Norge har brutt menneskerettighetene i barnevernssak, konkluderer menneskerettighetsdomstolen

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) avsa kjennelsen torsdag formiddag.

Norge har brutt menneskerettighetene i barnevernssak, konkluderer menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i en enstemmig dom.

Saken ble fremmet av en norsk romkvinne, med påstand om krenkelse av retten til familieliv fordi hun ikke får ha kontakt med sin datter. Kvinnen ble fratatt omsorgen for en datter hun fikk i 2011.

Den enstemmige dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) konkluderer at Norge har brutt artikkel 8 i konvensjonen, som fastslår at alle har rett til vern om privatlivet og familielivet.

I dommen fastslår også EMD at staten må betale kvinnen 25.000 euro, tilsvarende om lag 245.000 kroner, til kvinnen.

I en tidligere versjon av denne NTB-saken sto det at saken gjaldt en kvinne med en sønn født i 2008. Dette skyldes at nyhetsbyrået hadde blandet sammen to ulike saker som har vært oppe for den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Flere saker

Saken er en del av en rekke betente barnevernssakerer som er under granskning av EMD. Totalt ni saker har de siste årene vært under EMDs lupe.

Sakene gjelder avveininger av foreldres rettigheter mot barns behov for beskyttelse. Behandlingen i Strasbourg kommer i kjølvannet av en internasjonal protestbølge mot det norske barnevernet.

Norge er, i tillegg til torsdagens dom, så langt frifunnet i tre av sakene og fem andre saker gjenstår, deriblant flere saker der utenlandske statsborgere er fratatt barna sine.

Frifunnet

I april i år ble Norge frifunnet av EMD i en barnevernssak hvor en kurdisk kvinne ble fratatt omsorgen for sine to barn.

Barnas mor klaget saken inn for EMD og mente Norge hadde brutt artikkel 8 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Den fastslår at alle har rett til vern om privatlivet og familielivet.

EMD konkluderte med at Norge ikke krenket artikkel 8 i saken.