Norge

Her er anklagene mot Forsvarets nye datasystem

Forsvarsdepartementet trykker på for å ta i bruk et datasystem som skal styre hele Forsvaret. De som skal bruke det slår alarm.

Dette bygget på hjørnet av Skippergata og Rådhusgata er på syv etasjer. Det er proppfullt av medarbeidere som skal sluttføre Forsvarets nye superdataystem FIF SAP P281.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

FIF. SAP. P2814. Det er tre kodeord for datasystemet som etter planen skal tas i bruk 1. januar 2016. Og som skal styre:

 • Innkjøp av kampflyet F-35, nye helikoptre og trolig nye ubåter for til sammen godt over100 milliarder kroner.
 • Forvaltning og vedlikehold av hyperavanserte våpensystemer, inkludert krigsskip med over 300.000 forskjellige deler, til enorme verdier.
 • Mat og drikke, våpen og ammunisjon til alle — fra norske baser til soldater på utenlandsoppdrag.
 • Bytte av hullete sokker.
 • I praksis alt og alle i Norges forsvar.

Alarmrapporten ingen skulle vite om

Forsvarsdepartementet mener FIF SAP P2814 vil gi en suveren kontroll over Forsvaret. I dag lever flere hundre systemer til dels sine egne liv.

Så hvorfor slås det alarm fra det som blir den største daglige brukeren av systemet, Forsvarets logistikkavdeling (FLO) med 3000 ansatte?

Aftenposten sitter - mot Forsvarets vilje - på en rapport som over tolv sider rader opp advarsler mot FIF SAP P2814.

Det er en rapport Forsvarsdepartementet ikke ba om. Men som FLO laget for å slå alarm overfor den nye forsvarsministeren Ine Eriksen Søreide og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Det er sjefen for Forsvarets logistikkorganisasjon, FLO, brigader Arild Dregelid, som sterkt anbefaler at Forsvarets nye superdatasystem revurderes.

Rapporten er stemplet «fortrolig», og holdt tilbake med henvisning til «beskyttelsesinstruksen». Den er altså gradert.

En ekspert på offentlig innsyn avviser Forsvarets begrunnelse, og sier at rapporten er hemmeligholdt for å slippe unna kritikk. (Se faktasak)

Høyrisikoprosjekt forsinket med ti år

Dette er tre av hovedkonklusjonene i rapporten:

Det nye datasystemet er ifølge FLO forsinket med ti år. Tankegangen bak det er i dag på mange måter utdatert. Systemet vil bare yte halvparten av det som opprinnelig var planen.

Og verre:

Den delen av systemet som gjenstår, den største, som handler om logistikk, er blitt så dyr at gevinstene drukner.

 • Prisen blir minst 1,8 mrd. i stedet for 0,8 mrd.
 • Bare høsten 2012 gikk arbeidstimer knyttet til design av logistikkdelen i været fra planlagte 80.000 til 200.000.
 • I tillegg kommer store, indirekte kostnader, fordi hundrevis av ansatte i Forsvaret bindes opp for å få systemet ferdig og innført.
 • Underveis-rapportene fra leverandøren Accenture mangler fokus på reell fremgang og handler mest om «dokumenter produsert».
 • Nye skip, fly og helikoptre som kjøpes inn gjør betydelige deler av det nye systemet irrelevant. De blir levert med egne, velfungerende vedlikeholdsprogrammer.
Det vil fortsatt gå flere år før Forsvaret har mottatt alle sine nye helikoptre av typen NH-90. Dette er ett av flere milliardprosjekter i Forsvaret, som FLO har ansvaret for.
 • Flere av dagens systemer som det nye skal erstatte, fungerer bra.
 • Sluttføring og innføring av FIF SAP P2814 karakteriseres som et høyrisikoprosjekt med tempoet Forsvarsdepartementet legger opp til.
 • Innkjøp og mottak av nye våpensystemer krever stabile datasystemer. Innføring av FIF SAP P2814 betyr at viktige datasystemer i perioder vil ligge nede.
 • Forsvaret kan bli uten evne til å fungere når det gjelder som mest.
  Rapporten «FIF-utviklingen i Forsvaret og risiki i forhold til videre gjennomføring» har følgende konklusjon:

Hele prosjektet bør revurderes.

Fyller syv etasjer på hjørnet av Skippergata

Hvor mye ressurser og hvor mange folk snakkes det egentlig om?

De som jobber med å fullføre logistikkbiten i FIF SAP P2814 er knyttet til prosjekt LogP. De fyller syv etasjer i et bygg på hjørnet av Skippergata og Rådhusgata i Oslo.

Ifølge FLO vil 300 medarbeidere i år og neste år bli spist opp av FIF SAP P2814. I tillegg til dem som allerede er fast knyttet til prosjektet.

Til sammenligning har 2. batajon, en av Hærens tre store bærebjelker, 120 ansatte.

Hver soldat og mutter må legges inn

Hvorfor trengs det så mye folk?

Fordi smått og stort skal mates inn i det nye systemet, steg for steg.

Aspiranter kjemper om plasser for videre utdanning i Forsvaret på Sessvollmoen.

Det betyr at hver soldat og hver av over 300.000 ulike delene på en fregatt registreres. For fregattens deler, funksjon, serviceforhold, levetid og utdanning som kreves for den som skal håndtere dem.

