Norge

Politimesteren vil etterforske dødsbrannen på Scandinavian Star

Politiets egen prosjektgruppe tilrår at det ikke blir ny etterforskning av Scandinavian Star. Men politimester Hans Sverre Sjøvold vil etterforske likevel.

  • Frode Sætran
  • Øystein Kløvstad Langberg
    Europa-korrespondent

Dermed ligger den endelige avgjørelsen hos riksadvokat Tor Aksel Busch. Politiet fikk anledning til å innlede etterforskning om prosjektgruppen fant nye forhold. Det har den altså ikke funnet.

I 24 år etter katastrofen har etterlatte etter 159 døde mennesker bedt om oppklaring av Nordens kanskje verste forbrytelse i moderne tid.

Politimester Hans Sverre Sjøvold innkalte i dag stiftelsen Etterforskning av Mordbrannen Scandinavian Star og Støttegruppen for etterlatte og overlevende til møte på Politihuset i Oslo.

Rundt klokken 15 holdt Sjøvold pressekonferanse:

— Det som har vært avgjørende for meg er sakens alvor og at vi i størst mulig utstrekning må prøve å unngå at det er uavklarte spørsmål som det kan være mulig å finne svar på, sa politimesteren på pressekonferansen.

Han sa videre at politiets undersøkelser har vist at etterforskningen som ble gjennomført i 1990 og 1991, ikke fullt ut oppfyller de kravene som ville vært stilt i dag i samme type sak.

- Det går særlig på rutinemessige undersøkelser av mulige økonomiske motiver som kan ligge bak en slik brannsak. Den økonomiske delen av etterforskningen har ikke vært særlig grundig tidligere.

- Må være knappe frister

Politimesteren avviser at han har overkjørt sin egen prosjektgruppe.

— Men jeg har tatt tak i elementer i rapporten og sett hva gruppen peker på av svakheter i eksisterende etterforskningsmateriale. Og så må det være en annen vurdering i hvilken utstrekning det er mulig å oppklare saken. Det er ikke det vi snakker om her.

Sjøvold understreker at politiet har begrenset med tid - om saken blir bestemt gjenopptatt.

— Vi må sette ganske tydelige målsettinger for den videre etterforskningen. Det må også være ganske knappe frister, for vi skal ikke mer enn ut i neste år, så er saken foreldet.

Undersøkelser

En gruppe med poltifolk fra Oslo politidistrikt, Kripos og Økokrim har siden i fjor sett med friske øyne på forholdene rundt dødsbrannen.

Minst seks branner ble påsatt om bord i Scandinavian Star, natt til 7. arpil 1990. 159 mennesker omkom.

Målet har vært å vurdere alle sider av saken for å se om det er grunn til å gjøre ny etterforskningav hele eller deler av forholdene rundt brannen.

Ny etterforskning

Politiets prosjektgruppe tilrår ikke at etterforskningen gjenåpnes. Men det gjør altså politimesteren. Han bekrefter at det er grunn til å åpne ny etterforskning.

— Prosjektgruppen har gjort en svært grundig jobb og rapporten deres viser, etter min mening, at enkelte deler av saken ikke ble belyst godt nok, sier Sjøvold.

— Selv om det ikke foreligger nye funn i saken har jeg etter en totalvurdering likevel besluttet å tilråde ny etterforskning av disse delene av saken, sier politimesteren.

Og fortsetter:

— I tillegg kan det fremstå som at momentene som utpekte en dansk statsborger som gjerningsmann, var bevismessig utilstrekkelig, mener politimesteren.

Han mener at mulige økonomiske motiver ble etterforsket i for liten grad.

Granskning

I tillegg har justisminister Anders Anundsen (Frp) sagt at han ville avvente politiets konklusjon før han avgjør om han vil foreta en ny granskning av brannforløpet.

Det er to grupper som står bak begjæringene. Det var stiftelsen Etterforskning av Mordbrannen Scandinavian Star som i fjor leverte en rapport som konkluderte med at etterforskningen etter brannen endte opp med feil svar, og som har krevd ny etterforskning.

Støttegruppen for etterlatte og overlevende støtter stiftelsen i kravet om ny etterforskning, men deres krav har hele tiden vært å gjennomføre en granskning av brannforløpet, heller enn en politietterforskning.

Katastrofen

Natt til 7. april 1990: Det nyinnkjøpte skipet Scandinavian Star er på jomfrutur fra Oslo til Frederikshavn og befinner seg utenfor svenskekysten da det oppstår branntilløp i korridorene. Flere av branntilløpene blir slukket, men til slutt tar flammene overhånd.

