Norge

Raymond Johansen kritisk til Gjørv-kommisjonen

Raymond Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet, mener det er problematisk at han aldri ble kontaktet av 22. juli-kommisjonen. - Leit han opplever det på denne måten, sier Alexandra Bech Gjørv.

-Arbeiderpartiets partikontor og partiapparat var operativt fra første time, mens instanser i den offentlige krisehåndteringen, som politi og helsetjeneste for eksempel, ikke fant hverandre. På tross av det tok ikke Gjørv-kommisjonen kontakt med meg, sier Raymond Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet.
 • Andreas Bakke Foss
  Andreas Bakke Foss
  Journalist

I siste utgave avTidsskrift for norsk psykologforening forteller den mektige partisekretæren for første gang sin 22. juli-historie og Arbeiderpartiets rolle i krisehåndteringende dramatiiske timene 22. juli 2011.

I intervjuet, som Aftenposten gjengir store deler av i dag, forteller Johansen også om sinnet og frustrasjonen som har vært innad i Arbedierpartiet etter 22. juli og hvordan de måtte evakuere partikontoret til en leilighet på Grønland 22. juli 2011.

BAKGRUNN:

Les også

- Har gått for langt i å dempe det gjerningsmannen faktisk sto for

— Mangler viktig perspektiv

Johansen mener det i etterkant av terrorhandlingene ikke er rettet oppmerksomhet mot det han mener var Arbeiderpartiets bidrag i den nasjonale krisehåndteringen.

– Kommisjonsrapporten kommenterer ikke partiets rolle overhodet, sier han til psykologtidsskriftet.

Fire dager etter terrorangrepene holdt AUF-leder Eskil Pedersen (t.v.) og partisekretær Raymond Johansen pressekonferanse på Youngstorget i Oslo.

For snart to år siden kom22. julikommisjonen, ledet av Alexandra Bech Gjørv, med sin knusende rapport over politiets og myndighetenes innsats under terrorangrepet 22. juli 2011.— Arbeiderpartiets partikontor og partiapparat var operativt fra første time, mens instanser i den offentlige krisehåndteringen, som politi og helsetjeneste for eksempel, ikke fant hverandre. På tross av det tok ikke Gjørv-kommisjonen kontakt med meg, sier Johansen.

— Dermed mangler et viktig perspektiv i analysen av krisehåndteringen etter 22. juli. Det er problematisk, mener jeg. Gjørv-kommisjonen skulle jo gi den mest grundige gjennomgangen av det som skjedde, sier han.

KOMMENTAR:

Les også

Debatt på gummisåler?

Gjørv: Ansvaret er beskrevet

Alexandra Bech Gjørv sier til både Aftenposten og tidsskriftet at det er leit at Johansen opplever det på denne måten.

Alexandra Bech Gjørv ledet 22.julikommisjonen som for snart to år siden kom med en knusende rapport om myndighetenes håndtering av terrorangrepet.

— Vi måtte dessverre gjøre mange prioriteringer i arbeidet vårt, og rakk ikke over også å intervjue ham. Samtidig må det legges til at vi intervjuet Arbeiderpartiets partileder, samt leder og generalsekretær i AUF. I tillegg intervjuet vi flere av de sentrale Ap-politikerne han refererer til, sier Gjørv.- Det store ansvar som ble utvist fra Arbeiderpartiets ledelse ble beskrevet i kapitlet "Terrorangrepene 22. juli", og det fremgår også i kapitlet "De berørtes synspunkter" at Arbeiderpartiets og AUFs innsats var noe av det de overlevende opplevde at var til støtte for dem i tiden etter 22. juli, sier Gjørv.

- Marginal kritikk

Per Kristian Foss, tidligere stortingspolitiker for Høyre, satt i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite da 22.julikommisjonens rapport ble behandlet.

Han sier han ikke skjønner kritikken fra Johansen, og mener det i beste fall er en svært marginal kritikk.

-22.juli-kommisjonens rapport var ikke en rapport for å evaluere styrken i en partiorganisasjon. Kommisjonens jobb var å undesøke krisehåndteringen og hvorfor enkelte deler av krisehåndteringen gikk så dårlig, sier Foss.

— Jeg synes det var en grundig rapport som tok for seg det som var det viktige: Helsevesenet besto prøven, politiet gjorde det ikke, sier Foss.

Knusende rapport

 1. julikommisjonen Bech Gjørv ledet, la 13 august 2012 frem sin rapport der de blant annet konkluderte med at:
 • Angrepet på regjeringskvartalet kunne ha vært forhindret
 • Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet.
 • En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere 22/7.
  Kommisjonen konkluderte med at 22.juli-terroren avdekket at politiets e vne til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten.