ombygging av Majorstuen stasjon, modernisering av trikkenettet, kollektivløsninger for Nedre Romerike, ny Fornebubane og E16 fra Sandvika til Wøyen.

Berg fastslår at byrådet står fast ved målet om å gjøre Oslo til en utslippsfri by innen 2030. Hun sier til NRK at det er uaktuelt å øke bomtakstene, og mener at man heller bør se på økte avgifter for elbiler som virkemiddel for å få opp inntektene.

Les mer om

 1. Oslo
 2. Oslo kommune
 3. Bompenger
 4. Byrådet (Oslo)
 5. Fjellinjen

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Trafikken gjennom Oslo-bomringen falt 2,9 prosent i november

 2. OSLO

  Milliardstrid kan velte Oslo-regionens største samferdselsprosjekter

 3. OSLO

  Byrådet avviser korona-rabatt i bomringen for å få flere til å velge bil

 4. OSLO

  For mye bompenge-synsing, mener Venstre

 5. KOMMENTAR

  Regjeringen sier nei til det som virker

 6. OSLO

  E18-ultimatum i Viken setter regjeringen i bompenge-skvis