Norge

Statens vegvesen: Må utsette byggestart på E18

Det nye hovedveisystemet mellom Lysaker og Asker må utsettes fordi prosjektet ikke får budsjettstøtte.

Utbyggingen av nye E18 mellom Lysaker og Asker utsettes fordi prosjektet ikke får støtte over statsbudsjettet i 2019.
  • og NTB
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Samferdselsminister Jon Georg Dale forklarer utsettelsen med at Statens vegvesen har brukt for mye penger på prosjektet i 2018, og derfor ikke får penger i 2019.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen bekrefter at de har overskredet budsjettet.

– Vi har brukt 340 millioner kroner mer enn budsjettert, skriver han i et notat som er sendt til blant andre Aftenposten.

Arbeidet med den nye veien ut av Oslo skulle startet neste år, men kan bli utsatt ett til to år, var NRK først ute med å omtale.

– Vi får ikke penger over statsbudsjettet. Nå legger vi ned all aktivitet, uttalte prosjektdirektør Svein Røed i Statens vegvesen til NRK.

Hva skyldes utsettelsen?

Aftenposten har imidlertid snakket med flere kilder i Veivesenet som er usikre på hvorfor prosjektet nå «tar en pause i planleggingen», som veidirektør Terje Moe Gustavsen formulerer det.

E18 vestfra mellom Lysaker og Asker er et prioritert prosjekt i Nasjonal transportplan 2018–2029, og har vært et stort prestisjeprosjekt for regjeringen.

Debatten om E18-utbyggingen vestfra har gått høyt etter at byrådet i Oslo forsøkte å få stanset utvidelsen av motorveien fra Lysaker. I juni i fjor overkjørte Ap på Stortinget sitt lokalparti i Oslo og garanterte at utbyggingen skulle realiseres.

En mulig årsak til oppbremsingen er den pågående diskusjonen om bompengefinansieringen, der byrådet i Oslo har uttalt følgende om bompengeutredningen:

«Oslo kommune mener det ikke kan forsvares å belaste innbyggerne med så høye bompenger som foreslås, når disse midlene investeres i å utvide motorveikapasiteten inn til Oslo.»

Har brukt 340 millioner for mye i år

Ifølge Nils Aage Jegstad, Akershus-representant for Høyre i transportkomiteen på Stortinget, har E18-prosjektet fått særbehandling.

Bare i år er det brukt 640 millioner kroner på å kjøpe eiendommer der veien skal bygges, opplyser han til Aftenposten.

Han sier også at Stortinget etter planen tirsdag skal etterbevilge 340 millioner kroner til prosjektet, altså samme beløp veidirektør Gustavsen bekrefter at Veivesenet har overskredet budsjettet med i 2018.

Gustavsen insisterer på at prosjektet nå kun «tar en pause i planleggingen», inntil det er vedtatt hvordan bompenger skal finansiere prosjektet, men konstaterer at det fra regjeringens side ikke er foreslått penger til E18-prosjektet i statsbudsjettet for 2019. Dermed kommer det heller ikke penger, noe som er den direkte årsaken til at planleggingsarbeidet stanser opp.

Har tro på at det skal løse seg

Høyres Nils Aage Jegstad har fortsatt tro på at prosjektet kan gå som det skal:

– Jeg legger til grunn at prosjektet E18 Vestkorridoren med kostnadsramme og finansiering, kommer til behandling i Stortinget våren 2019. Da vil prosjektet kunne gjennomføres med Lysaker - Strand - Ramstadsletta som første byggetrinn, sier han til Aftenposten.

– Men hvorfor foreligger ikke finansiering for 2019 nå, noe som ifølge Veivesenet truer fremdriften?

– Når det ikke er satt av penger til dette i 2019 skyldes det at prosjektet skal lånefinansieres etter prinsippet «bygge først, betale etterpå», som alle andre veiprosjekter, sier Jegstad.

Skulle startet opp i 2019

Det har vært satt av midler til å sette i gang prosjektet som skal bygges i tre etapper med etterskuddsvis bompengeinnkreving i hver etappe. Den første etappen fra Lysaker til Ramstadsletta skulle etter planen bygges i perioden 2019 til 2024.

I slutten av forrige uke fikk imidlertid Veivesenets underleverandører beskjed om at de ikke lenger kan fakturere for prosjektet fra 1. januar. Røed er bekymret for at hele prosjektet må skyves ut i tid.

– Prosjektet er som et stort tankskip, og det koster å starte opp igjen med nye folk på et senere tidspunkt, bemerker han.

Arbeiderpartiets Tonje Brenna sitter i gruppen som forhandler fram Oslopakke 3 mellom Oslo, Akershus og staten. Hun kaller det vanvittig at Stortinget krever lokal enighet om bompenger, for så å ikke holde sin del av avtalen.

– Lokalpolitikerne må ta belastningen for å innføre bompenger og så kommer ikke overføringene som lovet. Det er å lure bilistene, og det går faktisk ikke an, sier hun til NRK.

Les mer om

  1. E18
  2. Statens vegvesen