Slik skal kunnskapsministeren gjøre skolen mer praktisk

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil sende skolefagene på slankekur. Yrkesfagselevene skal få konsentrere seg mer om matematikken de har bruk for.

Martin Nesser Halle (t.v.), Sander Krogstad (på stilas) og Leon Noko bygger en bu for Oslo kommune. De synes matematikken de har hatt på gjerne kunne vært mer yrkesrettet, og har flere forslag til hvordan man kan kutte i andre fag. - Å skrive dikt har jeg ikke så mye bruk for. Det er viktigere å kunne skrive en god søknad og CV, sier Krogstad.

— Sender du målebåndet?

— Trenger du målebånd? Hvorfor det?

17-åringene Martin Nesser Halle, Leon Noko og Sander Krogstad skal bli tømrere. I verkstedet på Kuben videregående skole i Oslo bygger de en bu for Oslo kommune. Den skal fylles med måleutstyr som skal måle vannkvaliteten i Hovindbekken.

De har bruk for mye av matematikken de har lært på skolen. De regner ut hvor mange stendere de skal ha i en vegg, hvor mye materialer de trenger og hva det vil koste. Meter skal omgjøres til tommer. Pytagoras er også en gjenganger.

— Men jeg føler ikke at vi har så mye bruk for å løse ligninger, sier Halle.

Omfattende endringer i pensum

I en stortingsmelding kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) presenterer onsdag, foreslår han omfattende endringer i skolefagene. Han mener altfor mange temaer presses inn.

Han vil at elevene skal lære om færre temaer, men gå mer i dybden. Kuttforslagene er ikke klare ennå, og de skal etter hvert ut på høring.

  • Jeg tror det kommer til å bli en ganske tøff runde. De fleste er enige om at det bør være færre kompetansemål, men det er stor uenighet om hva som skal ut, sier Røe Isaksen.

Da Aftenposten skrev om saken før jul, vakte det oppsikt at Elevorganisasjonen luftet tanken om å fjerne fotosyntesen fra læreplanene i naturfag.

Mer relevant matematikk

Men før stortingsmeldingen legges frem, røper kunnskapsministeren hvordan han vil endre fellesfagene matematikk og naturfag på yrkesfag. Kritikere har hevdet at yrkesfag er for teoretisk.

I dag følger yrkesfagselever, enten de skal bli kokker eller elektrikere, samme læreplan i fellesfagene naturfag og matematikk.

Nå foreslår Røe Isaksen at inntil 30 prosent av læreplanene i disse fagene skal være skreddersydd de ulike utdanningsprogrammene. Dermed kan for eksempel elever på byggfag få mer geometri og mindre algebra, enn elever på elektrofag.

  • Vi vil at teorien på yrkesfagene skal være klarere forankret i fagbrevet de skal ta og yrkeslivet de skal ut i, sier Røe Isaksen.

Martin Nesser Halle synes det høres ut som en god idé å gjøre matematikken mer yrkesrelevant. Han forteller at han for eksempel hadde god nytte av å regne ut prisen på byggematerialer i mattetimen.

Vil ha rent håndverksfag

Torbjørn Røe Isaksen vil også utrede en oppdeling i faget kunst og håndverk i to. Da får vi et rendyrket praktisk håndverksfag og et kunstfag på ungdomstrinnet. Røe Isaksen mener faget mange steder er blitt for teoretisk, at det har beveget seg for langt fra sløydbenken.

— Fra egen skoletid husker mange dette faget som et rent praktisk fag, men de siste årene er det blitt mer og mer teoretisk. Derfor mener jeg vi bør vurdere om vi trenger et mer rendyrket praktisk fag. Vi skal ikke lage et rendyrket kunstteorifag, begge fagene skal være praktiske fag, sier han.

Fakta: Her er noen av forslagene

  • Innføre en utdanningsprogramspesifikk del i de yrkesfaglige læreplanene i fellesfagene matematikk og naturfag på yrkesfag. Vurdere tilsvarende for norsk, engelsk og samfunnsfag.
  • Utrede om faget kunst og håndverk bør deles opp i to, med en egen læreplan i håndverksplan og en egen plan for kunstfag.
  • Vurdere om det skal gis muntlig eksamen i musikk, kunst og håndverk, kroppsøving og mat og helse.
  • Kutte kraftig i antall emner og læringsmål i de ulike skolefagene. Egne læreplangrupper skal foreslå nye læreplaner, og forslagene skal ut på høring.
    Kilde: Stortingsmeldingen «Fag – Fordjuping – Forståing. Ei fornying av Kunnskapsløftet» (legges frem for Stortinget fredag).