Brokollapsen på E18: - Bilen foran meg forsvant

Trafikken er omdirigert. Ingen personer kom til skade. Broen ble sist inspisert i 2011. Ingen vet hvor lenge den vil være stengt. Trafikken blir omdirigert via Holmestrand.

Fundamentet under broen har sviktet.
afp000834330-zj31NKHq3F.jpg

Det er Skjeggestadbroen som fører E18 over Holtungveien som nær har kollapset. Den ligger er ved Bentsrud nær Holmestrand.

Broen ligger noen hundre meter nord for Bentsrudkrysset i sørgående retning. Ingen personer ble skadet, opplyser Vestfold politidistrikt.

Skiltet for omkjøring

— Vi vet ikke når Skjeggestadbroen kan åpnes igjen. Undersøkelsene pågår nå. Vi kan ikke si noe mer om årsaken før disse undersøkelsene er avsluttet, forteller pressesjef i Statens Vegvesen, Kjell Bjørn Vinje til Aftenposten.

Tekniske eksperter startet arbeidet med å undersøke broen i går og vil fortsette i dag.

Vegtrafikksentralen melder om at det er skiltet for omkjøring for nordgående trafikk ved Hellandkrysset og sørgående ved Islandkrysset. Både nordgående og sørgående trafikk ledes igjennom Holmestrand sentrum.

Bastø-Fosen øker kapasiteten over Oslofjordenmandag kveldsom en følge avforventet økt pågang på ferja Moss-Horten etterbrokollapsen på E18 Vestfold. Bastø Fosen har oppgitt at de kan fortsette å kjøre med ferja 'Bastø 3' fram til kl. 24.00, melder Vegvesenet.

Skjeggestadbroen er 229 meter lang. Den synlige svikten er i sørgående felt. Broen sto ferdig da den nye E18 gjennom Vestfold ble klar for 15 år siden.

Politiet: Det har vært et ras i området

— Kunne ikke se bilen foran meg

Det var omkring 45 personer i kjøretøyene som stanset da broen sviktet. Blant dem var tre tunge kjøretøyer.

-Det er bare de tyngre kjøretøyene som står her nå. De andre er vekk. Såvidt meg bekjent var det ikke skade på noen av kjøretøyene, sier leder for drift og vedlikehold i Statens Vegvesen i Vestfold, Odd Tandberg til Aftenposten.

Hvert døgn kjører om lag 10.000 biler på denne broen. Det betyr at det i gjennomsnitt passerer en bil hvert 8. sekund.

Dramatisk for bilfolket

Henrik Lindhagen fra Nøtterøy var på vei fra et møte i Oslo hjem til Nøtterøy da han plutselig skjønte at noe var alvorlig galt.

Henrik Lindhagen kjørte over den skadede broen på E18. - Jeg er litt satt ut, forteller han.

– Bilen foran meg forsvant. Jeg forsøkte å bremse, men det hele skjedde for fort til at det var mulig å stoppe. Jeg så at bilen foran meg kom opp på andre siden og regnet da med at det skulle gå bra. Jeg hadde egentlig ikke noe annet valg enn å fortsette. Det smalt godt i bunnen av dumpen, forteller Lindhagen til Aftenposten.

Han kom seg over og så at bussen Timeekspressen kom i motsatt kjøreretning.

— Jeg tutet og veivet, men forgjeves. Jeg fulgte med i speilet og så at det ikke var noe tilsvarende problem i nordgående kjøreretning, sier Lindhagen.

Mandag ettermiddag følte han seg litt medtatt etter at hendelsen hadde fått tid til å synke inn.

— Jeg er litt satt ut, forteller han.

- Føltes som jeg fløy

En annen bilist fortellertil Aftenposten at han kjørte over senkningen i broen litt etter halv tre.

— Jeg kom i vel hundre kilometer i timen og det føltes som om jeg fløy før jeg igjen traff bakken med et dunk, sier han.

