Nesten alle nemndbehandlede aborter blir innvilget

Bare to av 362 svangerskapsavbrudd før uke 18 ble avslått av en abortnemnd i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

To av 362 svangerskapsavbrudd før uke 18 ble avslått av en abortnemnd i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Siden 2008 har andelen nemndbehandlede svangerskapsavbrudd vært tilnærmet konstant på rundt fire prosent. Tallene fra 2017 viser imidlertid en liten økning i nemndbehandlede svangerskapsavbrudd i aldersgruppen 15–19 år og for de over 30 år.

Tallene ble lagt fram fredag, den internasjonale dagen for trygg og lovlig abort.

– Det ser ut til å være ulike årsaker til hvorfor kvinner søker avbrudd etter tolvte uker. For aldersgrupper over 30 år er hovedårsaken til avbrudd så sent i svangerskapet forhold ved fosteret, men det er sjeldent årsaken for de under 20 år, sier overlege Mette Løkeland ved Abortregisteret i Folkehelseinstituttet.

I Norge er det selvbestemt abort før utgangen av 12. svangerskapsuke. Kvinner som ønsker å avbryte et svangerskap etter det, må søke om å utføre aborten. Søknaden blir da behandlet av en abortnemnd (primærnemnd) som består av to leger, hvor en av dem er ansatt ved avdelingen som utfører abort ved sykehuset.

I 2017 ble 189 av 226 svangerskapsavbrudd fra og med uke 18 innvilget i den lokale primærnemnda (83,6 prosent). Av de 37 som fikk avslag, møtte 21 til klagenemnda. 5 av 226 (2,2 prosent) fikk endelig avslag i klagenemnda. 21 kvinner som søkte om svangerskapsavbrudd etter uke 18, fikk det ikke innvilget.

Det har imidlertid vært en jevn nedgang i den totale andelen svangerskapsavbrudd i Norge siden 2008. Årsaken er en nedgang i andelen avbrudd blant kvinner under 25 år. Den er nå på 6,3 avbrudd per 1.000 kvinner i aldersgruppen 15–19 år og 18 for gruppen 20–24 år.