Rapport: Nordmenns frykt på internett har økt

Tre av fire nordmenn mener at de utsetter seg for risiko når de er på nett, og frykten er økende. Blant annet har redselen for å bruke nettbank økt kraftig.

Det kommer frem i «Nordmenn og digital sikkerhetskultur» fra Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS). Rapporten publiseres 5. november.

Frykten har økt med 15 prosent bare de siste tre årene.

– Det er en dramatisk økning. Økt frykt kan i verste fall føre til at digitaliseringen av samfunnet bremser opp. Det kan koste Norge milliarder av kroner, mener Bjarte Malmedal, seniorrådgiver i NorSIS og ansvarlig for rapporten.

Blant annet oppfatter flere det som risikofylt å bruke offentlige tjenester – andelen har økt fra 13 prosent i 2015 til 21 prosent i år. 30 prosent av de spurte har ikke tillit til at myndighetene sikrer informasjon de har registrert om dem.

Flere oppfatter det også som risikofylt å bruke nettbank. Her har andelen nesten doblet seg, fra 10 prosent i 2015 til 19 prosent i år.

Holdningene er uendret

NorSIS mener det mest alvorlige i årets rapport er at nordmenn ikke har endret sine digitale holdninger og adferd, til tross for at det har vært økt oppmerksomhet om cyberkriminalitet og de alvorlige konsekvensene dette medfører.

– Bruk av totrinns pålogging på sosiale medier, e-post og så videre er noe av det viktigste folk kan gjøre for å beskytte seg på nett. Kun én av tre benytter seg av dette der det er mulig, sier seniorrådgiver Bjarte Malmedal.

I undersøkelsen oppgir 61 prosent at de får tilstrekkelig informasjon om de digitale truslene. Dette tallet har falt fra 68 prosent i 2015. I årets undersøkelser svarer nærmere én av tre at de at de har latt være å bruke en nettjeneste på grunn av frykt for hacking eller trusler.

Myndighetene har særskilt ansvar

NorSIS, som er delfinansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, mener myndighetsaktører må ta et særskilt ansvar. Blant annet gjelder det Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) og Utdanningsdirektoratet, ifølge Malmedal.

– Disse må utvikle og evaluere tiltak for å endre befolkningens digitale sikkerhetskultur. Slik det er nå, er det rett og slett ikke bra nok. Konsekvensene av å ikke gjøre noe er for store, advarer Malmedal.

NorSIS vil lansere et gratis kurs i digital kompetanse for alle nordmenn, slik at folk enkelt skal kunne skaffe seg informasjon om digitale trusler og hvordan de bør forholde seg.