Kalles inn på teppet - Solvik-Olsen vil ikke la seg intervjue om InterCity-utsettelser

Stortinget settes i en «håpløs situasjon». Samferdselsministeren sitter med ansvaret og må svare på InterCity-utsettelsen så fort som mulig, mener Ap.

Sverre Myrli og Ap kaller samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inn på teppet i InterCity-saken. Her med tidligere samferdselskollega på Stortinget, Ingvild Kjerkol.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker på sin side ikke å la seg intervjue om Bane Nors oppsiktsvekkende ønske om å utsette den storslåtte InterCity-utbyggingen.

Siden søndag kveld har Aftenposten forsøkt å få svar på om Bane Nors snuoperasjon rundt den planlagte utbyggingen var ny for ham. Og om hva han tenker om at Bane Nor karakteriserer InterCity-planene som urealistisk, åtte måneder etter at Stortinget vedtok Nasjonal transportplan (NTP) for 2018–2029.

I stedet for å la seg intervjue sendte Solvik-Olsen litt over klokken 14 mandag ut en pressemelding der han sier at han «skal sette seg inn i Bane Nors forslag om endringer i rekkefølge for selve utbyggingen», og at dette er «nyttige innspill».

For spørsmål henviser han til pressemedarbeidere i Bane Nor og Jernbanedirektoratet.

Direktør for jernbanestrategi i Jernbanedirektoratet, Anita Skauge, som i mange år personlig har ledet InterCity-prosjektet, har ikke besvart Aftenpostens henvendelser.

Jernbanedirektoratet: Dette var ukjent for oss

Samtidig sier Jernbanedirektoratet til Aftenposten at Bane Nors ønske om å utsette InterCity-utbyggingen har vært ukjent for dem.

- Vi har ikke vært kjent med Bane Nors forslag til prioriteringer før vi fikk deres innspill til handlingsprogrammet, sier Christoffer Serck-Hanssen, fungerende jernbanedirektør.

Direktoratet fikk Bane Nors innspill mandag. Ifølge Serck-Hanssen skal direktoratet nå behandle innspillet, og sende et eget forslag for handlingsplan for jernbanen på høring tidlig i april.

Kaller Solvik-Olsen inn på teppet

Sverre Myrli er Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann. Også han ble svært overrasket over Aftenposten nyhet.

– Det er gått åtte måneder siden Stortinget behandlet Nasjonal transportplan (NTP). Og vi har ikke hørt noe. Så kommer dette, sier Myrli.

– Hvordan er det å forberede og vedta bevilgninger når det kommer informasjon som dette?

– Det setter Stortinget i en håpløs situasjon. Det er bare Forsvaret som har samme type plan som NTP, som man behandler hvert fjerde år. Da er vi avhengig av at NTP er et solid og troverdig verktøy. Hvis det ikke er verdt papiret det er skrevet på, blir det et håpløst grunnlagsmateriale.

– Etter min mening viser dette at det mangler på politisk styring. Det er nå så mange enheter innen jernbanen at det nesten er umulig å holde oversikten. Men på Stortinget forholder vi oss i dag kun til statsråd Ketil Solvik-Olsen, sier Myrli.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sitter med ansvaret for InterCity-utsettelsen, hevder Ap. Her er statsråden foran et Flirt-togsett, som i dag er selve signaltoget for InterCity.

– På hvilken måte kan Stortinget påvirke dette, om dere fortsatt ønsker at timeplanen skal holde?

– Vi må få samferdselsministeren til Stortinget så fort som mulig for å få diskutert dette. For det mangler vel ikke politisk vilje hos ham, spør Myrli.

– Må man gå bort fra planene om at jernbanen skulle være ryggraden i transportsystemet når all vekst i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange?

– Politisk ser jeg det som utenkelig. Allerede i NTP fra 2013 var InterCity den store saken. Det sjeldne skjedde at åtte fylker på Østlandet samlet seg om ambisjonen. Så kom 2017, og InterCity ble lansert som den største jernbaneutbyggingen på 50 år. Det finnes ingen plan B. Kommer ikke jernbanen på plass kan transportsystemet rundt Oslo bryte sammen.

– Bør dette få konsekvenser for noen?

– Det er for tidlig å si. Men Solvik-Olsen må rydde opp, få klarhet i de faktiske forhold, sier Myrli.

