Styret ved Ahus måtte gå

Fredag skulle det være klart hvem som får jobben som administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus. Men Helse Sør-Øst melder at sykehuset ikke har klart å ansette noen, og varsler endringer i Ahus-styret over helgen.

Konstituert direktør ved Ahus, Stein Vaaler, ønsker å fortsette som direktør. Styret ble skiftet ut i dag. Ansettelse er på vent.

Helse Sør-Øst viser i en pressemelding til «uklarheter knyttet til tilliten mellom sittende styre og konstituert administrerende direktør».

-Utfordrende

— Det har vært en svært utfordrende driftssituasjon ved Ahus over lang tid, og de siste fem månedene har sykehuset hatt midlertidig ledelse. Disse månedene har styret ved Ahus vært i prosess for å ansette en permanent ledelse ved sykehuset. Da jeg ble gjort kjent med at styret ved Ahus ikke kunne ansette administrerende direktør i sitt siste møte, og at det samtidig hadde oppstått uklarheter knyttet til tilliten mellom sittende styre og konstituert administrerende direktør, ønsket jeg å orientere styret i Helse Sør-Øst om situasjonen og min bekymring, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Peder Olsen i en pressemelding.

Fungerende direktør Stein Vaaler har vært konstituert etter at Hulda Gunnlaugsdottir trakk seg fordi hun ikke fikk støtte fra styret.

Vaaler vil ikke kommentere overfor NRK hvorvidt han er spurt om å bli ny direktør.

-Nødvendig mer stabilitet

Styreleder i Helse Sør-Øst, Per Anders Oksum, deler bekymringen.

Les også:

Les også

«Aker sykehus bør gjenåpnes»

Han sier at selv om Ahus under konstituert ledelse de siste månedene har vist en positiv utvikling både med hensyn til ventetid og tilgjengelighet, fristbrudd og økonomiske resultater, er det nødvendig så raskt som mulig å sikre stabilitet og forutsigbarhet i den øverste ledelsen ved foretaket.

Han opplyser at nytt styre blir oppnevnt i foretaksmøte over helgen, sier Oksum.

Det har vært dårlig samarbeid mellom styreleder og konstituert administrerende direktør, sier tillitsvalgt for legene ved Ahus, Aage Huseby til Dagens Medisin. Styreleder for Ahus, Gøran Stiernstedt, vil overfor Dagens Medisin ikke bekrefte denne påstanden.

Styreleder går

Stiernstedt må imidlertid gå av som styreleder. Det bekrefter kommunikasjonssjef Gunn Kristin Sande til Dagens Medisin.

Les også:

Les også

Ventetideneøker på Ahus

– Hele det sittende styret må gå. Imidlertid har ikke Helse Sør-Øst-styret tatt stilling til hvem som eventuelt blir med videre i et nytt styre, sier Sande.

Styret i Helse Sør-Øst ble i ekstraordinært styremøte fredag orientert om situasjonen ved Ahus og prosessen med å ansette ny administrerende direktør ved sykehuset. Det regionale styret vedtok å endre styresammensetningen ved Ahus. Dette vil skje i et foretaksmøte rett over helgen.