Norge

Slik opererer Kartselskapet - ifølge kundene

Aftenposten har vært i kontakt med en rekke selskaper og virksomheter som hatt et kundeforhold med Det norske kartselskapet. Her er noen av de metodene tidligere kunder av selskapet reagerer på:

atlas_bilde-Y5jBDckH3W.jpg
  • Marius Dalseg Sætre
  • Einar Haakaas
  • Andreas Slettholm
    Kommentator

* Ingen signerte avtaler, kun e-post

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Kartselskapet tar kontakt pr. telefon, for deretter å sende e-post. Om man svarer på denne på bekreftende måte, anser Kartselskapet dette som en avtale. Med andre ord finnes ingen signerte avtaler.

- Jeg ba om å få se avtalene som ble gjort, men det kunne de ikke vise til. De dokumenterte aldri med signerte avtaler. I stedet sendte de flere e-poster med «avtalebekreftelse», fulgt av telefonoppringninger hvor vi ble bedt om å trykke OK på dem også fordi selskapet trengte ny bekreftelse. Det medførte store og mange fakturaer, sier Jorunn Hagesæther, administrerende leder på Sola videregående skole.

KARTSELSKAPET: Alle våre avtaler med kunder er dokumentert. Ordrebekreftelse fra Kartselskapet er enten et separat dokument, eller ordlyden i ordrebekreftelsen er satt inn i en e-post for å unngå vedlegg. Bestillingene fra Sola er skriftlig dokumentert i tillegg til lydfil etter avtale med kunde.

* Inngikk «avtale» med ansatt som har sluttet

En ansatt i det private selskapet Biomega inngikk avtale med Kartselskapet i 2011. I 2013 dukket det opp en ny faktura, som Carsten Hjelde fulgte opp.

— Etter at de blant annet hevdet at fakturaen var umulig å slette, fikk vi vite at avtalen hadde blitt fornyet i februar 2013, av den samme personen som inngikk avtalen i 2011. Problemet var bare at vedkommende sluttet hos oss i juli 2012, sier Hjelde, som dermed fikk avsluttet kundeforholdet.

KARTSELSKAPET: Vi har forsøkt å finne frem til hvordan kontakten med Biomega ble etablert første gang, men må foreløpig konstatere at vi ikke har funnet korrekt dokumentasjon. Vi har beklaget dette overfor kunden.

* Sender fakturaer ofte

Avdelingsleder i Bergen og omland havnevesen, Roald Eliassen, sier de sa opp avtalen for halvannet år siden. Da hadde de brukt 250.000 kroner.

— Det kom mange krav, og jeg begynte å undersøke saken. Men det tok ikke slutt. Det var et hav av fakturaer. Vi satte foten ned til slutt, sier Eliassen.

— Vi sa opp avtalen i august 2012 fordi det plutselig dukket opp uhyre mange fakturaer. Vi forsto ikke helt hvor alle kom fra. Det var umulig å få oversikt og vanskelig å forholde seg til, sier rektor Kjell Mentzoni ved Kongsbakken videregående skole.

KARTSELSKAPET: Vi har registrert at noen kunder synes det blir mer forvirrende enn oppklarende å få flere separate fakturaer. Vi er derfor i gang med å endre på vårt fakturasystem slik at de kunder som ønsker det kan få en samlefaktura. Vi kan i våre systemer ikke se at noen av kundene som det vises til er blitt fakturert for noe annet enn det som er avtalt.

* Forvirring rundt Statens kartverk

Flere har oppfattet selskapet som offentlig, og Statens kartverk mener selskapet bevisst spiller på navnelikheten i sin markedsføring.

— Jeg trodde dette var Statens kartverk, og følte meg lurt. De kontaktet også andre ansatte, slik at det oppsto misforståelser. Vi ville ut av dette når vi skjønte det, men endte opp med å betale rundt 100 000, sier avdelingsleder for maritim utdanning ved Bergen Maritime skole Lars Hellevik.

KARTSELSKAPET: Det norske kartselskapet er helt fokusert på å levere kartløsninger, og det er naturlig at et selskap som driver med kart også har et firmanavn som henviser til kart. Vi har selvsagt ikke noe ønske om å bli forvekslet med andre organisasjoner som driver med kart.

* Hyppig bruk av inkasso

Gravferdsetaten, Orkdal videregående skole, Sykehuset i Vestfold, Helse Midt-Norge og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er noen av mange som har opplevd at omstridte fakturaer, som de mener at de ikke skal betale, har gått til inkasso.

— Vi betalte fakturaer vi kunne vise at var betalt tidligere, men det ble sendt mange e-poster med påfølgende fakturaer. Vi valgte å betale inkassokravene for å få avsluttet avtalen, sier regnskapskonsulent Gunn Ljunggren på Sykehuset i Vestfold.

KARTSELSKAPET: Vi har tusenvis av kunder i offentlig og privat sektor. Vi er ikke kjent med at vi skulle ha en frekvens på bruk av inkasso som er vesentlig annerledes enn andre bedrifter med mange kunder.

* Uklarhet rundt pris og antall oppføringer

— Kontrakten med Det norske kartselskapet har vært et rent mareritt, sier avdelingsleder i Stavanger Parkering, Connie Hadland.

En ansatt i selskapet skrev OK på en e-post, i den tro at prisen på 18 000 var totalbeløpet for hele avtalen.

— Det kom nye lignende e-poster, og det endte med at vi betalte for adresse til alle parkeringshusene våre. Dette kostet oss 800 000 kroner i løpet av halvannet år. Det er mye penger for oss, sier Hadland.

— Etter at avtalen var inngått oppdaget jeg at de hadde ført opp separate avtaler for hver av våre syv underavdelinger, sier Martin Risøy, rektor på Åsane videregående, som betalte 130.000 kroner før oppsigelsen.

KARTSELSKAPET: Alle avtaler bekreftes med at kunden får en ordrebekreftelse pr. produkt som er bestilt. I ordrebekreftelsen står det tydelig hvilken adresse bestillingen gjelder, avtaleperiode, avtalt pris osv. Kopi av våre standardavtaler ligger fritt tilgjengelig på våre hjemmesider og viser at det ikke er noen spesielt kompliserte betingelser.

* Problemer med å komme ut av avtalen

— Vi strevde lenge, men erfaringen vår er at det var nærmest umulig å si opp avtalen, sier Astrid Witzø, rektor ved Åfjord videregående skole.

— Det var en billig forespørsel, men uten at vi var klar over det ble vi krevd avgifter for mange systemer vi ikke opplevde at vi hadde takket ja til. Til slutt betalte vi for å si opp. De fortsatte å sende fakturaer etter dét, men dette betalte vi ikke etter å ha konferert med jurister, sier Witzø.

— Da vi skulle si opp, dukket det opp et brev. Vi trykket OK, og det viste seg å være en ny bestilling, sier Per Ove Jensen i Husbanken Midt-Norge.

KARTSELSKAPET: I alle våre ordrebekreftelser oppgis den avtalte pris som skal betales, varighet på avtalen og retningslinjer for oppsigelse av avtalen.