Norge

Høyesterett forkaster Svein Ludvigsens anke

Høyesterett forkaster anken fra tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen. Store deler av dommen mot ham er dermed rettskraftig.

Svein Ludvigsen, som ble funnet skyldig i å ha misbrukt stillingen sin til å få sex fra tre unge menn, får bare prøvd en mindre del av saken sin på nytt i lagmannsretten.
  • NTB

Kjennelsen fra Høyesteretts ankeutvalg innebærer at Ludvigsen, som ble funnet skyldig i å ha misbrukt stillingen sin til å få sex fra tre unge menn, kun får prøvd en mindre del av saken sin på nytt i lagmannsretten.

Ludvigsens forsvarer, advokat Kai Vaag, bekrefter overfor NTB at vesentlige deler av Nord-Troms tingretts dom mot den tidligere fylkesmannen dermed er rettskraftig. Bare ett av fire tiltalepunkter skal behandles av Hålogaland lagmannsrett.

– Enhver skal få sin sak prøvet av to uavhengige domstoler. Dette gjelder særlig i de alvorligste sakene. Denne retten er under et meget sterkt press i Norge i dag. Vi mener at saken er for prinsipiell og alvorlig til at den burde bli stående etter én behandling i rettssystemet. En ny prøving er nødvendig for å være sikker på at alle sider ved saken er prøvd og riktig vurdert, sier Vaag, til NTB.

Ludvigsen ble dømt på fire tiltalepunkter, som inkluderte tre fornærmede.

Enstemmig ankeutvalg

Den tidligere fylkesmannen anket umiddelbart dommen på fem års fengsel da den falt i Nord-Troms tingrett i starten av juli i år.

Punktene som ikke blir behandlet på nytt, omfatter Ludvigsens forhold til to unge asylsøkere, som den tidligere høyt betrodde Høyre-politikeren nå er dømt for å ha forledet til å skaffe seg seksuelle tjenester. Blant annet gjelder dette den hovedfornærmede i saken, som forklarte i retten at han hadde et årelangt og ufrivillig seksuelt forhold til Ludvigsen.

«Ankeutvalget finner det enstemmig at anken ikke kan føre fram», heter det i kjennelsen fra Høyesterett.

Hålogaland lagmannsrett gikk imidlertid inn for at Ludvigsen får prøvd punktet om at han skal ha forledet en asylsøker med lettere psykisk utviklingshemming til sex.

Advarer om varsomhet

Advokat Vaag viser til at loven åpner for å avvise anker, men trekker fram at det må brukes med stor varsomhet.

– En økt nektelse av behandling av anker vil true rettssikkerheten for alle, sier han.

Gjennom en rekke politiavhør nektet den tidligere fylkesmannen for seksuell omgang med de tre fornærmede i saken mot ham. Da rettssaken startet, snudde han imidlertid, og innrømmet at han ved tre tilfeller hadde sex med én av dem – den hovedfornærmede mannen som hevder Ludvigsen første gang forgrep seg på ham da han var 17 år gammel.

Ankesaken skal opp i 10. februar neste år, og det er satt av fire dager til hovedforhandlingen.


Saken oppdateres.