Høie vil skrote meldeordningen flest bruker. Truer pasientsikkerheten, mener helsepolitiker.

Da den anonyme meldeordningen ble opprettet, skjøt antall meldinger i været. Nå vil Helsedepartementet legge den ned.

Helseminister Bent Høie mener den anonyme meldeordningen skaper forvirring.

Norske helsemyndigheter har i over 20 år vært bekymret for at norske sykehus ikke melder fra når det skjer en såkalt uønsket hendelse, har Aftenposten dokumentert. Når myndighetene har diskutert mulige årsaker til underrapporteringen, har de blant annet pekt på redselen for represalier.

Siden 2012 har derfor helsetjenesten hatt mulighet til å rapportere helt anonymt. Meldeordningen ble endret for å få et «sanksjonsfritt lærings- og rapporteringssystem med formål om å bedre pasientsikkerheten».

Les hele saken med abonnement