Norge

Behring Breivik i retten: Jeg er blitt mye mer radikal. Jeg har vært isolert og ikke korrigert en eneste gang

SKIEN (Aftenposten): – Jeg har løyet for meg selv frem til nå. Jeg er sterkt skadet av isolasjonen. Radikalitet er kanskje et resultat av det, sa Anders Behring Breivik da han forklarte seg i retten i dag.

Det er satt av tre timer til Anders Behring Breiviks partsforklaring i formiddag. - Jeg ønsker å propagandere det jeg står for ideologisk. Samtidig undergraver det min egen advokat og saken min, sa Behring Breivik i retten torsdag.
  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

Ingen lange ideologiske utredninger som tidligere. Nesten ingen politisk propaganda, som han før pompøst har brukt enhver anledning til.

Isteden tilsynelatende konsentrert og samlet om det han og advokaten mener er kjernen.

Slik fremsto massedrapsmannen annerledes enn tidligere da han torsdag forklarte seg i ankesaken om egne soningsforhold i Skien fengsel.

37-åringen spurte lagdommer Øystein Hermansen (62) om lov til å si noe kort først. Det fikk han.

I formiddag holder Anders Behring Breivik sin partsforklaring fra vitneboksen i Borgarting lagmannsrett i gymsalen i Skien fengsel.

Han ville komme med det han mener er innrømmelser. Denne forklaringen hadde han planlagt i en måned, sa han.

Men den ble aldri fremført. I løpet av de siste dagene hadde han bestemt seg for å skrote hele forklaringen og planen han hadde lagt.

– Jeg er blitt særere og særere

Isteden ville han konsentrere seg om å svare på spørsmål om soningsforholdene og det han mener er isolasjon.

– De siste fem årene er jeg blitt mer radikal. Men det er viktig å skille radikal og farlighet, sa Behring Breivik.

Han mener den økende radikaliseringen av ham selv henger sammen med at han har vært «isolert i fem og et halvt år og ikke blitt korrigert en eneste gang».

Anders Behring Breivik forklarte seg i to og en halv time i retten i fengselet i Skien der han selv soner.

– Jeg har sittet på cellen 23 timer i døgnet uten noen korreksjoner. Jeg er ikke blitt korrigert. Jeg er blitt særere og særere som en direkte konsekvens av dette, sa Behring Breivik.

– Hvorfor er jeg blitt mer radikal? Hvorfor har dette skjedd? spurte han retorisk. Og svarte selv.

– Jeg har løyet for meg selv frem til nå. Jeg er sterkt skadet av isolasjonen. Radikalitet er kanskje et resultat av det, sa Behring Breivik.

Rettens leder, lagdommer Øystein Hermansen (midten), lagmann Kjersti Buun Nygaard og lagdommer Jørgen Brunsvig (t.h.). fikk høre Behring Breivik forklare seg i Skien torsdag.

– Dette har vært min kamp

Ifølge massedrapsmannen har han tenkt det ikke er mulig å overleve regimet han soner under.

Hans mål har hele tiden vært å få til forbedringer «for å overleve».

Han mener han har havnet i et dilemma og beklaget sin egen væremåte, både til retten for nazihilsen tirsdag og overfor sin egen advokat.

– Jeg ønsker å propagandere det jeg står for ideologisk. Samtidig undergraver det min egen advokat og saken min, sa Behring Breivik.

- Kriminalomsorgen ønsker at jeg aldri skal bli mindre radikal. Problemet er at jeg kommer til å være radikal så lenge jeg er isolert, sa Behring Breivik i retten.

Hvorfor han gjør nazihilsen i retten og beklager den etterpå? Det er politisk motivert, svarer massedrapsmannen.

– Det er ikke for å krenke, men for å forsøke å vise solidaritet med andre. Det har aldri vært min intensjon å krenke noen, sier terroristen.

Det som er saken hans og har vært det hele tiden, er at «etnonasjonalister» skal bli inkludert i demokratiet.

– Det er det som har vært min kamp, sa Behring Breivik og la til at han er et bevis på hva som kan skje hvis man mister troen på demokratiet.

– Vi er ikke fortrolige og alt logges

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som fører ankesaken i Borgarting for staten, kalte Behring Breivik både rasjonell og veltalende i retten torsdag

Men er det treffende å si at han «ikke var blitt korrigert», ville regjeringsadvokat Fredrik Sejersted vite.

Han viste til kontakten med de ansatte i Skien fengsel det siste året.

– Er det ikke riktig at de i samtaler med deg faktisk mange ganger har prøvd å utfordre deg på hva du gjorde på Utøya, ditt politiske syn og andre sider og har forsøkt å korrigere deg, spurte Sejersted.

– Helt klart. Problemet er at vi ikke er fortrolige, og jeg vet at alt vi sier logges, svarte Behring Breivik.

Selv om fengselsbetjentene hadde vært enige med ham i deler av hans resonnementer, har de ikke lov å si det, mener Behring Breivik.

– Hadde de sagt det, så hadde de mistet jobben, mener 37-åringen.

– Ikke en vanlig relasjon

Derfor antar han at tilbakemeldinger han får fra profesjonelle i fengselet er i tråd med «deres retningslinjer».

– Det er det som er problemet med den relasjonen. Det er ikke en vanlig relasjon, mener massedrapsmannen.

Han mente at det var minst 50 innsatte i norske fengsler som er «godt egnet» til å sone i fellesskap med ham og avviste til dommerne at det måtte være noen med spesielle meninger eller politisk ideologi.

– Det viktigste med fellesskap er at det gjør livet verdt å leve. Det er ikke så viktig hvem det er, så lenge det er trygt og fungerer, sa Behring Breivik.

– Som hans prosessfullmektig synes jeg at et er bedre at dommerne får svar på hvordan han har hatt det. Og det er en del ting som han kan beskrive ganske godt, sier advokat Øystein Storrvik.

Storrvik: Breivik sterk skadet av isolsjonen

Etter forklaringen til sin klient var Storrvik enig i at den var annerledes enn sist. Men han mener kjernen er den samme som den var i tingretten.

– Det er et menneske som opplever det å sitte isolert som en veldig stor byrde, sier Storrvik.

Ifølge advokaten har de forklart Behring Breivik at dommeren ønsker å høre hvordan han har det, ikke noe annet.

– Det respekterte han. Vi har sagt at han er en veldig viktig kilde for hvordan dette soningsregimet oppleves. Det synes jeg kom frem i denne forklaringen, sier Storrvik, og la til:

– Jeg mener forklaringene både i tingretten og her viser en person som er sterkt skadet av isolasjon.

Regjeringsadvokaten: Overraskende

- Det er opp til retten å vurdere hvor troverdig eller ikke hans forklaring er, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted etter Behring Breiviks forklaring.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted kalte Behring Breiviks forklaring «overraskende».

– Det var en overraskende start fordi man kunne få et inntrykk fra forrige runde at han ville begynne sin forklaring med en lang ideologisk beretning. Det var ikke det han gjorde, sa Sejersted til pressen etter forklaringen.

Han sier Behring Breivk «objektivt sett» var veltalende i sin forklaring.

– Rasjonaliteten får enhver vurdere, men man kan jo mene at den muligens var rasjonell ut fra hans posisjon og hva han søker å oppnå, sier Sejersted.

Les mer om

  1. Behring Breiviks søksmål mot staten
  2. Anders Behring Breivik