Folk våkner av at det blir slått alarm, mennesker skriker og roper. Giftig røyk fyller korridorene. Noen av de selvlukkende dørene ut til bildekket er sperret slik at de blir stående åpne. Det oppstår kraftig trekk i korridorene som trekker brannen etter seg gjennom korridorene.

Gruoppvekkende scener utspiller seg om bord. Overlevende forteller om døde somligger i korridorene og trappene. Andre omkommer på lugarene sine. 158 mennesker dør, én av dem er en høygravid kvinne, slik at det egentlige antallet er 159 omkomne.

Antatt gjerningsmann

Etterforskningen etterpå deles mellom Norge, Sverige og Danmark, der Norge og politiet i Oslo får ansvar for å etterforske selve brannen.

Etter en rekke vitneavhør og rekonstruksjoner finner politiet frem til den danske trailersjåføren Erik Mørk Andersen. Han er tidligere dømt for brannstiftelse på et hotell. Ifølge dommen tente han på før han gikk og la seg på hotellrommet sitt høyere opp i bygningen.

Andersen omkom selv i brannen om bord på Scandinavian Star. Han ble funnet død på lugaren sin. Politiet avsluttet etterforskningen.

Nå slår politiet fast at det ikke er tilstrekkelig grunn til å utpeke Andersen som gjerningsmann, men at det likevel ikke kan utelukkes at det var ham.

Sannsynligheten for å oppklare dette er avhengig av at det er mulig å bevise at brannen var påsatt.

- Kun to branner

Senere har to ingeniører ved universitetet i Lund, Sverige, konkludert med at Andersen enten er feil mann, eller at det må ha vært flere gjerningsmenn. Det er lenge blitt hevdet et det ble antent fire branner til, etter brannen som Andersen døde i.

Politioverbetjent Terje Bechmann Dahl, som har vært prosjektleder nå, sier dette:

-Vi har ingen grunn til å tro at det ble antent flere branner enn de to.

Om det ble antent fire nye branner, eller om de i så fall oppsto som følge av brannene som allerede var antent, er ikke bevist.

I tillegg ble det avdekket at et kraftig hydraulikkrør hadde sprunget lekk. Røret var bendt ut fra flensen der det var skrudd sammen. Om røret ble demontert og bendt ut med kraft under brannen eller om det var heten som skapte situasjonen, er heller aldri bevist.

Nå har politiet avdekket at røret ble åpnet etter brannen, mens skipet lå i Lysekil i Sverige, for å løse problemer med å heve baugporten slik at bilene om bord kunne tas ut.

- Uklart og uoversiktlig

Politiets prosjektgruppe slår fast at det ikke er påvist at det ble begått sabotasje etter brannen brøt ut.

Forut for sjøreisen skjedde mye som aldri er blitt besvart. Et svakt internasjonalt regelverk gjorde eierskapet såpass uoversiktlig at det norske granskningsutvalget som skulle avdekke forholde rundt brannen, aldri tok seg bryet med å fine ut hvem som var den egentlige eieren av skipet. Det var det de danske myndighetene som hadde ansvaret for.

NOU-rapporten nøyer seg med å slå fast at eierskapet var uklart og uoversiktlig, men at eierforholdet i det vesentlige dreide seg om økonomiske forhold og rettigheter mellom private parter, og at dermed lå utenfor det norske granskningsutvalgets mandat.

Forsikringen

Danskamerikaneren som sto oppført som eier i skipsregisteret på Bahamas, var egentlig en agent på vegne av selgerne. Kjøperen var den danske skipsrederen Henrik Johansen, som senere ble dømt for at skipet la ut på sjøreise før det var erklært sjødyktig. En kvittering viser at han betalte 21, 7 millioner dollar for skipet, men at han ikke hadde betalt hele summen før den skjebnesvangre sjøreisen.

Selgerne hadde gjennom sin danskamerikanske agent sørget for å forsikre skipet for 24 millioner dollar. Forsikringssummen fungerte som en pant for selgerne.

Hensyn til etterlatte

Det som er sikkert, er at mange av de etterlatte aldri har maktet å slå seg til ro med så mange ubesvarte spørsmål. Det er kanskje det viktigste for politimester Sjøvold når han tilrår etterforskning til tross for konklusjonene til hans egen prosjektgruppe.

— Jeg synes sakens katastrofale omfang tilsier at vi bør gjøre mer etterforskning, selv om håpet om å finne nye ting er liten. Jeg mener at vi bør gjøre det vi kan. Vi er ikke uenige, selv om vi er kommet til forskjellige konklusjoner. Men nå er det nå engang sånn, da, sier politimesteren.

Denne kassebilen sto parkert utenfor branndøren som var sperret opp under brannen. Bilen skal ha blitt fjernet før branninspeksjonen.

Branndøren på babord side ut mot bildekket var åpen under brannen.