Norge

Seks punkter om norsk kriminalitet i fjor

Det er ingen grunn til å føle seg utrygg i Norge, mener politidirektøren. Men tålmodigheten kan få seg en prøve i møtet med politiet.

– Større trygghet for folk flest er en viktig oppgave for meg, sier den nye justis- og beredskapsministeren, som sammen med politidirektør Odd Reidar Humlegård gleder seg over at det har vært en betydelig nedgang på enkelte kriminalitetsområder, som boliginnbrudd.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Flere anmeldte voldtekter, færre innbrudd. Lang saksbehandlingstid hos politiet. Og et stadig mer komplekst kriminalitetsbilde. Det er blant politiets utfordringer fremover, slik politidirektør Odd Reidar Humlegård skisserte dem for justisminister Per-Willy Amundsens (Frp) før helgen.

– Kriminalstatistikken viser en gledelig nedgang på flere områder. Samtidig er det viktig at politiet utvikler enda bedre metoder for å forebygge og bekjempe ny og utspekulert kriminalitet, sa Amundsen.

Innføring av ny straffelov i fjor og noen endringer, gjør at statistikken ikke fullt ut kan sammenlignes med tidligere år.

1. Det ble anmeldt 337.111 lovbrudd i fjor

Til tross for lovbruddene som ble meldt til politiet i fjor, er Norge et trygt land for folk flest, understreket politidirektøren:

Antall anmeldelser har sunket med 14,6 prosentpoeng de siste fem årene.

– Gir statistikken et riktig bilde av den faktiske kriminaliteten? Eller kan det være at folk ikke anmelder fordi de ikke tror det har noen hensikt, og fordi politiet ikke oppklarer saken?

– 80 prosent av biltyverier og 77 prosent av innbrudd og tyveri fra bolig blir anmeldt. Dette har jo også med forsikringen å gjøre. Men på andre områder kan det være mørketall. Jeg vil sterkt oppfordre folk til å anmelde når de utsettes for lovbrudd, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

2. Flest anmeldelser gjelder vinningskriminalitet

Folk flest kan glede seg over at faren for å utsettes for innbrudd og ran, og det folk flest kaller lommetyverier, er redusert de siste fem årene, ifølge kriminalstatistikken.

Tallene i denne grafen viser det med all tydelighet:

Selv om man tar i betraktning at alminnelige bedragerier ikke lenger kategoriseres som vinningslovbrudd, er det en nedgang i anmeldt vinningskriminalitet de siste fem årene.

– Det skyldes at folk er flinkere til å sikre seg, det er alarm på hver femte bolig. Å få innbrudd i eget hjem ødelegger livskvaliteten for mange. Denne nedgangen er derfor spesielt gledelig, sier Humlegård.

Politiet har hatt en målrettet innsats mot utenlandske bander. I Oslo har politiet satset spesielt for å sette en stopper for lommetyverier.

Humlegård viser til at det er en lik utvikling i flere andre europeiske land: Bedre sikring av mobiltelefoner og mindre kontantbetaling gjør at utbyttet ved lommetyverier blir mindre.

- Å sette en stopper for vold og overgrep mot barn, hører til politiets viktigste oppgaver, mener justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård.

3. Økning i antall anmeldte seksuallovbrudd

Antallet anmeldte voldtekter og overgrep mot barn har hatt en sterkt økning fra 2015 til 2016:

  • Antallet anmeldte voldtekter økte fra 1364 i 2015 til 1663 i fjor – en økning på 21,9 prosent.
  • Seksuelle omgang med barn mellom 14–16 år og seksuell handling med barn under 16 år økte med 67,3 prosent.
  • Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år økte med 9,3 prosent.
  • Det er overgrep over internett som er årsak til økningen i antall anmeldelser av overgrep mot barn, mener politiet.

– Dette kan skyldes mer oppmerksomhet de siste årene og avdekking av mørketall. Det er en ønsket utvikling. Politiet vil fortsatt satse sterkt på å forebygge og etterforske overgrep mot barn, sier politidirektøren.

Også oppklaringsprosenten har økt noe når det gjelder seksuallovbrudd, viser denne grafen:

4. Lang saksbehandlingstid en utfordring

Politidirektøren ser saksbehandlingstiden som en utfordring, og som det må gjøres mer med.

I 2016 avgjorde påtalemyndigheten 343.187 saker, enten ved at det ble tatt ut tiltale, det ble reagert med bot eller med påtaleunnlatelse, eller saken ble henlagt av ulike grunner.

– Det er uheldig at det tar lang tid å få avgjort straffesakene. Vi har hatt et særskilt fokus på saker eldre enn 12 måneder, og restansen er blitt redusert med 11 prosent det siste året. Det er fortsatt for mange saker som blir liggende for lenge, sier Humlegård.

5. Kriminaliteten endrer seg

For mange år siden var skapsprenging en avansert form for kriminalitet. Men det tok slutt fordi det ikke var kontanter i pengeskapene. Politidirektør Odd Reidar Humlegård

Den registrerte kriminaliteten i Norge og resten av Nord-Europa er fallende totalt sett, men er blitt mer kompleks, grenseoverskridende og organisert

– For mange år siden var skapsprenging en avansert form for kriminalitet. Men det tok slutt fordi det ikke var kontanter i pengeskapene. En lignende utvikling vil det være på andre kriminalitetsområder også, sier Humlegård.

Politidirektøren mener avanserte svindelformer på internett er noe politiet og publikum må være mer oppmerksomme på. Det kan være tyveri av identitet og misbruk av andre mennesker, som i mange tilfelle ikke engang merker at de har vært utsatt for svindel.

6. Operativ politiledelse også for straffesaker

Politidirektøren har stor tro på at en mer effektiv behandling av straffesaker skal føre til flere oppklarte saker, og dermed en nedgang i kriminaliteten. I dag styres politiets ordenspatruljer av en operasjonsleder. Straffesaksarbeidet skal i fremtiden styres på lignende vis.

– Både i Bergen og Oslo har politiet prøvd ut et slikt system, som går ut på at en politijurist og en erfaren etterforskningsleder styrer straffesaksbehandlingen helt fra starten. Dette kan bety en bedre og raskere behandling av straffesakene, sier politidirektøren.

Les mer om

  1. Krim
  2. Politiet