Norge

Nesten alle nemndbehandlede aborter blir innvilget

Bare to av 362 svangerskapsavbrudd før uke 18 ble avslått av en abortnemnd i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

To av 362 svangerskapsavbrudd før uke 18 ble avslått av en abortnemnd i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

 • NTB

Siden 2008 har andelen nemndbehandlede svangerskapsavbrudd vært tilnærmet konstant på rundt fire prosent. Tallene fra 2017 viser imidlertid en liten økning i nemndbehandlede svangerskapsavbrudd i aldersgruppen 15–19 år og for de over 30 år.

Tallene ble lagt fram fredag, den internasjonale dagen for trygg og lovlig abort.

– Det ser ut til å være ulike årsaker til hvorfor kvinner søker avbrudd etter tolvte uker. For aldersgrupper over 30 år er hovedårsaken til avbrudd så sent i svangerskapet forhold ved fosteret, men det er sjeldent årsaken for de under 20 år, sier overlege Mette Løkeland ved Abortregisteret i Folkehelseinstituttet.

I Norge er det selvbestemt abort før utgangen av 12. svangerskapsuke. Kvinner som ønsker å avbryte et svangerskap etter det, må søke om å utføre aborten. Søknaden blir da behandlet av en abortnemnd (primærnemnd) som består av to leger, hvor en av dem er ansatt ved avdelingen som utfører abort ved sykehuset.

I 2017 ble 189 av 226 svangerskapsavbrudd fra og med uke 18 innvilget i den lokale primærnemnda (83,6 prosent). Av de 37 som fikk avslag, møtte 21 til klagenemnda. 5 av 226 (2,2 prosent) fikk endelig avslag i klagenemnda. 21 kvinner som søkte om svangerskapsavbrudd etter uke 18, fikk det ikke innvilget.

Det har imidlertid vært en jevn nedgang i den totale andelen svangerskapsavbrudd i Norge siden 2008. Årsaken er en nedgang i andelen avbrudd blant kvinner under 25 år. Den er nå på 6,3 avbrudd per 1.000 kvinner i aldersgruppen 15–19 år og 18 for gruppen 20–24 år.

Les mer om

 1. Abort
 2. Svangerskap
 3. Helse

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Hva er abortparagrafen KrF vil fjerne, og hva vil det føre til? Her er ni spørsmål som hjelper deg å forstå abortdebatten.

 2. KRONIKK

  Dersom ønsket er å forby selvbestemt tvillingabort, er det ikke nødvendig å endre loven

 3. KRONIKK

  Vår rett til å bestemme over egne liv er ikke ubegrenset

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Kravet om nemnd for fosterreduksjon bør reverseres

 5. KRONIKK

  I fire år har jeg utsatt å skrive om hvor grusomt det var å møte i abortnemnd. Nå har jeg ikke lenger noe valg.

 6. NORGE

  Data fra 56.000 gravide: Syv av ti valgte å fortsette svangerskapet etter funn av sykdom og avvik hos fosteret