Alt i alt handler det om enorme datamengder, som FLO altså hevder at til dels blir godt håndtert av systemer man allerede har.

Departementet beordrer Forsvaret til å slutte rekkene

I et brev Aftenposten har fåttfra Forsvarsdepartementet — etter flere måneders purring - slår departementet knallhardt tilbake.

Øverste embedsmann, departementsråd Erik Lund-Isaksen, skriver at saken stiller spørsmål ved det militære Forsvarets generelle lojalitet til å gjennomføre politiske beslutninger.

I Forsvarsdepartementet har departementsråd Erik Lund-Isaksen hatt ansvaret for FIF SAP P2814-prosjektet.

I et intervju med Aftenposten bekrefter Lund-Isaksen at det er knyttet betydelig risiko til innføringen av FIF SAP P2814.

Han bekrefter også eksplosjonen i arbeidstimer fra leverandøren Accenture. Og sier at situasjonen knyttet til leverandøren spesielt våren 2012 var kritisk.

Men han står knallhardt på at systemet vil gi årlige innsparinger på flere hundre millioner, og at Forsvaret ikke har noe annet valg enn å innføre systemet som planlagt.

— Hadde vi stanset dette ville vi råtnet på rot. Forsvaret har i dag systemer som er gått ut på dato og ikke henger sammen, sier Lund-Isaksen.

Forsvarsdepartementet erkjenner betydelig risiko

— Vi erkjenner at det på oppløpssiden er et betydelig antall risikofaktorer. Men vi mener ta vi totalt sett har kontroll, sier departementsråden.

- FLO-rapporten sier at ressurssluket og påkjenningen ved å sluttføre og innføre FIF SAP P2814 truer Forsvarets evne til å virke?

— Det er klart at dette er krevende å innføre. Men jeg tror at alternativet er å bruke enda flere årsverk på ikke å ha systemet.

Fra 2017 og utover skal FLO og resten av Forsvaret ta i mot et stort antall av det nye kampflyet F-35.

— FLO hevder at man trenger ro og stabile systemer når man skal ta i mot milliardinvesteringer som nye kampfly?

— Risikoen øker, men vi har sagt at vi skal ta i mot både F-35, nye helikoptre og kanskje nye ubåter, samtidig som vi gjennomfører dataprosjektet.

- FLO sier at systemet uvegerlig vil ligge nede i perioder?

— Det kan ikke jeg redegjøre for. Det må Forsvarsstaben svare på.

Hadde ingen leverandør som kunne overta jobben

- Hva er din kommentar til den kraftige økningen i arbeidstimer hos Accenture?

— De gikk på en smell, som vi er en del av. Det førte til forsinkelse og krevde mer av vår organisasjon. Men vi var nødt til å fullføre dette.

- Var dere bundet på hender og føtter?

— Ja, Både fordi det ikke var noe alternativ ikke å fullføre, og fordi vi ikke hadde noen annen leverandør. Vi var i en presset situasjon.

- Ga Accenture en urealistisk versjon av hva de kunne gjennomføre?

— Ja, og det erkjente de.

Krever lojalitet: - Stans er ikke et alternativ

- Er du selv fornøyd med Accentures rapportering om reell fremdrift og effekt?

— I begynnelsen var vi ikke fornøyd. De hadde ikke riktig kompetanse, og de satte ikke på nok folk. De måtte redesigne hele prosjektorganisasjonen. Men så begynte de å levere.

- Nå holder rapportering om faktisk fremdrift mål?

— Ja. Og de leverer som de skal.

- Departementets reaksjon har vært å be ansatte i Forsvaret vise lojalitet. Blir innføringen av FIF SAP P2814 trenert?

— Hvorvidt det fortsatt er folk nede i organisasjonen som skrubber, har jeg ikke oversikt over. Vi har markert at vi ikke vil ha noen omkamper. Beslutningene er tatt, risikoanalysene gjort.

- Likevel roper FLO at dette bærer galt av sted?

— Ja. Vi har hørt ropet. Men vi har ikke noe alternativ. Så vi gjennomfører, sier Lund-Isaksen.

Aftenposten har sendt flere spørsmål til Accenture om deres rolle. Selskapet overlater til Forsvarsdepartementet å svare på disse.

Forsvarsministeren: Dette skal gjennomføres

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er knapp i sin kommentar om FIF SAP P2814.

— Vi har ikke noen annen plan enn at dette skal gjennomføres, sier hun.

- Hva med motforestillingene?

— Vi har en intensjon om at dette skal bli gjennomført, sier Søreide.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen bekrefter at nytt materiell kommer med egne vedlikeholdssystemer.

— For F-35 og nye helikoptre krever produsentene at deres eget system følges. Logistikkbiten av vårt nye system skal etter planen uansett implementeres i januar 2016.

- Hva med bekymringene internt i Forsvaret?

— Det vil alltid være bekymring når vi innfører nye datasystemer. Det vi har innført så langt har gått bedre enn skeptikerne har fryktet. Jeg håper at prøving gjennom 2015 vil luke ut problemer ved det nye systemet, sier Bruun-Hanssen.

Les også

 1. Svensk klarsignal til felles forsvarsinnkjøp av lastebiler

 2. Milliardskip brukes som reservedeler

Les mer om

 1. Forsvaret