Dette er mannen bak de dårlige nyhetene for hundretusenvis av togpassasjerer. Gorm Frimannslund, sjef for Bane Nor. Det tidligere Jernbaneverket har brukt 2017 på å vurdere realismen i fremdriftsplaner og prisprognoser for de store InterCity-prosjektene.
Anette M. Solli

– Vi bygger alle planer på jernbanen

Det kommer snart en henvendelse til Solvik-Olsen også fra oss, sier Anette M. Solli, nestleder i Østlandssamarbeidet og til daglig fylkesordfører for Høyre i Akershus.

Øslandssamarbeidet består av Oslo, Akershus, Buskerud, Hedmark, Østfold, Vestfold, Telemark og Oppland.

– Må man gå bort fra planene om at jernbanen skulle være ryggraden i transportsystemet når all vekst i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange?

– Dette setter planene for Oslo og området rundt i fare. Vi bygger jo all transport- og arealplanlegging på at vi har denne ryggraden til stede, sier Solli.

– Det er flere av årsakene Bane Nor presenterer som jeg reagerer på. At Bane Nor betviler at de har kompetansen til å bygge jernbane er underlig. Og å ikke ha noen beredskap når infrastruktur blir dyrere enn beregnet, er litt amatørmessig. Det finnes knapt noen infrastruktur som ikke underveis er blitt dyrere, sier hun.

Slik skulle det bli:

  • Reisetid Oslo-Fredrikstad skulle kuttes fra 1 time og 8 minutter til 45 minutter.
  • Reisetid Oslo-Tønsberg fra 1 time og 28 minutter til 1 time.
  • Reisetid Oslo-Hamar fra 1 time og 23 minutter til 55 minutter.
  • Reisetid Oslo-Hønefoss fra 1 time og 30 minutter til 37 minutter

Nå blir det ikke slik.

SV: – Oppsiktsvekkende

Søndag sendte SV-medlem i transportkomiteen på Stortinget, Arne Nævra, denne kommentaren til Aftenposten og andre medier:

– Utsettelsen er oppsiktsvekkende opplysninger. Vi har selvsagt antatt at NTPs målsettinger og fremdrift kan holdes. Når det antydes fra Bane Nor-sjefen at det antagelig både står på penger i første del av perioden og på planleggingsressurser, er det alvorlig. Aller mest alvorlig er at Bane Nor er usikker på om de har kompetansen som må til for å gjennomføre alle prosjektene i NTP. Er det virkelig mulig?

– Her må statsråden og Regjeringen umiddelbart ta grep. Har de ikke hatt styring med så sentrale deler av norsk samferdsel? De må komme med ekstrabevilgninger til første del i planperioden, og umiddelbart se på kompetanseforholdene i Bane Nor.

– I Buskerud har vi vært vitne til at Ringeriksbanen plutselig ble utsatt byggestart fra 2019 til 2021 da NTP-en ble lagt frem. Nå er det fare for ny ørkenvandring for denne byggestarten, sier Nævra.

MDG avviser Bane Nors begrunnelse

– Opplysningen om at det kommer for lite penger i første del av NTP-perioden, slik Bane Nor hevder, står i mostrid til informasjonen Stortinget fikk under behandlingen av NTP våren 2017, sier MDGs Rasmus Hansson.

– Dette er uholdbart for alle dem som er avhengig av tog for å komme seg på jobb i og rundt Oslo. Nok en gang viser regjeringen at å bygge motorveier er viktigere for dem enn å få på plass et skikkelig kollektivsystem. Det er svært rart at regjeringen ikke fortalte at dette kunne skje da Stortinget behandlet denne saken for kort tid siden, sier han.

Hamars ordfører Einar Busterud (By- og bygdelista) har følgende kommentar:

– Blir dette stående er det ikke bra hverken for InterCity eller Hamar. Men det er bra at kortene kommer på bordet nå, jamfør byggingen av stortingsgarasjen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sitter med ansvaret for InterCity-utsettelsen, hevder Ap. Her er statsråden foran et Flirt-togsett, som i dag er selve signaltoget for InterCity.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sitter med ansvaret for InterCity-utsettelsen, hevder Ap. Her er statsråden foran et Flirt-togsett, som i dag er selve signaltoget for InterCity.