Leger uenige om diabetes i Valdres-saken - forsvarer ber om utsettelse

Valdres-saken startet torsdag med å drøfte tiltaltes diabetes og hennes blodsukkerfall som førte til at saken ble avbrutt tirsdag. Forsvareren i saken ber om utsettelse.

Medforsvarer Ann Turid Bugge sammen med den tiltalte moren i Valdres tingrett. Bildet er tatt i retten tirsdag før saken ble avbrutt og moren ble fraktet bort i ambulanse. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Han mener moren vil kunne forklare seg etter terapi.

Retten skal avgjøre spørsmålet om utsettelse fredag formiddag. Begjæringen kom fra forsvarer Aasmund Sandland på tampen av rettsdagen torsdag.

– Etter min oppfatning er det åpenbart at hun er i en situasjon der hun ikke kan gjøre noe forsvar, sa forsvarer Aasmund Sandland om klienten torsdag ettermiddag.

– Hun er altså til stede fysisk, men uten evne til å forklare seg, sa han videre.

Forsvareren sier det er uavklart om det er hukommelsessvikt eller andre mekanismer som gjør at hun etter hans oppfatning ikke kan forklare seg.

Leverte ny rapport

Den 46 år gamle Camilla Lem Heggelunds behandlende lege og spesialist på diabetes, Cecilie Wium, leverte rett før midnatt natt til torsdag en rapport om kvinnens diabetes.

Erklæringen ble lest opp av en av hennes forsvarere, advokat Aasmund Sandland. Deretter inntok en annen spesialist på diabetes, overlege Tore Julsrud Berg, vitneboksen.

Wiums erklæring slår fast at stress i retten utløser kraftige svingninger i kvinnens blodsukkernivå. Legen regner det som svært sannsynlig at det vil skje igjen i løpet av rettssaken.

Overlege Berg var uenig i at svingningene skyldes situasjonen kvinnen er i.

– Det er mer naturlig at det skyldes at det er satt for mye insulin, sa han.

Alarm

I den første rettspausen onsdag diskuterte partene om tiltalte er villig til å bruke en alarm som kan kontrollere blodsukkeret.

Berg sa at en sensor kan stabilisere blodsukkeret. Aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, ville vite hvor raskt en slik sensor kan anskaffes og fikk til svar at det kan skje relativt raskt, for eksempel fra et lokalt sykehus.

– Pasienten har god blodsukkerkontroll. Siste måned, kanskje med unntak av hendelsen denne uka, har svingningene vært normale, sa overlegen.

– Uverdig

Sandland sier at forsvaret forholder seg til behandlende lege.

– Det er ulike syn på hvorvidt det er sannsynlig eller sterkt sannsynlig at hun kan få en markert føling. Det er etter min oppfatning en helt uverdig situasjon når man reiser spørsmål om den tiltalte kan endre det medisinske opplegget hun benytter seg av for sin sykdom.

Ifølge forsvareren måler tiltalte blodsukkeret veldig ofte, noe som skal gi de samme signalene som en alarm eventuelt ville ha gjort.

Aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, sier til NTB at en slik sensor ikke er avgjørende for om saken kan fortsette.

– Men det hadde vært et stort hjelpemiddel for å kunne fortsette. Selv om det ikke ble sagt direkte i retten her nå, så har jeg klart forstått at hun sier nei til en slik sensor, sier han.

Dymbe sier det er retten som må ta standpunkt til om saken kan fortsette selv om det ikke er gjort noen endringer i behandlingen av tiltaltes diabetes.

Insulin-dosering

Berg sa i retten at det ikke er normalt med et så kraftig blodsukkerfall som det kvinnen hadde tirsdag.

– Jeg har ikke før sett at det har gitt slike utslag. Det er naturlig at det er satt for mye insulin forut for hendelsen, sa han.

Spesialisten sa at han aldri har sett et fall fra 11 til 1,3 i blodsukkerverdier forårsaket av psykisk stress.

– Det er forenlig med å være framkalt av psykisk stress, mente Wium, noe Berg fortsatt var uenig i.

Wium konkluderer med at de har forskjellige erfaringer med dette.