Krever egenandel for omskjæring

Helse- og omsorgsminister Bent Høie foreldrene må betale for omskjæring på sykehus.

- Bent Høie vil at foreldre som lar barne sine bli omskåret på sykehus må betale en del av regningen.

Helse— og omsorgsdepartementet anslår inngrepet til å koste ca. 8400 kroner. Bent Høie vil mener omskjæring av gutter ikke bør være en prioritert helseoppgave

— Jeg er enig med dem som mener at dette i seg selv ikke er en prioritert helseoppgave. I dag forgår omskjæring av gutter i det utenfor det offentlige. Noen gutter er blitt skadet, det er en belastning for dem, men det blir også en offentlig belastning når guttene må behandles i spesialisthelsetjenesten, sier Høie.

Ikke i frikortordningen

Han legger frem forslaget om omskjæring i offentlig regi i løpet av noen uker, og foreslår samtidig en hjemmel om egenbetaling.

- Denne egenandelbetalingen skal ikke inngå i frikortordningen. Dermed er det et uttrykk for at dette er tilbud for å sikre den medisinske forsvarligheten, men at det ikke er blant de prioriterte offentlige helseoppgavene.

- Hvor stor blir egenandelen?

— Det har vi ikke konkludert med ennå. Vi er i spennet fra en symbolsk egenandel til å dekke ele kostnadene. Jeg er opptatt av at egenandelen ikke skal være så høy at tilbudet ikke blir brukt, samtidig som vi sender et signal om at dette ikke er blant de medisinske oppgavene som er viktigst.

Bent Høie presiserer at størrelsen på egenandel ikke var noe stort poeng i høringen, og at departementet vil være åpent for innspill.

Tilbudet om omskjæring på offentlige sykehus blir tidligst innført januar 2015.

- Svakere økonomi

Generalsekretær i Islamsk Råd, Mehtab Afsar, håper den eventuelle egenandelen på omskjæringsinngrepet blir overkommelig.

– Vi må huske på at mange muslimer har en svakere økonomi enn gjennomsnittet for en husstand i Norge. Hvis egenandelen blir urimelig høy, er jeg redd for at dette kan virke mot sin hensikt, sier han.

Jødisk forstander: – Klarer oss selv

– Vi i den jødiske minoriteten har bare rundt fem omskjæringer i året. Vi klarer oss selv, slik vi alltid har gjort, og har aldri belastet det offentlige med en krone, påpeker Leder og forstander i Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn.

Det er en mohel som kommer fra London og foretar omskjæringen på jødiske guttebarn i Norge. Det koster rundt 5–6000 kroner, men dekkes av betaler menigheten – medlemmene belastes ikke.

— Hva mener du om spørsmålet om egenandel for å få utført inngrepet på sykehus?

— Det viktigste er at barn sikres et godt tilbud. Mange innvandrere er ikke velbemidlet, og det bør ikke koste så mye at folk isteden velger å bruke uautorisert personell utenfor sykehus, sier forstanderen.