Han ringte da poilitiet for å varsle om knekken i broen.

- Et godt høl i bakken

Bjørnar Gabrielsen kjørte også over broen litt etter halv tre. Han er dagpendler på strekningen og så straks at noe var helt galt.

— Jeg skvatt voldsomt. Det var et godt høl i bakken, og da var det ennå ingen form for varsling, forteller Gabrielsen til Aftenposten.

Også han hadde følelsen av å fly over dumpen i broen.

— Jeg så i speilet at det kom noen vogntog bak og at sjåførene heldigvis klarte å holde kontrollen over kjøretøyene, forteller han.

- Hvordan har du det nå?

— Nå er jeg er litt skjelven, ja. Det var skikkelig flaks at det gikk så bra som det gjorde, sier han.

Kjente at broen sviktet

To trafikanter brannmannskapene har snakket med, forteller at de kjente broen sviktet under deres biler, og de ga full gass opp av dumpa på vei sørover.

- Kan rase sammen

– Svikt i fundamenteringen. Alvorlig dump på den ene broen, informerer vakthavende brannsjef Jarle Steinnes i Vestfold interkommunale brannvesen til Aftenposten.

— Veien kommer til å være stengt i veldig lang tid framover. Det har gått et jordras under broen, slik at pilarene som holder broen oppe har sviktet. Det er en alvorlig dump på broen, og søylen henger i løse luften, sier Steinnes til NRK.

Han sier det er fare for at den kan rase sammen.

— Vi hører fortsatt lyder fra broen, ting er i bevegelse og vi vet ikke hvordan dette vil utvikle seg. Hvis fundamentene flytter enda mer på seg, er det fare for at hele broen raser sammen, sier Steinnes.

E18 er stengt i Vestfold, fordi det er oppdaget sprekker i konstruksjonen på Skjeggestad bro.

Henger i løse luften

Tandberg sier at den sørgående delen av broen henger i løse luften. Det nordgående løpet er det uttrygt å bevege seg ut på.

-Før geologene har sett på dette, er det vanskelig å si noe mer om omfanget og hvor lang tid det til ta å reparere dette, sier han.

-Det er mer enn 35 broer på E18 fra svenskegrensen til Kristiansand, kommer dere til å sjekke alle disse eller regner du med at dette er en svikt som bare gjelder denne broen?

-Jeg vil være forsiktig med å si noe om dette, men slik det ser ut synes dette å være noe som er forårsaket her lokalt. Men endelig svar på dette får vi når de tekniske undersøkelsene er gjort, sier Tandberg til Aftenposten.

Statens vegvesen kan foreløpig ikke si noe om årsaken til at brua er skadet. Geoteknikere og bruspesialister er på stedet for å undersøke nærmere.

Inspisert i 2011

Skjeggestad bro på E18 i Vestfold ble bygget i 1998 – og tatt i bruk i 2001, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Broen er en kassebru i spennbetong på 229,1 meter med seks spenn. Broen er fundamentert til fjell med stålkjernepeler.Detteer en svært vanlig brutype og velkjent byggeteknikk.

Brua ble prosjektert av SCC Abel Engh/Scandiaconsult og ble bygget av Veidekke.

Norske broer blir inspisert hvert femte år. Skjeggestad bro ble sist inspisert 1. juli 2011 uten noen vesentlige anmerkninger. Neste hovedinspeksjon er planlagt innen utgangen av 2016, skriver Vegvesenet.

Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke Norge sier at han aldri har sett noe lignende.

-Vi avventer undersøkelsene som Vegvesenet nå foretar. Det er lite trolig at det er noe ved vårt bygg som er feil, men grunnforholdene er vanskelige, sier Diset.

Politiet i Vestfold oppdaterer her: Twitter.

Aftenposten kommer med mer.

E18 er stengt i Vestfold, fordi det er oppdaget sprekker i konstruksjonen på Skjeggestad bro.